Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matematik – Karl Johans skola i Örebro

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matematik – Karl Johans skola i Örebro"— Presentationens avskrift:

1 Matematik – Karl Johans skola i Örebro
LEARNING STUDY Matematik – Karl Johans skola i Örebro Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

2 Anders Sahlin / Viktoria Bjurström
Anders Sahlin – speciallärare Viktoria Bjurström – Ma/No lärare Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

3 Anders Sahlin / Viktoria Bjurström
Bakgrund Behov av ett utvecklingsarbete. *Hur går det till när elever lär sig? *Hur får vi våra elever att lära sig det vi tänkt oss? Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

4 Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

5 Anders Sahlin / Viktoria Bjurström
LO-KA i vår studie (Lärandeobjekt) Att förstå positions-systemet Att förstå att det finns oändligt många tal mellan vilka två decimaltal som helst (Kritiska aspekter) Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

6 Anders Sahlin / Viktoria Bjurström
Val av grupp År 6 (30 elever) Vi undervisar inte i denna årskurs Lärande objektet (decimaltalen) är oprövat. Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

7 Projektet Fördiagnos för alla 3 klasserna
Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

8 Anders Sahlin / Viktoria Bjurström
Lektionsplanering ”det krävs att den lärande erfar variation på ett sånt sätt att det blir möjligt att generalisera och föra upp förståelsen på en mer övergripande nivå…” (Holmqvist, 2006) Tallinjen förstorades för att hjälpa eleverna att se mönstret, dvs generalisera För att eleverna skulle få en ökad förståelse byggde lektionen på att de deltog i diskussioner, tex genom att föreslå hur våra exempel kunde användas på ett annat ställe på tallinjen. Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

9 Projektet Fördiagnos för alla 3 klasserna
Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

10 Diagnosen var densamma hela tiden
Skriv ett tal emellan 5,20 och 5,30. Skriv ett tal mitt emellan 2,3 och 2,4. Skriv minst två tal emellan 19,5 och 19,6. Skriv minst två tal emellan 0,05 och 0,06 Hur många tal finns det mellan 1 och 2? Hur många tal finns det mellan 7,2 och 7,3? Skriv ett tal mitt emellan 0,078 och 0,079 Skriv minst två tal emellan 18,368 och 18,369 Hur många tal finns det emellan 0,035 och 0,037 Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

11 Anders Sahlin / Viktoria Bjurström
Klass 6a Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

12 Revidering efter lektion 1
(LO) Att förstå positionssystemet Att förstå att det finns oändligt många tal mellan vilka två decimaltal som helst (KA) Mer noggrann med att använda ett korrekt matematiskt språket. En ökad betoning på de ”viktiga” orden: delar, tiondelar, hundradelar. Val av siffror på tallinjen varierades. Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

13 Anders Sahlin / Viktoria Bjurström
Klass 6b Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

14 Revidering efter lektion 2
(LO) Att förstå positionssystemet Att förstå att det finns oändligt många tal mellan vilka två decimaltal som helst (KA) Mindre tid lades ner att tydliggöra skillnaden mellan siffra och tal. Införde ordet oändlighet Tydligt slut på lektionen, det generella mönstret synliggjordes ”alla talen som vi skrivit på tavlan och talat om i rummet ligger mellan de heltal vi utgick ifrån” ”man kan välja två andra heltal och där ryms också hur många tal som helst” Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

15 Anders Sahlin / Viktoria Bjurström
Klass 6c Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

16 Jämförelse efterdiagnos
Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

17 Anders Sahlin / Viktoria Bjurström
Det här har vi lärt oss? Val av ord, betoning på ord, faktaterminologi har stor betydelse Att det finns gott om tid på lektionen, så att eleverna får möjlighet att upptäcka och formulera de nya aspekterna (Lärande objektet) Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

18 Anders Sahlin / Viktoria Bjurström
Intressant arbetssätt för vår egen kompetensutveckling. Begreppen ”lärande objekt” och ”kritiska aspekter” finns med i vårt tänkande i mötet med eleverna. Kullberg (2004) - variationsteorin Anders Sahlin / Viktoria Bjurström


Ladda ner ppt "Matematik – Karl Johans skola i Örebro"

Liknande presentationer


Google-annonser