Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 v ersion 2013-04-11. 2 Dialogseminarium – Kognitiv svikt, demens Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 v ersion 2013-04-11. 2 Dialogseminarium – Kognitiv svikt, demens Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 1 v ersion 2013-04-11

2 2 Dialogseminarium – Kognitiv svikt, demens Välkommen!

3 3 v ersion 2013-04-11 Dagens agenda  Introduktion kognitiv svikt / demens  Tidig upptäckt av demens  Stöddokument  Vårt arbetssätt  eStöd, kognitiv svikt  Praktiska uppgifter  Vårdprocess kognitiv svikt / demens  Samverkan  Framtidsspaning

4 4 v ersion 2013-04-11 Vad menas med kognitiv svikt? Exempel på kognitiva funktioner är: Minne Varseblivning Språk Rumsuppfattning

5 5 v ersion 2013-04-11 Olika typer av demens Primärdegenerativa demenser (ca 60%) t ex Alzheimerdemens, Lewybodydemens, demens vid Downs syndrom och frontotemporala demenser, Parkinsondemens Vaskulära demenser (ca 30%) t ex multiinfarkt- och småkärlsdemens Sekundära demenser (ca 10%), t ex alkoholdemens och demenser på grund av bestående skador av blödningar, infektioner, icke behandlingsbara hjärntumörer, långvarig syrebrist, trauma, normaltryckshydrocefalus osv. Källa: Regionalt vårdprogram Demens, SLL, 2011

6 6 v ersion 2013-04-11 Dialog När träffar vi patienter med kognitiv svikt/demens? Hur kan vi upptäcka dessa patienter tidigt?

7 7 v ersion 2013-04-11 Kognitiva symptom Psykiatriska symptom Beteendemässiga symptom Symtom vid demens

8 8 v ersion 2013-04-11 Hur arbetar vi med demens idag?

9 9 v ersion 2013-04-11 Regionalt vårdprogram demens

10 10 v ersion 2013-04-11 eStöd i TakeCare, kognitiv svikt Tilläggsmall Kognitiv svikt Mätvärden: Bergs balansskala Downton fallrisk-index MMSE-SR (MMT) nytt mätvärde och i publikationer MNA (Mini Nutritional Assessment) MoCA Norton allmän riskbedömning Timed up and go (TUG)

11 11 v ersion 2013-04-11 Övrigt kunskapsstöd

12 12 v ersion 2013-04-11 Introduktion till praktiska uppgifter 1.Regionalt vårdprogram Demens 2.Tilläggsmall 3.Mätvärden 4.Svenskt Demenscentrum 5.Hjälpmedelsinstitutet 6.Hjälpmedelsguiden 7.MMSE-SR

13 13 v ersion 2013-04-11 Reflektion efter praktiska uppgifter

14 14 v ersion 2013-04-11 Diagnos Z032A, Observation för misstänkt kognitiv störning F067,Lindrig kognitiv störning Annan av läkare ställd demensdiagnos Länk till stöddokument på insidan. Vårdprocess Kognitiv svikt / Demens

15 15 v ersion 2013-04-11 Antal individer där arbetsterapeut deltagit i demensutredning. Andel individer där fallriskbedömning är dokumenterad. Andel individer där fallrisk föreligger med dokumenterad åtgärd fallprevention QB003. Andel individer med dokumenterad MNA. Statistik och uppföljning kognitiv svikt/demens

16 16 v ersion 2013-04-11 Fallrisk Sökord: Fallrisk, bedömning - Ja, föreligger eller Nej, föreligger ej Om Ja - KVÅ QB003, Fallriskprevention Nutrition Mätvärde: Dokumentera MNA Hur dokumentera?

17 17 v ersion 2013-04-11 Samverkan Vilka aktörer samverkar vi med i vårt närområde?

18 18 v ersion 2013-04-11 Framtids- spaning

19 19 v ersion 2013-04-11 Vad har vi gått igenom idag? Introduktion kognitiv svikt / demens Tidig upptäckt av demens Stöddokument Vårt arbetssätt eStöd, kognitiv svikt Praktiska uppgifter Vårdprocess kognitiv svikt / demens Samverkan Framtidsspaning

20 20 v ersion 2013-04-11 Sammanfattning  Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema?  Behov av nya eller reviderade lokala rutiner?  Vad skall föras vidare till APT?

21 21 v ersion 2013-04-11 Reflektion efter seminariet…

22 22 v ersion 2013-04-11 Fika

23 23 v ersion 2013-04-11 PAUS


Ladda ner ppt "1 v ersion 2013-04-11. 2 Dialogseminarium – Kognitiv svikt, demens Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser