Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad betyder ekosystemtjänster för samhällsplanering, näringsliv och naturvård? Kunskapskonferens 12 nov Syftet var att erbjuda kompetensutveckling och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad betyder ekosystemtjänster för samhällsplanering, näringsliv och naturvård? Kunskapskonferens 12 nov Syftet var att erbjuda kompetensutveckling och."— Presentationens avskrift:

1 Vad betyder ekosystemtjänster för samhällsplanering, näringsliv och naturvård? Kunskapskonferens 12 nov Syftet var att erbjuda kompetensutveckling och möjlighet att diskutera hur vi på länsstyrelserna och på Skogsstyrelsen kan arbeta med dessa frågor på regional nivå.

2 1. Vad är ekosystemtjänster 2. Mål för ekosystemtjänster 3. Hur kan vi arbeta med ekosystemtjänster – regionalt och lokalt?

3 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, remiss och remissvar från lst viktigt ! - Maria Schultz, utredare, Lars Berg sekreterare och Micael Löfroth, särskilt sakkunnig miljödepartementet. NV´s uppdrag - öka förståelsen för ekosystemtjänsternas värden och deras betydelse i samhället, beskriva hur ett uppdrag rörande kommunikationsinsatser om ekosystemtjänster fram till 2018 kan genomföras, Mats Kullberg Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen, Johan Colding, Åsa Green och Klara Tullback-Rosenström Metoder. Louise Hård af Segerstad, Albaeco Miljödepartementet, Michael Löfroth, Planerad proposition 2014 om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Vättern biosfärsområde och Nacka kommun

4 En ekosystemtjänst är ett naturens arbete som har stor ekonomisk betydelse eftersom vi slipper göra arbetet själva t.ex. pollinering, fröspridning, vatten- och luftrening. CHINA- HAND POLLINATION Sichuan, China

5 Begreppet ekosystemtjänster visar främst en tydlig koppling mellan ekologi och ekonomi men innehåller även sociala dimensioner.

6 Klassificering enl. Naturvårdsverket Ekosystemtjänster = Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande Kulturella Icke materiella tjänster som rekreation, estetiska och religiösa värden Försörjande Varor som produceras av ekosystemet som fisk, timmer, frukt mm Reglerande Tjänster som produceras av ekosystemet som vattenrening, kolsänkor, pollinering mm Stödjande – stöder övriga tjänster t ex näringscirkulering och fotosyntes Bilder: World Resources Institute

7 Catskill mountain, New York 300.000 ha naturskyddat område som förser New York med rent dricksvatten

8 Catskill mountain, New York Att bygga vatten-reningsverk skulle kosta $9 miljarder

9 Catskill mountain, New York Att restaurera och skydda Catskills kostade $2 miljarder

10 Binas pollinering är värd 200 miljarder SEK för jordbrukarna inom EU, men bidöden har slagit ut 25% av bisamhällena i Europa.

11 Ekosystemtjänster. Biologisk mångfald är en grundförutsättning för ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera ekosystemtjänster, vilket är en bas för vår välfärd. Både offentliga och privata aktörer är direkt eller indirekt beroende av ekosystemtjänster. Att inkludera ekosystemtjänster i samhällsplaneringen och näringslivsutveckling framstår som alltmer angeläget i takt med den pågående utarmningen av biologisk mångfald, men frågan är hur detta kan göras på ett effektivt sätt. Fortsatt arbete i RUS 2014 – önskemål om mer seminarier/goda exempel i ämnet, gärna regionala.


Ladda ner ppt "Vad betyder ekosystemtjänster för samhällsplanering, näringsliv och naturvård? Kunskapskonferens 12 nov Syftet var att erbjuda kompetensutveckling och."

Liknande presentationer


Google-annonser