Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

William Sandqvist william@kth.se Binärkod och Graykod 7 Bitars Kodskiva för avkodning av vridningsvinkel. Skivans vridnings-vinkel finns tryckt som binära.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "William Sandqvist william@kth.se Binärkod och Graykod 7 Bitars Kodskiva för avkodning av vridningsvinkel. Skivans vridnings-vinkel finns tryckt som binära."— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se
Binärkod och Graykod 7 Bitars Kodskiva för avkodning av vridningsvinkel. Skivans vridnings-vinkel finns tryckt som binära tal längs radien och dessa tal kan "läsas" med hjälp av kontaktborstar. De vita ytorna är ledande och de svarta är isolerande. En kontakt-borste ( gemensam ledare ) spänningssätter skivan. De restrerande 7 borstarna kan avläsa det binära talet och därmed vridnings-vinkeln. William Sandqvist

2 Kodlinjal Om man vill avkoda en linjär förflyttning kan man använda den linjära motsvarigheten till kodskivan, kodlinjalen. ( 6 bitars kodlinjaler ) Alternativt så omvandlar man rörelsen … Det vanligaste utförandet för kodskivor/kodlinjaler är av glas med svärtade fält, och avläsning som sker med fotoceller i stället för kontaktborstar. William Sandqvist William Sandqvist

3 William Sandqvist william@kth.se
Binärkoden Det är naturligt att representera tal med binärkoden eftersom det är den koden som används i datorer, men det kan vara olämpligt att mata in talen till datorn på detta sätt. Om en kodskiva (eller kodlinjal) med fyra bitars binärkod befinner sig mitt emellan två binärkodade kodord, tex. mellan 1 (0001) och 2 (0010). Eftersom de två kodorden skiljer sig i två av bitarna, finns det - beroende på tillverkningstoleranser - en osäkerhet om vinkelläget. I gränsen mellan kodorden kan även 0 (0000) och 3 (0011) komma att uppträda. Störst osäkerhet finns det mellan kodorden 15 (1111) och 0 (0000), här kan vilken som helst av de övriga kodorden uppträda! William Sandqvist

4 William Sandqvist william@kth.se
Graykod Genom att ändra om den inbördes ordningen mellan kodorden kan man hitta koder där det aldrig är mer än en bit i taget som ändras vid övergångarna från ett kodord till nästa. Sådan koder kallas för Graykoder. 0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0101, , 1101, 1111, 1110, 1010, 1011, 1001, 1000 William Sandqvist

5 Graykoden är en speglad binärkod
Man kan lätt ta fram en Graykod med ett valbart antal bitar … William Sandqvist

6 Numrera hörnen i en boolesk talrymd
1000 1010 1001 1101 1111 1011 1100 0000 0011 0001 0111 0101 0010 0110 0100 Med graykoder kan man numrera ”hyper-hörnen” i en boolesk talrymd. William Sandqvist

7 William Sandqvist william@kth.se
Lös Towers of Hanoi Graykoden är också till stor hjälp för den som vill lösa spelet "Towers of Hanoi". konstruerat av matematikern Edouard Lucas i 1883. När munkarna är klara med arbetet kommer jorden att gå under - det kommer att ta 264 flyttningar, så det hela kommer nog att dröja ett tag ... Enligt legenden ska tre munkar flytta 64 gyllene brickor, av olika storlek, från en stapel till en annan. Brickorna ska flyttas en och en, och de måste alltid placeras så att en mindre bricka hamnar på en större bricka. William Sandqvist

8 Binärkod och Graykod Vindriktning Vindhastighet
Vindriktningsvisare brukar använda Gray-kod för att ge säker visning. William Sandqvist William Sandqvist

9 Omvandling Binärkod-Graykod
Binär  Gray: Om Binärkodens bit bn och bit bn-1 är olika, är Graykodens bit gn-1 ”1", annars ”0". Gray  Binär ( den vanligaste omvandlingsriktningen ): Om Binärkodens bit bn och Graykodens bit gn-1 är olika blir Binärkodens bit bn-1 ”1", annars ”0". William Sandqvist William Sandqvist

10 William Sandqvist william@kth.se
Omvandlingsexempel 8: Gray 1100  Bin 1000 William Sandqvist

11 Logikkrets för kodomvandlingen
XOR-grindens utgång ger ”1” om ingångarna är olika! 4 bits kodomvandlare Graykod till Binärkod William Sandqvist

12 William Sandqvist william@kth.se

13 Experiment med kodlinjaler
Koden från en Hex-kodad vridomkopplare jämförs med koden från en kodlinjal i en digital komparator. Komparatorns större än/mindre än utgångar driver en motor som förflyttar kodlinjalen tills de båda koderna blivit lika. I teorin följer kodlinjalen lydigt med vridomkopp-larens läge, men verklig-heten blir något helt annat ... William Sandqvist

14 Experimentutrustningen
Följa John … William Sandqvist

15 Kodlinjalens Gray-sida med inkopplad Gray-Bin-omvandlare
Byt till Graykod! Vänd upp kodlinjalens Gray-sida Koppla in Gray-Bin-omvandlaren Blev det problemfritt? William Sandqvist William Sandqvist

16 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "William Sandqvist william@kth.se Binärkod och Graykod 7 Bitars Kodskiva för avkodning av vridningsvinkel. Skivans vridnings-vinkel finns tryckt som binära."

Liknande presentationer


Google-annonser