Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum Arbetsuppgift LS1 – LS3 Ledningsteam Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum Arbetsuppgift LS1 – LS3 Ledningsteam Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister 2013."— Presentationens avskrift:

1 Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum Arbetsuppgift LS1 – LS3 Ledningsteam Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister 2013

2 Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum LS1-LS3 – Ledningsteam Vilka register använder ni i er verksamhet? Är de utvalda med utgångspunkt från de grupper och personer med psykisk ohälsa som finns i er verksamhet? Hur ser täckningsgraden i dessa register ut? Genomför en påverkansanalys på följande områden: –God täckningsgrad i kvalitetsregister kopplade till verksamhetens kliniska processer –Goda förutsättningar för kontinuerlig resultatåterkoppling i verksamhetens kliniska processer Beskriv de mått och mätetal som idag används inom er verksamhet kopplat till God vård, använd matris nedan.

3 Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum Påverkansanalys En påverkansanalys görs för att: 1.synliggöra ett mål/målområde 2.identifiera bakomliggande faktorer som skapar förutsättningar för att uppnå ett gott resultat 3.fastställa mått som påverkar målet/målområdets resultat Analysen bygger på att beskriva ett övergripande mål/målområde, som följs av primära (svarar på frågan ”vad?”) och sekundära (svarar på frågan ”hur?”) påverkansfaktorer. Utifrån de sekundära påverkansfaktorerna identifieras förbättringsområden. © ihi

4 Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum Arbetsgång för påverkansanalys 1.Utgå från mål/målområde. 2.Identifiera alla de faktorer som kan påverka att målet/målområdet nås. 3.Gruppera identifierade faktorer och fånga de två-fyra viktigaste områdena - dessa utgör de primära faktorerna. 4.Utgå från var och en av de primära påverkansfaktorerna och beskriv vilka arbetssätt som kan bidra till att nå de primära påverkansfaktorerna - dessa utgör de sekundära faktorerna. 5.Definiera mått kopplat till de primära påverkansfaktorerna.

5 Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum Mål/ målområde Skriv här… skriv här… Skriv här… Påverkansanalys God täckningsgrad i kvalitetsregister kopplade till verksamhetens kliniska processer Skriv här… skriv här… Primär påverkan (2-4) ”Vad?” Sekundär påverkan ”Hur?” © ihi skriv här… Skriv här…

6 Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum Mål/ målområde Skriv här… skriv här… Träna i modernt kvalitetsarbete Skriv här… Påverkansanalys Goda förutsättningar för kontinuerlig resultatåterkoppling i verksamhetens kliniska processer Få djup förståelse för registerinnehåll och funktion skriv här… Primär påverkan (2-4) ”Vad?” Sekundär påverkan ”Hur?” © ihi skriv här… Skriv här… Utveckla mätförståelse Skriv här…

7 Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum Mål/ målområde Påverkansanalys Primär påverkan (2-4) ”Vad?” Sekundär påverkan ”Hur?” © ihi

8 Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum God vård SOSFS 2005:12, SOSFS 2011:9 Identifierade mått i verksamheten BSC/motsvarande (balanserat styrkort) Identifierad ytterligare information som är värdefull för att säkra en God psykiatrisk vård Patientfokuserad Jämlik I rimlig tid Säker Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Effektiv


Ladda ner ppt "Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum Arbetsuppgift LS1 – LS3 Ledningsteam Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser