Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skillnader i lagstiftningen Analys om de skillnader som finns i lagstiftningen är motiverade ur pedagogiska, sociala eller andra aspekter Se över gällande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skillnader i lagstiftningen Analys om de skillnader som finns i lagstiftningen är motiverade ur pedagogiska, sociala eller andra aspekter Se över gällande."— Presentationens avskrift:

1 Skillnader i lagstiftningen Analys om de skillnader som finns i lagstiftningen är motiverade ur pedagogiska, sociala eller andra aspekter Se över gällande bestämmelser vad gäller terminologi och ordval Utreda möjligheterna att öka valfriheten Analysera elevinflytande och delaktighet i särskolan

2 Ökat föräldrainflytande Ta ställning till en eventuell permanentning och föreslå eventuella tillägg till skollagen

3 Gymnasiesärskolans anpassning till förändringar i gymnasieskolan Utarbeta ett särskilt skollagskapitel om gymnasiesärskolan Ta ställning till de förändringar i gymnasiesärskolan som förändringar i gymnasieskolan kan föranleda Uppmärksamma och sprida goda idéer för att underlätta gymnasiesärskolans elevers utträde på arbetsmarknaden och i vuxenlivet Analysera tänkbara branscher/sektorer för ett framtida arbetsliv.

4 Det ökande elevantalet skillnaderna mellan kommuner Förändringar i lagens bestämmelser om personkretsen Förändringar i utredningsförfarandet Skärpta krav på dialog med elever och föräldrar Särskilt granska utredningsförfarandet av barn med invandrarbakgrund i samband med mottagandet i särskolan och föreslå eventuella åtgärder

5 Resursfördelning till olika skolformer Göra en fördjupad översyn över resurshanteringen i kommunerna och dess effekter Närmare analysera de stora skillnaderna i kostnader mellan olika kommuner Se över resurserna till Särvux

6 Inkluderande undervisning Vilka förändringar måste till såväl i grundskolan som i gymnasieskolan för att öka skolornas möjligheter att hantera olikheter Vilka är förutsättningarna för en ökad samverkan och en inkluderande skola Hinder och möjligheter för att åstadkomma en inkluderande undervisning

7 Inkluderande undervisning forts Lyfta fram goda exempel på inkluderande undervisning i Sverige och utomlands Utreda och föreslå åtgärder när det gäller grundskolans förmåga att ta hand om barn i gränszonen mellan grundskola och särskola

8 Kvalitet i särskolan Ytterligare analysera verksamheten i särskolan ur kvalitetssynpunkt och föreslå eventuella åtgärder

9 Lärarutbildning och kompetensutveckling Vilken grundkompetens behöver lärarna ha Behovet av specialpedagogiskt stöd Skolledarnas erfarenhet och kompetens Arbetslagets sammantagna kompetens Assistenternas uppdrag, roll och kompetens Möjligheter till utvecklingsarbete och forskning inom skolan

10 Särvux Analysera gränsdragningsfrågor och försöka hitta någon slags lösning Anpassa nuvarande bestämmelser till förändringar i skollagen och förordningen om kommunalt stöd till vuxnas lärande


Ladda ner ppt "Skillnader i lagstiftningen Analys om de skillnader som finns i lagstiftningen är motiverade ur pedagogiska, sociala eller andra aspekter Se över gällande."

Liknande presentationer


Google-annonser