Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är en stil eller en –ism?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är en stil eller en –ism?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är en stil eller en –ism?
En konstriktning är en stil inom konsten. Många av konstriktningarna slutar med -ism (till exempel kubism och futurism), och benämns därför ofta som ismer.¹ Men vad är en stil då? Det är en uppsättning av delar som man förknippar med en viss tid och plats. Den har ett centrum, någonstans där det börjar där källan är mest kraftfull, och sen har man utvecklat det, och en stil utvecklas p.g.a. platsen. ¹http://sv.wikipedia.org/wiki/Konstriktning

2 Impressionismen Handlar om färglära och hur man målar. Färgläran formuleras under 1800-talet, därför ingen slump. NCS nutida känd färglära bygger mycket på färgläran under impressionismen. Folk som målar impressionistiskt jobbar gärna med upplöst form; prickar och fläckar. Inte likt barrocken där man målade formen väldigt tydligt. Man målade också tjockt med färg. Impressionismen har väldigt litet känslomässigt innehåll; man målar landskap och picknickar i naturen, inte mer. Det vetenskapliga tänkandet vid den tidpunkten började inse att det som ögat uppfattar och vad hjärnan förstod var två olika saker. Impressionisterna försökte fånga den optiska effekten av ljus förändringar i väder och andra förändringar i atmosfären i sina dukar.⁴ De lossade sina penseldrag och lättade sina paletter för att omfatta rena, intensiva färger. De lämnade traditionella linjära perspektiv och undvek tydligheten i former som man tidigare hade gjort för att skilja de viktigaste delarna av en bild från de mindre sådana. Av denna anledning kritiserades många impressionistiska målningar för deras ofärdiga utseende och till synes amatörmässiga kvalitet. Berthe Morisot var en kvinnlig impressionist. Hon målade bl.a. The Harbor at Lorient.

3 Expressionismen Expressionismen handlar om att uttrycka sig. Man vill få fram känslor. Den kom till i början av 1900-talet. Exempel på konstverk är Skriet av Edvard Munch och Pieta av Käte. Munch jobbar med färger, medan Käte jobbar mer på formspråket. Käte ansågs som en av de mest betydelsefulla tyska konstnärerna under 1900-talet. Expressionismen som estetisk riktning uppstod under det tidiga 1900-talet, främst i Centraleuropa och Tyskland. Även i Frankrike uppkom en expressionistisk rörelse, kallad fauvismen, med Henri Matisse som en framträdande målare Riktningen hämtade inspiration från tidigare konstnärer som Vincent van Gogh, Paul Gauguin oc och Edvard Munch. Flera av de ledande konstnärerna flydde Tyskland när Hitler grep makten, något som bland annat injicerade den amerikanska filmvärlden med. expressionistiska drag.² ² Nemert, Rundblom (2004), s. 123

4 Kubism Kubismen är som en brytpunkt. Här förstår man bilden utan att behöva veta tanken bakom, utan bara genom att se på den. Den har en formulerad idé. Man använder formen för att skaffa tecken, man ”läser” bilderna. Avbildar man en kopp från ett visst håll där man inte ser örat på koppen så kommer ju inte heller det örat med på bilden. Men kubismen gör en bild där man ser koppen från alla håll. Man bryter sönder föremålet och visar våra samlade erfarenheter av föremålet. Girl with mandolin av Picasso som ni ser år vänster är ett exempel på en kubistisk målning. Intill Picasso och Braque, var Juan Gris kanske den mest berömda i denna grupp. Hans stil kan bäst beskrivas som att ha intensivt färgade geometriska plan som kombinerar med välkända Collage komponenter för att skapa ett tätt sammankopplade Illustrerad harmoni.³ ³http://www.mdc.edu/wolfson/academic/ArtsLetters/art_philosophy/Humanities/Cubism/cubism%20front2.htm

5 Dadaism Duchamp år 1917 säger att om jag ställer ut t.ex. ett vanligt cykelhjul och säger att det är konst, så är det konst, för jag är konstnär. Det är vad man kallar för ´Ready made´. Tidigare ansåg man att konst var tillverkade föremål av konstnärer. Men här insåg man att konst är vad vi kommer överrens om att konst är. Expressionism och Abstraktion var de viktigaste influenserna på Dadaismen, följt av kubismen och, i mindre utsträckning, Futurism. Men man kände att det äldre sättet att måla konst på inte räckte, man ville få fram ännu mer känsla efter kriget. Det var också nu man började inse att konststatusen var viktigare än själva konstverket. Dvs alla får inte köpa konstverket. Ju högre satta människor som köpte verket, desto mer blev det värt. Exempel på Dada konstnärer är Jean Arp. San har vi också Marcel Duchamp med hans kända Fontain vilken är en pissoar som är den mest ökända av readymades. Jean Arps viktigaste konstverk anses vara Collage Arranged According to the Laws of Chance Marcel Duchamps Nude Descending A Staircase

6 Postmodernism


Ladda ner ppt "Vad är en stil eller en –ism?"

Liknande presentationer


Google-annonser