Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärtsviktsmottagning Hemse VC, Gotland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärtsviktsmottagning Hemse VC, Gotland"— Presentationens avskrift:

1 Hjärtsviktsmottagning Hemse VC, Gotland
Ann Hovland Tånneryd ST-läkare allmänmed. Jens Fröling SSK

2 Bakgrund Prevalens Incidens Dyrt Kostnadseffektivt
2-3 % Hela befolkningen – på Gotland ca 1800 pers (Medianåldern för hjärtsviktspatienten är 75 år) Incidens 120 – 180 personer insjuknar varje år på Gotland Dyrt 1-2 % av de totala sjukvårdskostnaderna Kostnadseffektivt Korrekta insatser anses nu vara kostnadseffektiva

3 Hjärtsviktsprocessen Gotland
Primärvården Medicin- och rehabkliniken Sjukgymnastiken Äldreomsorgen

4 Process Processteam Ledningsteam Tvärprofessionell grupp
Distriktsläkare, kardiologer (varav två processägare) Sjuksköterskor från primärvården samt medicinkliniken Sjukgymnast BMA Sekreterare Processtödjare Ledningsteam Verksamhetschefer primärvård, äldreomsorg samt medicinkliniken, Chefsläkare Sjukhusdirektör

5 Hjärtsviktsprocessen - Gotland
VC Kunskap Utb. läk. sjg. Dsk. Osa, vc VC VP VC Hj-m VC ÄO ÄO Hj-mott. Hemse VC VC ÄO Planera/Testa Hjärtmott. Hemse ÄO EKO- Flöde Hj-mott EKO Utb. BMA, öka EKO-flöde Nov -04 Mars -05 Sept -05 Okt -05 Jun -06

6 Korrekt diagnos och behandling?

7 Utvärdering

8 Utbildningsdagar Två utbildningsdagar:
Samtliga primärvårdens och medicinklinikens läkare Två sjuksköterskor på varje vårdcentral, samtliga medicinklinikens sjuksköterskor, äldreomsorgens sjuksköterskor Primärvårdens sjukgymnaster

9 Organisation Ansvarsfördelning medicinklinik/primärvård
Remisshantering EKO HSAL (hjärtsviktsansvarig läkare) HSAS (hjärtsviktsansvarig sjuksköterska) Hjärtsviktsansvarig sjukgymnast

10 Hjärtsviktsmottagning
Inför start på respektive VC – ytterligare en halv utbildningsdag Sjuksköterskeledd mottagning med vidareutbildad sjuksköterska Avsatt tid (1 timme per 1000 listade patienter) Arbetar i team runt patienten med patientansvarig läkare och sjukgymnast

11 Kvalitetssäkring Regelbundna träffar HSAS, HSAL och sjukgymnast, såväl regionalt som lokalt Registrering i RIKSSVIKT av HSAS med hjälp av PAL HSAL/HSAS ansvarar för internutbildning och fortbildning Vårdprogram

12 Utvärdering

13 Utvärdering

14 Utvärdering

15 Hjärtsviktsprocessen - Gotland
VC Kunskap Utb. läk. sjg. Dsk. Osa, vc VC VP VC Hj-m VC ÄO ÄO Hj-mott. Hemse VC VC ÄO Planera/Testa Hjärtmott. Hemse ÄO EKO- Flöde Hj-mott EKO Utb. BMA, öka EKO-flöde Nov -04 Mars -05 Sept -05 Okt -05 Jun -06


Ladda ner ppt "Hjärtsviktsmottagning Hemse VC, Gotland"

Liknande presentationer


Google-annonser