Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Triage fredag 18/1 9:00 – 9:20 Inledning. Välkomna! Triage var står vi? Hur långt har vi kommit i Region Skåne? Matz Widerström 9:20 – 10:05 Triagesystemets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Triage fredag 18/1 9:00 – 9:20 Inledning. Välkomna! Triage var står vi? Hur långt har vi kommit i Region Skåne? Matz Widerström 9:20 – 10:05 Triagesystemets."— Presentationens avskrift:

1 Triage fredag 18/1 9:00 – 9:20 Inledning. Välkomna! Triage var står vi? Hur långt har vi kommit i Region Skåne? Matz Widerström 9:20 – 10:05 Triagesystemets utveckling och framtid Primär Triage + sekundär Triage Poul Kongstad 10:05 – 10:25 Kaffe 10:25 – 11:25 ADAPT (Adaptiv processtriage) Sekundär Triage Sven Lethvall 11:25 – 11:50 Närsjukhuset Primär Triage + sekundär Triage Kristina Degerman 11:50 – 12:20 Öppen diskussion och frågor Matz Widerström, Poul Kongstad, Sven Lethvall, Bengt Bengtsson och Kristina Degerman Panelen: 12:30 – 13:00 Lunch

2 Triage Hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut om att godkänna att gemensamma riktlinjer och ett gemensamt beslutsstöd för Triage används i Region Skåne samt att en driftsorganisation skapas i Region Skåne.

3 Kvalitetsforskningsgrupp
Organisation Triage Triage Styrgrupp Kvalitetsforskningsgrupp ADAPT- styrgrupp Medicinsk- Revisionsgrupp Triagehandboken IT – utveckling Triagehandboken RGS-bas Digitalisering utb.

4 Styrgrupps medlemmar Triage
Matz Widerström Monica Larsson Poul Kongstad Kristina Degerman Kjell Ivarsson Ulla Tisell driftansvar triage adjungerad Staffan Magnusson driftansvar Adapt adjungerad

5 Utbildnings Focus Basal Triageutbildning 9x 2 dagar över 1100 ssk
Högskoleutbildning 5p 33 ssk nätverk Super användare ADAPT ssk och läkare Information allmän 2x ½ dag ca deltagare ADAPT arbetsgrupp ca 30 st från de olika akutmottagningarna

6 Framtiden Alla prioriteringsbeslut ska följa Triagehandboken
ADAPT införes stegvis på Akutmottagning Utveckling Digitalt beslutsstöd Fortsatt utbildning


Ladda ner ppt "Triage fredag 18/1 9:00 – 9:20 Inledning. Välkomna! Triage var står vi? Hur långt har vi kommit i Region Skåne? Matz Widerström 9:20 – 10:05 Triagesystemets."

Liknande presentationer


Google-annonser