Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mongoliskt interludium Från Yuan till Ming

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mongoliskt interludium Från Yuan till Ming"— Presentationens avskrift:

1 Mongoliskt interludium Från Yuan till Ming
Föreläsning fem Mongoliskt interludium Från Yuan till Ming

2 ”Barbarerna” Xiongnu, turkar, Han-dyanstin, drivs västerut under 100-talet Xianbei, mongoler, norra Kina från 300-talet Tabgach (Toba), främst mongoler, grundar Norra Wei ( ) Tujue, turkar, imperium 552, uppdelat ca. 600 i väst och öst.

3 Barbarerna II Uighurer, turkar, flyttar västerut till Tarim-bäckenet under mitten av 800-talet Khitan, mongoler, grundar Liao-dynastin, Grundar senare även Kara-Khitai i Östturkestan (”Cathay”). Jurchen, tungus (senare ”manchuer”), grundar Jin Tanguter, tibetaner, grundar Xi Xia ( )

4 En kort återblick på 1100-talet
Norra Kina ”förloras” (1126) Huvudstaden flyttas till Hangzhou - Södra Song Fred mellan Jin och Södra Song (1141) - gränsen dras vid Huai-floden

5 Asien före mongolerna

6 Ny utveckling på stäppen
I början av tolvhundratalet samlas mongoliska stammar kring en ny ledare - Temüjin som 1206 får titeln ”Den universelle härskaren” Genghis Khan - på mongoliska. Anfaller Xixia 1209 Xixia kapitulerar. Blir vasallstat. 1211 stridigheterna mot Jin inleds

7 Genghis khan

8 Mongoler Samlingsnamn som myntas under denna tid
Familjegrupper - tältlag Boskapsskötsel: Får, kameler, hästar, nötkreatur Jakt, fiske Överskott i silver Handel (gryn, metaller, te)

9 En aggressiv ny federation
1215 Peking intas. Massaker. Jins huvudstad flyttas söderut till Kaifeng. Khwarezm: fientligheter börjar 1218 Genghis+Tolui: Bukhara feb 1220; feb 1220 Merv (massaker); mars 1220 Samarkand (massaker); våren 1221 Balkh (massaker); april 1221 Nishapur (massaker inkl hundar och katter pga Toquchar, Toluis svåger); Bamiyan – Chagatais son dödad – inget överlever. Allt förstörs. Buddhorna! Källa: b la Rashid ad Din

10 Asien vid år 1227

11

12 Genghis khans död 1227 Xixia faller (efter straffexpedition) och Genghis khan dör. Befolkningen massakreras. Genghis begravs, enl. tradtionen, i närheten av berget Burqan Qaldun. Det växande riket delas upp i fyra delar mellan hans söner med huvudhustrun, Börte. (se nedan). Mongolernas armé omfattar då man 1234 Jin besegras (Songs andra strategiska misstag)

13 Efter oss… Kommer vårt folk att gå klädda i gyllene kläder och äta söt och fet mat. De kommer att rida de finaste av hästar och omfamna de skönaste av kvinnor. Och, de kommer att glömma att det är oss de ska tacka.

14 Uppdelningen av imperiet
Jochis son Batu: området längst västerut (enl. mongolisk sed) – Gyllene horden (offensiven vänder vid Wien!) Chagatai (nr 2): Kara-Khitai imperiet Ogodei: Stora khanatet Toloi: Det ursprungliga området i de norra delarna av mongoliet Allt enligt mongolisk sed

15 Uppdelningen Stora Khanatet: Ogodei till 1368
Chaghadai: Chaghadai ;- 1370 Persisika Khanatet: Bagdad Kipchak (Gyllene Horden): Batu talet

16 Storkhaner Genghis khan – 1227 Tolui 1227-1229 (son t. Genghis)
Ogodei (son till Genghis) Guyuk (son till Ogodei) Mongke (son till Tolui) Kublai (son till Tolui)

