Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framställning från partierna Hösten 1996 gjorde (S), (C), (Fp), (V) och (Kd) i Västsverige en framställning till regeringen om att få genomföra en försöksverksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framställning från partierna Hösten 1996 gjorde (S), (C), (Fp), (V) och (Kd) i Västsverige en framställning till regeringen om att få genomföra en försöksverksamhet."— Presentationens avskrift:

1 Framställning från partierna Hösten 1996 gjorde (S), (C), (Fp), (V) och (Kd) i Västsverige en framställning till regeringen om att få genomföra en försöksverksamhet med ändrad ansvarsfördelning. Riksdagen beslutade 1997 att bilda det nya Västra Götalands län. Riksdagen beslöt också om försöksverksamhet med ändrad ansvarsfördelning i Västra Götaland enligt tidigare beslut för bl.a. Skåne och Kalmar län.

2 Den interna processen - Väststyrelsen Den 1 jan 1997 bildades Väststyrelsen, för att förbereda bildandet av den nya regionen och det nya regionfullmäktige 1999-01-01. Väststyrelsen var en ideell förening med 27 politiker från de politiska partierna i de tre landstingen, Göteborgs kommun samt kommunförbunden i de tre länen. Samtliga 49 kommuner var via partierna representerade i Väststyrelsens arbete.

3 Väststyrelsens arbete - målen Väststyrelsen lade fast två övergripande mål för den västsvenska regionen: –Ökad demokrati. Fler uppgifter förs över från central och regional statlig nivå till den kommunala självstyrelsen. Medborgarna medverkar genom direkta val till att besluten fattas på lägsta möjliga nivå. –Förbättrad effektivitet. Resurserna samordnas och krafterna samlas för att främja det nya länets utveckling till en konkurrenskraftig region i Europa.

4 Väststyrelsens arbete Väststyrelsen arbetade under 1997 i 13 styrgrupper för att förbereda regionbildningen. Deras uppgift var att ta fram förslag till visioner och att definiera den regionala uppgiften (gränssnitt kommuner-region). Väststyrelsen formulerade visionen ”Det goda livet.” Den blev sedan kärnan i den utvecklingsstrategi för Västra Götaland som regionfullmäktige antog 1999, och den gäller fortfarande (Vision Västra Götaland, 2005).


Ladda ner ppt "Framställning från partierna Hösten 1996 gjorde (S), (C), (Fp), (V) och (Kd) i Västsverige en framställning till regeringen om att få genomföra en försöksverksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser