Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

William Sandqvist Binärkod och Graykod 7 Bitars Kodskiva för avkodning av vridningsvinkel. Skivans vridnings-vinkel finns tryckt som binära.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "William Sandqvist Binärkod och Graykod 7 Bitars Kodskiva för avkodning av vridningsvinkel. Skivans vridnings-vinkel finns tryckt som binära."— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist Binärkod och Graykod 7 Bitars Kodskiva för avkodning av vridningsvinkel. Skivans vridnings-vinkel finns tryckt som binära tal längs radien och dessa tal kan "läsas" med hjälp av kontaktborstar. De vita ytorna är ledande och de svarta är isolerande. En kontakt- borste ( gemensam ledare ) spänningssätter skivan. De restrerande 7 borstarna kan avläsa det binära talet och därmed vridnings- vinkeln.

2 William Sandqvist Kodlinjal Om man vill avkoda en linjär förflyttning kan man använda den linjära motsvarigheten till kodskivan, kodlinjalen. ( 6 bitars kodlinjaler ) Det vanligaste utförandet för kodskivor/kodlinjaler är av glas med svärtade fält, och avläsning som sker med fotoceller i stället för kontaktborstar. Alternativt så omvandlar man rörelsen …

3 William Sandqvist Binärkoden Om en kodskiva (eller kodlinjal) med fyra bitars binärkod befinner sig mitt emellan två binärkodade kodord, tex. mellan 1 (0001) och 2 (0010). Eftersom de två kodorden skiljer sig i två av bitarna, finns det - beroende på tillverkningstoleranser - en osäkerhet om vinkelläget. I gränsen mellan kodorden kan även 0 (0000) och 3 (0011) komma att uppträda. Det är naturligt att representera tal med binärkoden eftersom det är den koden som används i datorer, men det kan vara olämpligt att mata in talen till datorn på detta sätt. Störst osäkerhet finns det mellan kodorden 15 (1111) och 0 (0000), här kan vilken som helst av de övriga kodorden uppträda!

4 William Sandqvist Graykod Genom att ändra om den inbördes ordningen mellan kodorden kan man hitta koder där det aldrig är mer än en bit i taget som ändras vid övergångarna från ett kodord till nästa. Sådan koder kallas för Graykoder. 0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0101, , 1101, 1111, 1110, 1010, 1011, 1001, 1000

5 William Sandqvist Graykoden är en speglad binärkod Man kan lätt ta fram en Graykod med ett valbart antal bitar …

6 Numrera hörnen i en boolesk talrymd William Sandqvist N= Med graykoder kan man numrera ”hyper-hörnen” i en boolesk talrymd.

7 Lös Towers of Hanoi William Sandqvist Graykoden är också till stor hjälp för den som vill lösa spelet "Towers of Hanoi". konstruerat av matematikern Edouard Lucas i Enligt legenden ska tre munkar flytta 64 gyllene brickor, av olika storlek, från en stapel till en annan. Brickorna ska flyttas en och en, och de måste alltid placeras så att en mindre bricka hamnar på en större bricka. När munkarna är klara med arbetet kommer jorden att gå under - det kommer att ta 2 64 flyttningar, så det hela kommer nog att dröja ett tag...

8 William Sandqvist Binärkod och Graykod Vindriktningsvisare brukar använda Gray-kod för att ge säker visning. VindriktningVindhastighet

9 William Sandqvist Omvandling Binärkod-Graykod Binär  Gray: Om Binärkodens bit b n och bit b n-1 är olika, är Graykodens bit g n-1 ”1", annars ”0". Gray  Binär ( den vanligaste omvandlingsriktningen ): Om Binärkodens bit b n och Graykodens bit g n-1 är olika blir Binärkodens bit b n-1 ”1", annars ”0".

10 William Sandqvist Omvandlingsexempel 8: Gray 1100  Bin 1000

11 William Sandqvist Logikkrets för kodomvandlingen XOR-grindens utgång ger ”1” om ingångarna är olika! 4 bits kodomvandlare Graykod till Binärkod

12 William Sandqvist

13 Experiment med kodlinjaler Koden från en Hex-kodad vridomkopplare jämförs med koden från en kodlinjal i en digital komparator. Komparatorns större än/mindre än utgångar driver en motor som förflyttar kodlinjalen tills de båda koderna blivit lika. I teorin följer kodlinjalen lydigt med vridomkopp- larens läge, men verklig- heten blir något helt annat...

14 William Sandqvist Experimentutrustningen Följa John …

15 William Sandqvist Kodlinjalens Gray-sida med inkopplad Gray-Bin-omvandlare Vänd upp kodlinjalens Gray-sida Koppla in Gray-Bin- omvandlaren Byt till Graykod! Blev det problemfritt?

16 William Sandqvist


Ladda ner ppt "William Sandqvist Binärkod och Graykod 7 Bitars Kodskiva för avkodning av vridningsvinkel. Skivans vridnings-vinkel finns tryckt som binära."

Liknande presentationer


Google-annonser