Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Föreläsning 2 Fasta och rörliga kostnader Marginalkostnad Styckkostnad Efterfråga Elasticitet Indifferenskurva Utbud 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Föreläsning 2 Fasta och rörliga kostnader Marginalkostnad Styckkostnad Efterfråga Elasticitet Indifferenskurva Utbud 2."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Föreläsning 2 Fasta och rörliga kostnader Marginalkostnad Styckkostnad Efterfråga Elasticitet Indifferenskurva Utbud 2

3  Kostnad: Den ersättningen som verksamheten under en viss period betalar för att få produktionsresurser. o Finansiell kostnad o Alternativkostnad  Man kan titta på kostnader från olika perspektiv: o Individen, o Produktionsenheten, o Samhället. Kostnader 3

4  Fasta kostnader (FC): Kostnader som inte påverkas av hur många enheter verksamheten producerar. Lokalkostnader, Löner till ledningen.  Rörliga kostnader (VC): Kostnader som varierar med hur många enheter som produceras. Löner till sjuksköterskor, medicin och kostnader för material.  Totala kostnader (TC): Fasta kostnader + Rörliga kostnader. Kostnader i produktionen 4

5 5 OperationerFCVCTC 02000 1 30230 220055255 320075275 4200105305 5200155355 6200225425 7200315515 8200425625 9200555755 10200705905

6 TC VC FC 6 Operationer TC, VC, FC

7  ∆ = Förändring  Marginalkostnad: mc = ∆TC/∆q mc = (230-200)/(1-0) = 30  Styckkostnad eller genomsnittskostnad: atc = TC/q atc = 230/1 = 230 Kostnader i produktionen 7

8 8 OperationerTCmcatc 0200 123030230 225525128 32752092 43053076 53555071 64257071 75159074 862511078 975513084 1090515091

9 mc atc 9 Operationer marginalkostnad, genomsnittskostnad

10 Nytta  Nytta: Ett abstrakt mått av tillfredställelse eller lycka som en konsument får av att konsumera en vara eller tjänst.  Antagande: Konsumenter upplever avtagande marginalnytta.  U=U(Kaffe, Vin, Kött, Hälsa, x, y, z) 10

11 Nytta och marginalnytta 11 KvantitetNyttaMarginalnytta 00 150 28838 312133 415029 517525

12 12 Marginalnytta = 38 Marginalnytta = 50 Marginalnytta = 33 Marginalnytta = 29

13 Marginalnytta Ett annat sätt att illustrera principen med avtagande marginalnytta är genom sambandet mellan marginalnyttan och antal varor individen konsumerar. MU H =  U/  H. MU H är marginalnyttan av den sista enheten som individen konsumerar.  U förändringen av den totala nyttan.  H förändringen i konsumtionen. 13

14 Marginalnytta 14

15 15 Nytta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vin U(Vin, …, kött 1,…)

16 Indifferenskurvan Visar olika kombinationer av två olika varor som ger samma nytta. Alla punkter på kurvan ger samma nytta. En indifferenskurva som ligger närmare origo innebär lägre nytta. En indifferenskurva som ligger längre bort från origo innebär högre nytta. 16

17 17 Indifferenskurva Kött Vin B A C En given mängd kött och vin ger dig 10 enheter nytta Mindre kött och mer vin än i punkt A ger dig också 10 enheter nytta Mindre kött och mer vin än i punkt B ger dig också 10 enheter nytta

18  För att efterfråga en vara måste du: o Önska varan, o Ha råd att köpa varan, o Ha en bestämd plan för att köpa varan.  Individens efterfråga på en vara bestäms av: o Inkomst, o Behov, o Relaterade varor och dess pris, o Preferens, o Varans pris. Prismekanismen-efterfråga 18

19  Nytta: Ett abstrakt mått av tillfredställelse eller lycka som en konsument får av att konsumera en vara eller tjänst.  Antagande: Konsumenter upplever avtagande marginalnytta.  Konsumenten måste lockas med ett lägre pris för att köpa ytterligare en enhet av varan. Prismekanismen-efterfråga 19

20 Prismekanismen PrisEfterfrågaUtbud 100010 9019 8028 7037 6046 5055 4064 3073 2082 1091 0 0 20

21 Prismekanismen-efterfråga Pris Efterfrågekvantitet 21 Efterfråga: Q = 10 – 0,1*P P = 100 – 10*Q D

22 Prismekanismen-efterfråga Anta att inkomsterna ökar. För samma pris som tidigare vill konsumenterna köpa fler enheter än tidigare. Det samma gäller om: o Preferenserna för varan ökar, o Befolkningen ökar, o Priset för komplementvaror minskar, o Priset för substitut ökar. 22

23 Priselasticitet När man vill veta hur efterfrågan kommer att reagera på en prisförändring tittar man på efterfrågans priselasticitet. E P = % förändring av efterfrågan / % förändring av priset E P = (ΔQ/Q) / (ΔP/P) E P = (ΔQ/ ΔP) * (P/Q) 23

24 Inkomstelasticitet När man vill veta hur efterfrågan kommer att reagera på en förändring av inkomsterna tittar man på efterfrågans inkomstelasticitet. E Y = % förändring av efterfrågan / % förändring av inkomsten E Y = (ΔQ/Q) / (ΔY/Y) E Y = (ΔQ/ ΔY) * (Y/Q) 24

25 Elasticiteter VaraElasticitetVaraElasticitet Kött(-)1,4 Varaktiga varor (-)0,9 Sprit(-)1,3Fruktjuice(-)0,8 Vin(-)1,2Grönsaker(-)0,6 Tjänster(-)1,0Tobak(-)0,5 Sedesslag(-)1,0Öl(-)0,5 Bröd(-)0,0

26 Inkomstelasticiteter Alkohol 1,14. Sjukvården Newhouse (1977): 1,13-1,31. Parkin et al (1987): < 1,0 Leu (1992): >1,0 Murrat et al (1994): >1,0 Källa: Health Economics: Theories, insights, and industry study.

27 Prismekanismen-utbud Producents utbud bestäms av: o Företagets kostnader, o Vilka mål företaget har, o Varans pris. Antagande: Företaget upplever stigande marginalkostnad. 27

28 Prismekanismen-utbud Pris Utbjudna kvantitet Utbud S 28

29 Prismekanismen-utbud Anta att lönerna ökar. För samma pris som tidigare vill producenterna bjuda ut färre enheter än tidigare. Det samma gäller om: o Räntorna ökar, o Priset på en viktig insatsvara ökar. 29

30 Jämvikt: När den utbjudna kvantiteten är exakt lika stor som den efterfrågade kvantiteten. Utbudsöverskott: När priset som råder på marknaden är högre än jämviktspriset leder det till att utbudet är större än efterfrågan. Efterfrågeöverskott: När priset som råder på marknaden är lägre än jämviktspriset leder det till att efterfrågan är större än utbudet. Marknadsjämvikt 30

31 Prismekanismen-Jämvikt Jämvikt S D 31

32 Utbudsöverskott och efterfrågeöverskott Utbudsöverskott S D P= Efterfrågeöverskott 32

33 Pristak S D p* qDqD qSqS q* 33

34 Minimilön S D Minimi- lön p* qDqD qSqS q* 34


Ladda ner ppt "1. Föreläsning 2 Fasta och rörliga kostnader Marginalkostnad Styckkostnad Efterfråga Elasticitet Indifferenskurva Utbud 2."

Liknande presentationer


Google-annonser