Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BÖRSRÄTT VT 2012, LIU Investerarskydd. Kategorisering av olika kundtyper Icke-professionella kunder Högsta skyddsnivån om inte egen begäran Minst 2 av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BÖRSRÄTT VT 2012, LIU Investerarskydd. Kategorisering av olika kundtyper Icke-professionella kunder Högsta skyddsnivån om inte egen begäran Minst 2 av."— Presentationens avskrift:

1 BÖRSRÄTT VT 2012, LIU Investerarskydd

2 Kategorisering av olika kundtyper Icke-professionella kunder Högsta skyddsnivån om inte egen begäran Minst 2 av 3 krav måste i så fall vara uppfyllda 1) 10 transaktioner per kvartal under fyra kvartal 2)500 000 euro 3) kunden arbetar/har arbetat inom finanssektorn Dessutom ett allmänt lämplighetskrav

3 Kategorisering av olika kundtyper Professionella kunder Automatiskt professionella kunder (VP, kredit, bank, myndigheter) Kunder som kan begära att de behandlas som professionella kunder Jämbördiga motparter Uttryckligt godkännande

4 Krav på VP-instituten Allmänna sundhetskrav Hederligt, rättvist, professionellt Marknadsföringsmaterial Informationsgivning Rättvisande, tydlig, icke vilseledande Risker, priser, avgifter, innebörden av beslut Inhämtande av uppgifter-investeringsrådgivning Kunskaper & erfarenheter av tjänsten Ekonomisk situation & mål med investeringen Professionella kunder: endast mål med investeringen

5 Krav på VP-instituten Inhämtande av uppgifter-andra tjänster Kundens kunskap om en specifik produkt Undantag: 1) Okomplicerade finansiella instrument 2) Tjänsten tillhandahålls på kundens initiativ (ej personligt initiativ) 3) Information om att ingen bedömning görs Dokumentation Rättigheter & skyldigheter Identifiera intressekonflikter Spitzer-rules FFFS 2005:9–10 Förhindra att dessa påverkar kunden negativt

6 Best Execution System & riktlinjer: vilka handelsplatser? Vad påverkar vilken handelsplats väljs i individuella fall? Pris, kostnad, skyndsamhet, sannolikhet för clearing & settlement, andra för kunder väsentliga omständigheter Uttryckligt godkännande om ordern inte utförs på en MTF /reglerad marknad Jämförbara order skall utföras i tidsföljd Specifika instruktioner skall följas Kunden kan begära att VP-institutet visar om riktlinjerna följts Sanktioner: Lagen om finansiell rådgivning


Ladda ner ppt "BÖRSRÄTT VT 2012, LIU Investerarskydd. Kategorisering av olika kundtyper Icke-professionella kunder Högsta skyddsnivån om inte egen begäran Minst 2 av."

Liknande presentationer


Google-annonser