Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arvet från Afrika. I och med slavhandeln kom den afrikanska musiktraditionen att korsa Atlanten och hamna i Amerika. Vad innebar då den afrikanska musiktraditionen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arvet från Afrika. I och med slavhandeln kom den afrikanska musiktraditionen att korsa Atlanten och hamna i Amerika. Vad innebar då den afrikanska musiktraditionen?"— Presentationens avskrift:

1 Arvet från Afrika

2 I och med slavhandeln kom den afrikanska musiktraditionen att korsa Atlanten och hamna i Amerika. Vad innebar då den afrikanska musiktraditionen? Gemenskap och ritualer Musiken var ständigt närvarande – arbetssång Responsorial form – musiken är uppbyggd enligt en ”frågasvarmodell”. Dialog mellan körer. Undvikande av grundpuls (”Metrenome sense”). Pulsen är underförstådd i slagverkstraditionen men den spelas inte av någon. Melodier Det finns vissa likheter mellan afrikanska och europeiska skaltyper/melodiska tillvägagångsätt att Spela melodier utifrån skalor Avsaknad av harmonik (ackordföljder) – musiken följer ej ackord Slagverkstradition Polymetrik: Blandar taktarter, en tretakt och en fyrtakt går samtidigt. Polyrytmik: Triolisering

3 Vad hände med musiktraditionen… I Sydamerika där religionen var katolsk fick slavarna behålla och utöva sin kultur på ett helt annat sätt än i Nordamerika. I Nordamerika försökte man istället omvända slavarna till protestantismen. De förbjöds att utöva sin musikkultur. Följaktligen behölls slagverkstraditionen i Sydamerika medan slagverkstraditionen blandades samman med anglosaxisk tradition i Nordamerika

4 Olika influenser. I bluesen sker en sammanblandning av afrikansk och västerländsk musik. Bluessången liknar arbetssången men bygger på 12-ackord! Bluesen började etableras någon gång i slutet av 1800-talet, exakt när är oklart. Svart amerikansk folkmusik var föregångare till bluesen – även arbetessånger (call and response) Spirituals/psalmsånger är en del av gospeltraditionen. Spirituals uppstod ur en sammanblandning mellan afrikansk sång (call and response) och kristen musik. Lyssningstips: The staples singers - I’m coming home: – spirituals,

5 Country blues Country blues var den ursprungligaste formen av blues. Den bestod av en ensam musiker som ackompanjerar sig själv, ofta gatumusiker. Texterna var antingen sorgsna eller relaterade till erotik. lyssningstips: Robert Johnsson Efter första världskriget uppstår en ny typ av blues med professionella kvinnliga sångerskor. (t.ex.: ”Crazy blues”, som spelas in och gör försäljningssuccé.) Denna 1920- talets nya blues kom att kallas ”City blues”. I och med framgångarna upptäcks nu också den tidigare Country bluesen. En man vid namn Alan Lomax gav sig ut på landsbygden för att dokumentera den svarta musiken. Lyssningstips: Mamie Smith

6 Ragtime 1870- och 1880-talen komponerad musik nedskriven på noter. skriven uteslutande för piano av välbeställda afroamerikaner som var skolade i piano Rötterna i Ragtime hittas i klassisk pianomusik, t.ex. Schubert. Formen i Ragtime är lånad från marschen. första svarta musiken som blev populär även bland vita. Ragtime var en direkt verkande orsak till jazzens uppkomst Lyssningstips: https://www.youtube.com/watch?v=pMAtL7n_-rc

7 New Orleans: Under det Spansk-Amerikanska kriget på Cuba 1898-1900 fungerade New Orleans som utmönstringshamn. Detta innebar att det fanns en god tillgång av militära marschinstrument Detta ledde till att många fattiga musiker kom över instrument New Orleans stil: -Tre melodiinstrument: Kornett Klarinett Trombon -Rytmsektion: Tuba och trumset vanligast, men även piano och banjo kan ingå. Lyssningstips: ”The Original Dixieland Jass Band”

8 Jazz: jazzen ett kollektivt musikskapande I jazzen skapar ensemblen musiken ’ när den spelas - improvisation. Blues är generellt sett en viktig ingrediens i jazzen. Växlingar i artikulation och klangfärg - Man strävar inte efter en vacker ton utan försöker hitta så många toner och ljud som möjligt hos instrumenten. Lyssningstips: John Coltrain Ella Fitzgerald


Ladda ner ppt "Arvet från Afrika. I och med slavhandeln kom den afrikanska musiktraditionen att korsa Atlanten och hamna i Amerika. Vad innebar då den afrikanska musiktraditionen?"

Liknande presentationer


Google-annonser