Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Dialogseminarium – Kognitiv svikt, demens Välkommen!
2

3 Dagens agenda Introduktion kognitiv svikt / demens
Tidig upptäckt av demens Stöddokument Vårt arbetssätt eStöd, kognitiv svikt Praktiska uppgifter Vårdprocess kognitiv svikt / demens Samverkan Framtidsspaning

4 Vad menas med kognitiv svikt?
Exempel på kognitiva funktioner är: Minne Varseblivning Språk Rumsuppfattning

5 Olika typer av demens Primärdegenerativa demenser (ca 60%) t ex Alzheimerdemens, Lewybodydemens, demens vid Downs syndrom och frontotemporala demenser, Parkinsondemens Vaskulära demenser (ca 30%) t ex multiinfarkt- och småkärlsdemens Sekundära demenser (ca 10%), t ex alkoholdemens och demenser på grund av bestående skador av blödningar, infektioner, icke behandlingsbara hjärntumörer, långvarig syrebrist, trauma, normaltryckshydrocefalus osv. Källa: Regionalt vårdprogram Demens, SLL, 2011

6 Dialog När träffar vi patienter med kognitiv svikt/demens?
Hur kan vi upptäcka dessa patienter tidigt?

7 Symtom vid demens Kognitiva symptom Psykiatriska symptom
Beteendemässiga symptom

8 Hur arbetar vi med demens idag?
8

9 Regionalt vårdprogram demens

10 eStöd i TakeCare, kognitiv svikt
Tilläggsmall Kognitiv svikt Mätvärden: Bergs balansskala Downton fallrisk-index MMSE-SR (MMT) nytt mätvärde och i publikationer MNA (Mini Nutritional Assessment) MoCA Norton allmän riskbedömning Timed up and go (TUG)

11 Övrigt kunskapsstöd

12 Introduktion till praktiska uppgifter
Regionalt vårdprogram Demens Tilläggsmall Mätvärden Svenskt Demenscentrum Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsguiden MMSE-SR

13 Reflektion efter praktiska uppgifter

14 Vårdprocess Kognitiv svikt / Demens
Diagnos Z032A, Observation för misstänkt kognitiv störning F067, Lindrig kognitiv störning Annan av läkare ställd demensdiagnos Länk till stöddokument på insidan.

15 Statistik och uppföljning kognitiv svikt/demens
Antal individer där arbetsterapeut deltagit i demensutredning. Andel individer där fallriskbedömning är dokumenterad. Andel individer där fallrisk föreligger med dokumenterad åtgärd fallprevention QB003. Andel individer med dokumenterad MNA.

16 Hur dokumentera? Fallrisk Sökord: Fallrisk, bedömning - Ja, föreligger eller Nej, föreligger ej Om Ja - KVÅ QB003, Fallriskprevention Nutrition Mätvärde: Dokumentera MNA Går det att göra bilden lite roligare?

17 Samverkan Vilka aktörer samverkar vi med i vårt närområde?

18 Framtids- spaning

19 Vad har vi gått igenom idag?
Introduktion kognitiv svikt / demens Tidig upptäckt av demens Stöddokument Vårt arbetssätt eStöd, kognitiv svikt Praktiska uppgifter Vårdprocess kognitiv svikt / demens Samverkan Framtidsspaning

20 Sammanfattning Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema? Behov av nya eller reviderade lokala rutiner? Vad skall föras vidare till APT?

21 Reflektion efter seminariet…

22 Fika

23 PAUS Vill ni ha en ny pausbild?


Ladda ner ppt "1."

Liknande presentationer


Google-annonser