17 Sinifieringens olika steg
Invasion av (norra) Kina under orostider ”Barbarerna” skaffar kinesiska rådgivare ”Barbarerna” börjar använda sig av kinesiska institutioner inom förvaltningen (orsak?) Sino-barbarisk administration Utlänningar i administrationen Arméer på strategiska punkter för kontroll Kinesiska kulturelement absorberas (mat, klädsel, namn, språk)

18 Rådgivarna Yelü Chucai ( ) khitanesisk aristokrat, ”mer givande att inte förvandla norra Kina till betesmarker”. Garanterar stora skatteinkomster. Liu Bingzhong ( ) till Kublai Khan 1249: ”Man kan erövra Kina från hästryggen men inte styra det därifrån” ”马上得天下,不能马上治之”

19 Kublai Khan (reg )

20

21 Tecken på sinifiering Dynastinamnet Yuan antas 1271
Huvudstaden flyttas till nuvarande Peking 1267 (Dadu på kinesiska, Khanbalik på mongoliska) Murarna färdiga 1292 Examineringar i blygsam skala 1237

22 Södra Song besegras Stora offensiver mot västra delarna av Kina
Målsättningen att flankera Södra Song. Det dröjer ända till 1279 innan Song besegras helt

23 Xiangyang 1273

24

25 Fiaskot i Japan och 1281

26 Den utskällda dynastin
Det ojämlika samhället Orättvisa lagar Grymheter Korruption

27 Det ojämlika samhället
Mongoler Semuren Hanren Xinfuren Mongoler på nyckelpositioner Mongoler/Semuren Guvernörer Muslimer Vice guvernörer

28 Orättvisa lagar Lagar olika för olika etniska grupper
Kineser döms till döden/mongoler får böta

29 Grymheter Introduktion av bestraffningar som partering
Många dödsstraff Grymheter under kriget (massakern i Peking)

30 Korruption Semuren Outbildad kanslipersonal

31 Positivt Kunskapsutbyte inom det mongoliska imperiet: arabiska matematiker till Kina; kinesiska hydroingenjörer till centralasien och Ryssland Ingen ideologisk kontroll Kanalsystemet utvidgas ytterligare Stor utvidning av postsystemet med relästationer över hela landet Enade landet

32 Indirekta konsekvenser
Många ”lärda” befriade från det konfucianska oket (läkare; konstnärer, dramat, romanen) Krut Boktrycket Sedlar

33 Och - Yersinia pestis

34 Slutet 1320-talet Stora översvämningar
1330-talet: epidemier (böldpest?) Inre stridigheter 1350 Nya stora uppror 1355: större delar av landet kontrolleras av rebeller 1368: Ming-dynastin utropas. Mongolerna drivs ut ur landet Omfattande omorganisation igångsätts Jord-och folkregister upprättas 1387: 60 miljoner (c:a Han-dynastin)

35 Digerdöden Centralasien 1338; Egypten, Södra Italien 1347
Kinas befolkning miljoner i början av Ming

36 Krut Kol, salpeter, svavel Första beskrivningen år 1044
I strider redan under 900-talet Rök/eld med katapulter Drivmedel (större del salpeter) 1132 Skjuter eldpilar, senare granater. Först ur bamburör. Senare ur metallrör (1280-talet) Granater (”mjuka”) 1161 (Caishi och Tangdao) mot jürchen (katapulter). Men även med pilbåge - granater mot japanska styrkor i slutet av 1200-talet

37

38 Granater och samurajer

39 Handkanon, Yuan

40 Eldkastare Ur Wujing Zongyao

41 Boktrycket Olika buddhistiska texter, Tang, Diamantsutran, år 860
Olika konfucianska klassiker i Kaifeng Hur gick det till? Texten skrivs på tunt papper och fästs sedan spegelvänd på en träskiva. Tecknen snidas sedan fram. Tecknen på träskivan spegelvända. Trycket blir dock rättvänt.

42

43 1249


Ladda ner ppt "Mongoliskt interludium Från Yuan till Ming"

Liknande presentationer


Google-annonser