Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klassificering av vetenskaper Aprioriska vetenskaper formella vetenskaper matematik logik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klassificering av vetenskaper Aprioriska vetenskaper formella vetenskaper matematik logik."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5

6

7 Klassificering av vetenskaper

8 Aprioriska vetenskaper formella vetenskaper matematik logik

9 Empiriska vetenskaper naturvetenskaper beteendevetenskaper samhällsvetenskaper humanistiska vetenskaper humanvetenskaper

10 Naturvetenskaper fysik (inkl. astronomi, geologi, meteorologi m.fl.) kemi biologi (biovetenskaper)

11 På engelska förstår man med sciense närmast naturvetenskap, medan humanistiska vetenskaper benämns art.

12 Beteendevetenskaper psykologi pedagogik

13 Samhällsvetenskaper sociologi statslära nationalekonomi

14 Humanistiska vetenskaper historia lingvistik filologi litteraturvetenskap kulturantropologi

15 Klassificeringen av vetenskaper bygger åtminstone delvis på skillnader i metodik. Klassificeringen av vetenskaper kan även baseras på forskningsområden och förklaringsnivåer.

16 beskrivningsnivå 1: molekylernas hastighet och rörelseenergi beskrivningsnivå 2: temperatur och tryck

17 Enligt reduktionismen kan komplexa begrepp reduceras till enklare begrepp (mera grundläggande begrepp), ytliga teorier reduceras till djupare teorier och vetenskaper som studerar högre beskrivningsnivåer reduceras till vetenskaper som studerar lägre beskrivningsnivåer. Reduktionism

18 kemi >> fysik biologi >> kemi psykologi och sociologi >> biologi Exempel på reduktionism

19 Klassificering inom vetenskaper

20 Logik står ibland för metodik, men Aristoteles tillämpade inte direkt sin logik på de vetenskaper som han grundlade. Aristoteles klassificeringsmetod bygger på definition genom genus proximum et differentia specifica (närmaste högre klass och särskiljande kännetecken). Aristoteles tillämpade sin klassificeringsmetod på djurarterna i Egeiska havet och grundade härigenom vetenskapen zoologi.

21 Aristotelisk definition närmaste högre klass och särskiljande kännetecken primat = däggdjur med griphänder

22 Aristoteles zoologi djur (växter) bloddjur blodlösa djur fyrfotadjur som föder levande ungar äggläggande fyrfotadjur fåglar valdjur fiskar mjukdjur djur med mjukt skal flerfotade leddjur fotlösa skaldjur

23

24

25 Deduktion och induktion

26 ”Välgrundade” vetenskapliga (slut)satser förutsätter giltiga eller åtminstone trovärdiga slutledningar.

27 premiss 1 Alla filosofer är dödliga premiss 2 Sokrates är filosof. slutsats Sokrates är dödlig. premiss 1 Sokrates dog. premiss 2 Platon dog. premiss 3 Aristoteles dog. slutsats Alla filosofer är dödliga.

28 premiss 1 Sokrates dog. premiss 2 Platon dog. premiss 3 Aristoteles dog. : premiss n GH von Wright dog. slutsats (Alla) filosofer är dödliga.

29 Deduktion betyder (ofta) slutledning från allmänna premisser till partikulära slutsatser. Induktion betyder (ofta) slutledning från individuella premisser eller fakta till allmänna slutsatser.

30

31 Människor är dödliga. (premiss) Filosofer är människor. (premiss) Alltså, är filosofer dödlig. (slutsats)

32 Människor är dödliga. (premiss) Filosofer är människor. (premiss) Alltså, är filosofer dödlig. (slutsats)

33

34 dödliga människor filosofer x Sokrates

35

36 p(x) = x är filosof q(x) = x är människa r(x) = x är dödlig  x(q(x)  r(x))  x(p(x)  q(x))  x(p(x)  r(x))

37

38 Kråkan lägger ägg. (premiss) Bofinken lägger ägg. (premiss) Storken lägger ägg. (premiss) Alltså, lägger pingvinen ägg. (slutsats)

39

40 Kråkan kan flyga. (premiss) Bofinken kan flyga. (premiss) Storken kan flyga. (premiss) Alltså, kan pingvinen flyga. (slutsats)


Ladda ner ppt "Klassificering av vetenskaper Aprioriska vetenskaper formella vetenskaper matematik logik."

Liknande presentationer


Google-annonser