Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språk, IT och den Europeiska referensramen 2 - 3.12.2004 © Tore Ståhl / Pil-projektet, Arcada

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språk, IT och den Europeiska referensramen 2 - 3.12.2004 © Tore Ståhl / Pil-projektet, Arcada"— Presentationens avskrift:

1 Språk, IT och den Europeiska referensramen 2 - 3.12.2004 © Tore Ståhl / Pil-projektet, Arcada http://www1.arcada.fi/projekt/odl/kurser/sprak04/projekt.pil(a)arcada.fi

2 Några grundantaganden ytlärande går bra att nå ensam, i egen taktytlärande går bra att nå ensam, i egen takt djuplärandedjuplärande –kräver reflektion och tid –stöds av interaktion, kommunikationinteraktion, kommunikation social aktivitetsocial aktivitet argumenteringargumentering omprövningomprövning

3 De nya rummen distanta rum utanför klassendistanta rum utanför klassen –både konkreta och virtuella interaktion och kommunikation trots distansen !!interaktion och kommunikation trots distansen !! tillgång till autentiskt material & autentiska omgivningartillgång till autentiskt material & autentiska omgivningar det lokala klassrummet distant, konkret rum interaktion distant, virtuellt rum

4 Bristande omstrukturering vedertagen praxisvedertagen praxis –introduktion i klass –distansuppgifter –skriftlig feedback dilemmatdilemmat –klassen används för envägskommunikation och ytlärande –teknologin används för att arbeta ’traditionellt’ –nya egenskaper utnyttjas inte till fullo stirrar vi oss blinda på nedskärningen av klasstimmar?!stirrar vi oss blinda på nedskärningen av klasstimmar?!

5 OMstrukturering mål, aktiviteter, resurser (Peppi: mediaval) och rummål, aktiviteter, resurser (Peppi: mediaval) och rum allt skall inte på nätet – blended approach!allt skall inte på nätet – blended approach! veta förstå tillämpa analysera syntetisera utvärdera personlighet reflektion det lokala rummet distant, virtuellt rum distant, konkret rum

6 Lärarens belastning uppgifter ofta  mycket korrigering & feedbackuppgifter ofta  mycket korrigering & feedback avlastande metoderavlastande metoder –lärobjekt (learning objects, oppimisaihiot) Abitreenit - http://www.yle.fi/abitreenit/index.shtmlAbitreenit - http://www.yle.fi/abitreenit/index.shtmlhttp://www.yle.fi/abitreenit/index.shtml Klaffi - http://www.yle.fi/klaffi/Klaffi - http://www.yle.fi/klaffi/http://www.yle.fi/klaffi/ –självkorrigerande uppgifter –aktiverande självstudieuppgifter (jfr. Dewey) –kamratevaluering? Lärprocessen – oppimisprosessi – the learning process Inlärnings- målet Lärobjekt 1 Delmål 1 för lärande Lärobjekt 2 Delmål 2 för lärande Delmål 3 för lärande Lärobjekt 3

7 Konklusioner ? Läroplansrevision Europeiska referensramen pedagogisk metod, IT- baserade verktyg kontakter, samarbete projektaktiviteter

8 Mål och aktiviteter några exempel … artiklar, läroböcker, eKällor övningar, chat, diskussionsgrupper, simuleringar diskussionsgrupper, seminarier avhandlingar, seminarier diskussionsgrupper, kamratevaluering övningar veta förstå tillämpa analysera syntetisera utvärdera personlighet reflektion


Ladda ner ppt "Språk, IT och den Europeiska referensramen 2 - 3.12.2004 © Tore Ståhl / Pil-projektet, Arcada"

Liknande presentationer


Google-annonser