Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning i BFL – digitala verktyg Eslöv - studiedag 17/9

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning i BFL – digitala verktyg Eslöv - studiedag 17/9"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning i BFL – digitala verktyg Eslöv - studiedag 17/9 Kristoffer.creutz@grkom.com

2 Vilka är vi och vem är jag? - Vad är GR och vilka är PC? - Pedagogiskt Centrum - Kristoffer Creutz

3 Intro – Dela våra tankar Hur kan det komma sig att vissa elever har så lätt att förstå ”skolkoden”? Padlet

4 Strategier som gynnar lärandet

5 Vad sägs om denna?...Mål, eller mål, liksom...

6 Tydliga mål och kunskapskrav -Lgr-11 -Matriser -Syfte & mål -Dela & reflektera – t.ex. Padlet

7 Ett exempel…. Samma skola, två klassrum Idag ska vi: 1.Läsa i (15 min) 2.Arbeta vidare med vår novell (40 min) 3.Avsluta genom att läsa igenom det vi skrivit Idag ska vi träna och bli bättre på person- och miljöbeskrivningar, vi vill ju kunna ge bilder i huvudet åt en läsare av våra noveller. Uppgifter: 1.Läsa 15 min – Fokus: Hur beskriver författaren personer och miljöer? 2.Arbeta med novellen 3.Avsluta genom att läsa en kamrats text för att se hur hen har beskrivit.

8 Ett annat exempel…. …Självmodellering Exempel: -Skrivuppgift kring undervisat ämne med utgångspunkt i tongivande förmåga -Läraren gör snabb genomläsning och väljer ut texter där förmågan syns på olika kunskapsnivåer -Eleverna får självskatta sin egna text mot de tre bedömningsexempel som valts ut.

9 Tvåminuterssamtal Hur delar vi målen med eleverna idag? Hur kan vi bli bättre på att dela målen?

10 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 0,9 sekunder… -”Intresseväckande uppstarter” -”Öppna frågor”Mentimeter

11

12

13 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet -”No hands up” -”glasspinnar” -”Pick a student” -”Frågelådor”

14 Återkoppling som för lärandet framåt Poäng? Prov? Betyg? Prickmatriser? Feedback! Processen! Bedömning! Elevexempel!

15 Återkoppling som för lärandet framåt -Får reda på vad eleven kan -Kan ge riktad återkoppling till eleven -Får reda på om insatser krävs för att eleven ska nå målen -Får bättre bedömningsmaterial för betygssättning/skriftliga omdöme. -Eleven vet att hen bedöms efter sina kunskaper kontinuerligt och måste därför ta lektionerna på allvar. -Eleven lär sig vad läraren och lgr-11 bedömer. -Får reda på hur många som förstått det centrala i lektionen. -Får reda på om de metoder och de förklaringar man använder behöver utvecklas. -Får reda på hur effektiv ens undervisning är, helt enkelt. -Får reda på vad nästa lektion ska handla om.

16 Återkoppling som för lärandet framåt -”Exit-tickets” -”Exitpass” -”Mentimeter” -”Frågelåda” Utmärkt digitalt verktyg: www.socrative.com

17 Austins butterfly - Återkopplingens kraft Filmklipp

18 Tvåminuterssamtal Är det som filmen visar möjligt att göra i ditt ämne, i ditt klassrum? Hur kan du arbeta med denna typ av respons?

19 Aktivera elever som lärresurser för varandra -”Kamratbedömning” -”Frågelåda - uppföljning” -”C3B4ME” -”Bordsfrågor”

20 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

21 Tack för mig! Kristoffer.creutz@grkom.se Pedagogiskt Centrum


Ladda ner ppt "Föreläsning i BFL – digitala verktyg Eslöv - studiedag 17/9"

Liknande presentationer


Google-annonser