Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnmisshandel ur socialtjänstens perspektiv. Anmälningsskyldighet enl. 14 kap 1 § SoL Privatpersoner bör anmäla Anställda hos myndigheter är skyldiga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnmisshandel ur socialtjänstens perspektiv. Anmälningsskyldighet enl. 14 kap 1 § SoL Privatpersoner bör anmäla Anställda hos myndigheter är skyldiga."— Presentationens avskrift:

1 Barnmisshandel ur socialtjänstens perspektiv

2 Anmälningsskyldighet enl. 14 kap 1 § SoL Privatpersoner bör anmäla Anställda hos myndigheter är skyldiga att anmäla – ej anonym anmälan Genast Sekretessen hävs Information till föräldrar Skyldighet att lämna uppgifter

3 Vad ska anmälas? Fysiskt våld Psykiskt våld Sexuella övergrepp Kränkning Fysisk försummelse Bristande omsorg Psykisk försummelse

4 Efter en anmälan Förhandsbedömning Utredning

5 BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Hälsa Utbildning Känslo- och beteende- mässig utveckling Identitet Familj och sociala relationer Socialt uppträdande Klara sig själv Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet Familjenätverk Boende Arbete Ekonomi Familjens bakgrund och situation Social integrering Lokalsamhällets resurser

6 Flödesschema Anmälan Förhandsbedömning Utredning Förslag till beslut Insats Samtycke Nej Ja LVU

7 Misstanke om brott mot barn Misshandel Sexuella brott Tvång, hot eller våld i starkt patriarkala familjer Barn som bevittnat våld och andra övergrepp

8 Flödesschema Anmälan Förhandsbedömning Utredning Förslag till beslut Insats Samtycke Nej Ja Misshandel Behov av Nej LVU? Sexuella övergr. skydd? Ja Samråd Polisanmälan Läkarundersökning

9 Kompetens och erfarenhet Samtycke från vårdnadshavare/ den unge Läkarundersökning med stöd av 32 § 1 st LVU

10 Polisanmälan av misstänkta brott Möjlighet att anmäla misstänkta brott mot någon som inte fyllt 18 år. (10 kap 21 § OSL, 12 kap 10 § SoL) Ej skyldighet Kräver inte samtycke, går ej att överklaga

11 Sekretess i förhållande till vårdnadshavare Öppenhet Ingen skyldighet att fortlöpande kommunicera Handling eller annat material får inte lämnas ut om det är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift inte röjs (10 kap 3 § OSL) Om ett barn kan antas lida betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren skall den sekretessbeläggas. (12 kap 3 § 1 st OSL) Möjlighet att begära prövning av frågan, och möjlighet att överklaga.

12 Riskfaktorer Förövaren Egen uppväxt Psykisk ohälsa Missbruk Uppfostringsmönster Förmåga att be om hjälp Konfliktlösningsförmåga Stöd mellan föräldrarna Barnet Prematuritet Handikapp Bristande anknytning Medicinsk skörhet ”Besvärliga barn”

13 Frågor att fundera över Finns det rutiner/ handlingsplan för att göra anmälan på arbetsplatsen? Hur ser stödet ut för anmälaren? Finns ett fungerande samarbete kring barn som misstänks vara utsatta för misshandel? Om inte, vad behöver bli bättre? Tack! Sofia Lager Millton Sofia.lager-milton@nassjo.seSofia.lager-milton@nassjo.se, 0380-518544


Ladda ner ppt "Barnmisshandel ur socialtjänstens perspektiv. Anmälningsskyldighet enl. 14 kap 1 § SoL Privatpersoner bör anmäla Anställda hos myndigheter är skyldiga."

Liknande presentationer


Google-annonser