Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnmisshandel ur socialtjänstens perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnmisshandel ur socialtjänstens perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Barnmisshandel ur socialtjänstens perspektiv

2 Anmälningsskyldighet enl. 14 kap 1 § SoL
Privatpersoner bör anmäla Anställda hos myndigheter är skyldiga att anmäla – ej anonym anmälan Genast Sekretessen hävs Information till föräldrar Skyldighet att lämna uppgifter

3 Fysiskt våld Psykiskt våld Sexuella övergrepp Kränkning
Vad ska anmälas? Fysiskt våld Psykiskt våld Sexuella övergrepp Kränkning Fysisk försummelse Bristande omsorg Psykisk försummelse 3

4 Efter en anmälan Förhandsbedömning Utredning

5 BARNET Föräldrarnas förmåga Barnets behov Familj och miljö Hälsa
Grundläggande omsorg Utbildning BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Säkerhet Känslo- och beteende- mässig utveckling Känslomässig tillgänglighet Identitet Stimulans Familj och sociala relationer Vägledning och gränssättning Socialt uppträdande Klara sig själv Stabilitet Boende Arbete Ekonomi Lokalsamhällets resurser Familjens bakgrund och situation Familjenätverk Social integrering

6 Flödesschema Anmälan Förhandsbedömning Utredning Förslag till beslut Insats Samtycke Nej Ja LVU

7 Misstanke om brott mot barn
Misshandel Sexuella brott Tvång, hot eller våld i starkt patriarkala familjer Barn som bevittnat våld och andra övergrepp

8 Flödesschema Anmälan Förhandsbedömning Utredning Förslag till beslut Insats Samtycke Nej Ja Misshandel Behov av Nej LVU? Sexuella övergr skydd? Ja Samråd Polisanmälan Läkarundersökning

9 Kompetens och erfarenhet Samtycke från vårdnadshavare/ den unge
Läkarundersökning Kompetens och erfarenhet Samtycke från vårdnadshavare/ den unge Läkarundersökning med stöd av 32 § 1 st LVU

10 Polisanmälan av misstänkta brott
Möjlighet att anmäla misstänkta brott mot någon som inte fyllt 18 år. (10 kap 21 § OSL, 12 kap 10 § SoL) Ej skyldighet Kräver inte samtycke, går ej att överklaga Barnfokus Bronfrenbrenners modell Barn inom den sociala barnavården ska få sina behov tillgodosedda som våra egna barn får. Samarbetet med familjen är viktigt, forskning visar på att goda relationer med familjen ökar förutsättningarna för att insatser ska falla väl ut.

11 Sekretess i förhållande till vårdnadshavare
Öppenhet Ingen skyldighet att fortlöpande kommunicera Handling eller annat material får inte lämnas ut om det är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift inte röjs (10 kap 3 § OSL) Om ett barn kan antas lida betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren skall den sekretessbeläggas. (12 kap 3 § 1 st OSL) Möjlighet att begära prövning av frågan, och möjlighet att överklaga.

12 Konfliktlösningsförmåga Stöd mellan föräldrarna Barnet Prematuritet
Riskfaktorer Förövaren Egen uppväxt Psykisk ohälsa Missbruk Uppfostringsmönster Förmåga att be om hjälp Konfliktlösningsförmåga Stöd mellan föräldrarna Barnet Prematuritet Handikapp Bristande anknytning Medicinsk skörhet ”Besvärliga barn”

13 Frågor att fundera över
Finns det rutiner/ handlingsplan för att göra anmälan på arbetsplatsen? Hur ser stödet ut för anmälaren? Finns ett fungerande samarbete kring barn som misstänks vara utsatta för misshandel? Om inte, vad behöver bli bättre? Tack! Sofia Lager Millton


Ladda ner ppt "Barnmisshandel ur socialtjänstens perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser