Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krigsoffer eller fredsaktör - vem spelar rollen och spelar det någon roll? FN resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krigsoffer eller fredsaktör - vem spelar rollen och spelar det någon roll? FN resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet."— Presentationens avskrift:

1 Krigsoffer eller fredsaktör - vem spelar rollen och spelar det någon roll? FN resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet

2 Genus – spelar det någon roll? Problemet med sociala roller Halva befolkningen – halva makten? Synliggöra samhällsstrukturer Kön – biologiska skillnader mellan kvinnor och män Genus – socialt och kulturellt skapade roller kvinnor och män

3 Genus och väpnad konflikt Socialt konstruerad maskulinitet (beskyddande, aktiv, aggressiv) och femininitet (värnlös, passiv, fredlig) ökar i krigstid Oproportionalitet: kvinnor sällan producenter, leverantörer, köpare eller användare av vapen 90% civila offer i moderna krig – fler civila är kvinnor Nya roller – gamla mönster Vapen i samhället ökar risken för våld med vapen i hemmet Kvinnliga kombattanter – socialt stigma och utsatthet Kvinnor som både offer och aktörer!

4 1325 i teorin

5 Vad är 1325? En säkerhetsrådsresolution om kvinnor, fred och säkerhet: –Uppmärksammar den oproportionerliga och unika effekt som väpnad konflikt har på kvinnor –Uppmärksammar de bidrag som kvinnor gör till förebyggande av konflikter, fredsbevarande, konfliktlösning och fredsbyggande –Understryker vikten av deras lika och fulla deltagande som aktiva aktörer i skapandet av fred och säkerhet 1325 är bindande för alla FN: s medlemstater 1325 är historisk men står inte ensam. Många resolutioner, konventioner och rapporter har föregått den och formgivit den

6 1325 – vad säger den? Ökad representation av kvinnor på alla beslutsfattande nivåer Genusperspektiv i FN:s arbete, rapporter och säkerhetsrådsmissioner Uppmärksamhet till att specifikt skydda kvinnor och flickor i konflikter Genusperspektiv i postkonfliktprocesser Genusperspektiv i FN:s olika fredsoperationer

7 1325 – vems är ansvaret? Säkerhetsrådet Generalsekreteraren FN-organ FN: s medlemsstater Parter i konflikter – nationella militärer, rebellgrupper mm Utvecklingsorgan Medlare och förhandlare i fredsprocesser

8 1325 i verkligheten

9 Implementering inom FN DPKO: genusrådgivare, handlingsplan på gång, personalträning DPA: personalträning, ökat genusperspektiv i rapportering UNIFEM: www.womenwarpeace.org Webbportal, projekt för att öka kvinnors politiska deltagande, stöd till kvinnliga ex- kombattanterwww.womenwarpeace.org MEN: -Underrepresentation av kvinnor på högkvarter och fält -Begränsad kunskap om 1325 -Kulturella och sociala hinder -Genusrådgivare tillsätts ofta sent

10 1325 i avväpning, exempel Liberia DDRR program 2003-2005 Anses lyckat avseende genus 1325 nämns i fredsavtal samt FN mission Upp till 38 % av stridande trupper kvinnor och barn – 22 000 av 103 000 avväpnade kvinnor 5-10 % i planeringsgrupp kvinnor Genusrådgivare NGO insatser

11 Implementering statligt - Sveriges handlingsplan "Kvinnor är ofta särskilt utsatta under konflikter. Samtidigt är kvinnor i konfliktområden ofta utelämnade från insatser för att förebygga väpnade konflikter, hantera kriser och bygga fred” Jan Eliasson, pressmeddelande 2006-06-14 Betonar aktörsperspektivet Handlingsplanen slår fast åtgärder för nationell, regional och global nivå för att nå 1325 målsättningar -Ökad utbildning av personal inom internationella insatser -Fler kvinnor i Sveriges bidrag till internationella insatser -Upprättande av rådgivande 1325-delegation bestående av representanter för civila samhället och forskare

12 1325 – styrkor och svagheter + Bindande för medlemsstaterna Globalt stöd (NGO: s, forskare, FN högkvarter och fältnivå, regeringar etc.) Stöds av andra instrument - Svagt språk Brist på politisk vilja inom FN och medlemsstater Utbildning och träning behövs inom FN Resolutionen är inte känd bland allmänheten

13 Vad kan du göra? Lär dig! Lär andra! Ställ krav – påverka politiker! Syns och hörs – påverka allmänheten! www.ikff.se www.peacewomen.org www.operation1325.se


Ladda ner ppt "Krigsoffer eller fredsaktör - vem spelar rollen och spelar det någon roll? FN resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet."

Liknande presentationer


Google-annonser