Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BARNSKÖTARUTBILDNING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BARNSKÖTARUTBILDNING"— Presentationens avskrift:

1 BARNSKÖTARUTBILDNING
Uppdrag till Skolverket om kursplan

2 Bakgrund Barnskötare utgör hälften av förskolans personal
Fler barn i förskolan p g a reformer Kvalitet i verksamheten kräver utbildad och kompetent personal Synliggöra yrket som barnskötare Saknas en nationell kursplan – likvärdighet i utbildning 6 000 förskollärare, barnskötare och annan personal

3 Förutsättningar i uppdraget
Mål: Utveckla kunskaper och färdigheter för arbete i den pedagogiska verksamheten i förskola och fritidshem Ettårig utbildning Gymnasial påbyggnadsutbildning Utbildningen ska vara ett kommunalt ansvar

4 Uppdrag Skolverket har fått regeringens uppdrag att lämna förslag på
Förkunskapskrav Kursplan 800 verksamhetspoäng (ett år heltid) Betygskriterier Uppdraget skall redovisas 15 maj 2004

5 Målgrupper Barnskötare som saknar utbildning, men har praktisk erfarenhet Personer som gått gymnasiets Barn- och fritidsprogram Barnskötare som saknar behörighet till högskolan Personer med helt annan yrkesbakgrund som vill bli barnskötare Barnskötare med äldre utbildning som behöver kompletterande utbildning eller kompetensutveckling

6 Samråd Svenska Kommunalarbetarförbundet Lärarförbundet
Svenska Kommunförbundet

7 Utformning Flexibel utformning, möjlighet till studier på deltid, distans och/eller vara arbetsplatsförlagd Utgå från individens förutsättningar och behov Valbara kurser Deltagarnas bakgrund och kompetens skall tillvaratas - validering

8 Förslag till kursplan Att arbeta i förskola och fritidshem 100 verksamhetspoäng Kommunikation och möten 100 verksamhetspoäng Barns miljöer 200 verksamhetspoäng Barns lärande och utveckling 200 verksamhetspoäng Valbart utrymme 200 verksamhetspoäng Skapande verksamhet 100 verksamhetspoäng Rörelse och uteaktiviteter 100 verksamhetspoäng Komplettering för högskolebehörighet 100 verksamhetsp.


Ladda ner ppt "BARNSKÖTARUTBILDNING"

Liknande presentationer


Google-annonser