Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Judendom Lektion 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Judendom Lektion 1."— Presentationens avskrift:

1 Judendom Lektion 1

2 Namnet Namnet judendomen härstammar från Juda, som är namnet på en av
de tolv judiska stammarna. Under 700-talet fvt blev Juda stam den ledande och så småningom kallades hela folket för Judar.

3 Abraham Abraham kom från staden UR som låg nära floden EUFRATS utlopp vid Persiska viken. Gud slöt ett förbund med honom och Abraham flyttade till staden HERAN i Kurdistan till det land som gud lovade honom, landet KAANAN som idag heter ISRAEL.

4

5 Förbundet (överenskommelsen) gick ut på att Abraham skulle bli fader till många och få landet om han gjorde som gud sa. Abraham lydde och framstår som ett ideal i fråga om tro inom judendomen. Som tecken på förbundet uppmanade gud Abraham att låta omskära alla judiska män/pojkar.

6 Abraham Hagar Abraham Sara Ismael blir stamfader till muslimerna Isak blir stamfader till judarna och de kristna

7 Omskärelse Manlig omskärelse är något som förekommer både inom judendom och islam. Läs artikeln ”Två av tre kirurger vill inte omskära” Fundera vad du tycker kring detta ämne! Ska manlig omskärelse på barn vara tillåtet eller ska killen själv få besluta om det när han fyllt 18 år? Vad tycker du? Vad finns det för argument mot respektive för omskärelse? -

8 Guds utvalda folk Det innebär ett lidande och ett stort ansvar, gud valde inte det judiska folket till sitt folk för att de är bättre eller finare än andra utan enbart av kärlek.

9 Vem räknas till det judiska folket?
Har konverterat till judisk tro Född av en judisk mor

10 Det judiska folket ska vittna om gud på jorden och visa på gud men inte att missionera utan genom att leva på ett sätt att människor ser gud, att vara förebilder för andra folk. Det minsta folket, det finns idag ca 15 miljoner judar i världen, kan jämföras med 1.2 miljarder muslimer och 2 miljarder kristna.

11 För att klara denna uppgift fick det judiska folket en mängd regler och lagar att följa.
I de fem Moseböckerna (Toran) finner man grunden för lagen och läran.

12 Lagarna som återfinns i både Bibeln och i de muntliga traditionerna
kan delas in i två grupper: Etiska regler (ej ljuga, vara otrogen etc.) De tio budorden. Regler för högtider, ceremonier och vardagsliv och är 613 till antalet. Men det är bra de allra mest traditionsbundna judarna som försöker följa alla dessa regler.

13 Det som för det judiska folket samman är religionen, traditionerna
och historien. Den som följer de religiösa plikterna får också del av det historiska arvet. Att räknas till det judiska folket har alltså inget att göra med ras. Tror judar än idag att de utgör ett utvalt folk? Svaret avgörs av vilken tradition inom judendomen man tillhör.

14 Mose Hebreiska: Mose Grekiska: Moses Är den person som betytt mest för
judendomen. Mose levde på 1200 –talet fvt och beskrivs som en förmedlare mellan folket och gud. Genom honom slöts ännu ett förbund med löfte om landet som också lovades till Abraham. Mose förmedlade de tio budorden

15

16 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
Du skall inte dräpa. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Du skall inte stjäla. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig.


Ladda ner ppt "Judendom Lektion 1."

Liknande presentationer


Google-annonser