Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskkartor Hur har arbetet gått till?. Krav på innehåll enligt förordningen Av kartorna ska det framgå 1. hur många invånare som riskerar att drabbas,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskkartor Hur har arbetet gått till?. Krav på innehåll enligt förordningen Av kartorna ska det framgå 1. hur många invånare som riskerar att drabbas,"— Presentationens avskrift:

1 Riskkartor Hur har arbetet gått till?

2 Krav på innehåll enligt förordningen Av kartorna ska det framgå 1. hur många invånare som riskerar att drabbas, 2. vilka olika ekonomiska verksamheter som bedrivs inom det område som riskerar att drabbas, 3. sådana verksamheter som avses i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter och som kan förorsaka oavsiktlig förorening vid översvämning och sådana områden som har fastställts för skydd enligt bestämmelser grundande på punkt 1 i, iii och v i bilaga IV till direktiv 2000/60/EG och som kan drabbas, och 4. annan information som är användbar. IPPC/IED- anläggningar Natura 2000 områden Badvatten Skyddade områden enl. VFF samt skyddsområden för dricksvatten

3 Hotkarta Identifierade obligatoriska data samt metodik- beskrivning Justering och avgränsning av riskområdet skickas till MSB MSB Länsstyrelser na Granskning och ev. justeringav obligatorisk data SCB befolkningsdata Riskkarta Komplettering med annan information som anses användbar 31 /10 Remiss till MSB av karta och viss data Sista datum för färdigställande av riskkartor 22 /12 Lämnar synpunkter senast slutet av november 12 /8 31 /12 Sista datum för leverans av karta, data och text till MSB Juni 2013

4 MSB Hotkartor 5 Ansvariga länsstyrelser Vägledning Riskkartor Läns- styrelserna

5 Hotkartor 50-årsflödet 2D karterat för avgränsat område 100-årsflödet 2D/1D karterat hela sträckan BHF 2D/1D karterat hela sträckan Riskkartor Avgränsning utifrån karteringsområdet för 50 årsflödet. Utökad avgränsning för: Älvsbyn Edsbyn Falun Malung Örebro Göteborg Kungsbacka Totalt 33 (37) kommuner berörda Steg 1 18 tätorter 28 kommuner berörda


Ladda ner ppt "Riskkartor Hur har arbetet gått till?. Krav på innehåll enligt förordningen Av kartorna ska det framgå 1. hur många invånare som riskerar att drabbas,"

Liknande presentationer


Google-annonser