Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 9 Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/Leif Carlsson Hem och hushåll Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 9 Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/Leif Carlsson Hem och hushåll Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 9 Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/Leif Carlsson Hem och hushåll Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

2 Fråga 108, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 108 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som i genomsnitt lägger ned 0-2 timmar per vecka på arbete i hemmet (t.ex. sköta barn, vårda anhöriga, handla, laga mat, sköta ekonomin, tvätta, städa, underhålla bil, hus och trädgård)

3 Fråga 108, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 108 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som i genomsnitt lägger ned 0-2 timmar per vecka på arbete i hemmet (t.ex. sköta barn, vårda anhöriga, handla, laga mat, sköta ekonomin, tvätta, städa, underhålla bil, hus och trädgård)

4 Fråga 108, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 108 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som i genomsnitt lägger ned 0-2 timmar per vecka på arbete i hemmet (t.ex. sköta barn, vårda anhöriga, handla, laga mat, sköta ekonomin, tvätta, städa, underhålla bil, hus och trädgård)

5 Fråga 108, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 108 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som i genomsnitt lägger ned minst 21 timmar per vecka på arbete i hemmet (t.ex. sköta barn, vårda anhöriga, handla, laga mat, sköta ekonomin, tvätta, städa, underhålla bil, hus och trädgård)

6 Fråga 108, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 108 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som i genomsnitt lägger ned minst 21 timmar per vecka på arbete i hemmet (t.ex. sköta barn, vårda anhöriga, handla, laga mat, sköta ekonomin, tvätta, städa, underhålla bil, hus och trädgård)

7 Fråga 108, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 108 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som i genomsnitt lägger ned minst 21 timmar per vecka på arbete i hemmet (t.ex. sköta barn, vårda anhöriga, handla, laga mat, sköta ekonomin, tvätta, städa, underhålla bil, hus och trädgård)

8 Fråga 109, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 109 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som ”Aldrig” upplever hemarbetet betungande

9 Fråga 109, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 109 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som ”Aldrig” upplever hemarbetet betungande

10 Fråga 109, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 109 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som ”Aldrig” upplever hemarbetet betungande

11 Fråga 109, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 109 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som "För det mesta" eller "Alltid” upplever hemarbetet betungande

12 Fråga 109, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 109 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som "För det mesta" eller "Alltid” upplever hemarbetet betungande

13 Fråga 109, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 109 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som "För det mesta" eller "Alltid” upplever hemarbetet betungande

14 Fråga 110, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 110 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som ”Aldrig” har möjlighet att få avlastning om kraven från hemarbetet känns betungande

15 Fråga 110, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 110 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som ”Aldrig” har möjlighet att få avlastning om kraven från hemarbetet känns betungande

16 Fråga 110, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 110 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som ”Aldrig” har möjlighet att få avlastning om kraven från hemarbetet känns betungande

17 Fråga 110, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 110 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som "För det mesta" eller "Alltid" har möjlighet att få avlastning om kraven från hemarbetet känns betungande

18 Fråga 110, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 110 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som "För det mesta" eller "Alltid" har möjlighet att få avlastning om kraven från hemarbetet känns betungande

19 Fråga 110, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 110 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som "För det mesta" eller "Alltid" har möjlighet att få avlastning om kraven från hemarbetet känns betungande

20 Fråga 111, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 111 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har omvårdnaden av någon anhörig eller vän som är långvarigt sjuk eller har andra nedsatta funktioner

21 Fråga 111, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 111 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har omvårdnaden av någon anhörig eller vän som är långvarigt sjuk eller har andra nedsatta funktioner

22 Fråga 111, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 111 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har omvårdnaden av någon anhörig eller vän som är långvarigt sjuk eller har andra nedsatta funktioner

23 Fråga 112, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 112 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som inte har haft svårt att klara löpande utgifter minst tre månader under de senaste tolv månaderna

24 Fråga 112, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 112 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som inte har haft svårt att klara löpande utgifter minst tre månader under de senaste tolv månaderna

25 Fråga 112, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 112 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som inte har haft svårt att klara löpande utgifter minst tre månader under de senaste tolv månaderna

26 Fråga 112, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 112 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har haft svårt att klara löpande utgifter minst tre månader under de senaste tolv månaderna

27 Fråga 112, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 112 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har haft svårt att klara löpande utgifter minst tre månader under de senaste tolv månaderna

28 Fråga 112, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 112 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har haft svårt att klara löpande utgifter minst tre månader under de senaste tolv månaderna

29 Fråga 113, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 113 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som inte erhållit socialbidrag för att klara sitt uppehälle under de senaste tolv månaderna

30 Fråga 113, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 113 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som inte erhållit socialbidrag för att klara sitt uppehälle under de senaste tolv månaderna

31 Fråga 113, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 113 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som inte erhållit socialbidrag för att klara sitt uppehälle under de senaste tolv månaderna

32 Fråga 113, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 113 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har erhållit socialbidrag minst tre månader under de senaste tolv månaderna

33 Fråga 113, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 113 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har erhållit socialbidrag minst tre månader under de senaste tolv månaderna

34 Fråga 113, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 113 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som har erhållit socialbidrag minst tre månader under de senaste tolv månaderna

35 Fråga 114, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 114 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som inte kan skaffa fram 20 000 kronor på en vecka

36 Fråga 114, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 114 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som inte kan skaffa fram 20 000 kronor på en vecka

37 Fråga 114, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 114 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som inte kan skaffa fram 20 000 kronor på en vecka

38 Fråga 115, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 115 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som hade ekonomiska svårigheter i familjen "Under hela uppväxten" eller "Under en stor del av uppväxten"

39 Fråga 115, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 115 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som hade ekonomiska svårigheter i familjen "Under hela uppväxten" eller "Under en stor del av uppväxten"

40 Fråga 115, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 115 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som hade ekonomiska svårigheter i familjen "Under hela uppväxten" eller "Under en stor del av uppväxten"


Ladda ner ppt "Kapitel 9 Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/Leif Carlsson Hem och hushåll Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor."

Liknande presentationer


Google-annonser