Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssöknings- processen En lärande process med lärare och bibliotekarie i samverkan med elevens informationskompetens i centrum Carol Kuhlthau.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssöknings- processen En lärande process med lärare och bibliotekarie i samverkan med elevens informationskompetens i centrum Carol Kuhlthau."— Presentationens avskrift:

1 Informationssöknings- processen En lärande process med lärare och bibliotekarie i samverkan med elevens informationskompetens i centrum Carol Kuhlthau

2 Utgår från empiriska studier på amerikanska high-schoolelever. Började på 1990-talet och har gjort fem studier sedan dess för att uppdatera och förbättra modellen. En uppföljning av de försökspersoner som ingått i den första studien visade att de hade en tydligare medvetenhet om ”forskningsprocessen”. De visade större tålamod och arbetade mer metodiskt.

3 Grundar sig på en konstruktivistisk syn på lärande (John Dewey, Jerome Bruner, George Kelly). Lärandet som en individuell process där man söker mening ur ny information utifrån vad man vet och förstår sedan tidigare. Inkluderar känslor, tankar och handlingar.

4 MÅL: Informationskompetenta elever! Identifiera ett kunskapsbehov Hitta information och värdera den Använda sig av informationen (för att lära sig något, fatta beslut, lösa problem)

5 När kan man använda processen? Uppgiften kräver information som man inte hittar i läroboken Det är nödvändigt att söka information i tryckta och/eller elektroniska källor Resultatet av informationssökningen presenteras (t.ex. en rapport eller uppsats) Alla situationer där man behöver information för att lösa ett problem

6 Lika stort fokus på processen som på det färdiga resultatet!

7 Tratten! 1.Uppgiften presenteras 2.Välja ämne 3.Läsa på 4.Hitta en frågeställning 5.Samla information 6.Förbereda redovisningen (t.ex. skriva) 7.Utvärdering


Ladda ner ppt "Informationssöknings- processen En lärande process med lärare och bibliotekarie i samverkan med elevens informationskompetens i centrum Carol Kuhlthau."

Liknande presentationer


Google-annonser