Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det speciella med Cyberspace Cyberspace är (Janlert s80-) en total värld en gemensam värld en objektiv värld en aktiv och interaktiv värld en värld med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det speciella med Cyberspace Cyberspace är (Janlert s80-) en total värld en gemensam värld en objektiv värld en aktiv och interaktiv värld en värld med."— Presentationens avskrift:

1 Det speciella med Cyberspace Cyberspace är (Janlert s80-) en total värld en gemensam värld en objektiv värld en aktiv och interaktiv värld en värld med historia en värld att leva i en lätt värld

2 Cyberspace är en total värld sammanhängande samma värld för alla skillnader i tid och rum överbryggas tätt sammanhållen

3 Cyberspace är en gemensam värld öppen för alla man kan se andra och göra saker tillsammans

4 Cyberspace är en objektiv värld den finns där oberoende av om jag är inne i den man slår inte av och på cyberspace

5 Cyberspace är aktivt, interaktivt och engagerande dynamiska representationer man kan föra en “dialog” med informationen möjliggör “upplevelse” av abstrakta begrepp aktivt och interaktivt genom människorna som är aktiva engagerande, konkret och situationsberoende

6 Cyberspace är en värld med historia en direkt och naturlig fortsättning på den informationsvärld som existerat före cyberspace information som är lagrad i äldre slags IT kommer att överföras det kommer att finnas bryggor som översätter info i äldre medier Cyberspace utvecklas i tiden på ett sätt som inte boken eller Platons idévärld gör/gjorde vandraren i cyberspace går inte fullständigt obemärkt förbi; Kants imperativ? Historisering kan spåras även i traditionella mjukvaror

7 Cyberspace är en värld att leva i Cyberspace är definitionsmässigt ett rum också upplevelsemässigt. Men är mer än VR. Man kan göra det mesta i Cyberspace, och mer blir det

8 Cyberspace är en lätt värld Består av viktlösa visioner snarare än tung, klumpig och dyr materia minimalt steg mellan planering och genomförande - trial and error Det är förstås inte sant att tankekonstruktioner inte kostar tid och pengar, men tyngdpunkten för kostnaderna har förskjutits från det materiella till det tankemässiga.

9 Virtuella synpunkter en virtuell värld skapar inte bara en uppfattning om omgivningen utan också indirekt en uppfattning om användaren själv det är svårt att gissa om gränserna för vår inlevelseförmåga

10 Två gränsytor inre: handtaget på hammaren yttre: hammarens huvud små störningar är tillräckligt för att användaren ska bli medveten om den inre gränsytan

11 Självdesign och nätverksexhibitionism man bestämmer själv hur man vill framstå i cyberspace, dock förmodligen inte utan att verkligen också påverkas personligt

12 Vyer och gränsproblem Vit sandstrand vid ett blått hav eller ett café i Paris? Penna eller cigarett?

13 Hur ska Cyberspace se ut? Cyberspace är en skapad värld som inte lyder under några givna naturlagar Det moderna livet handlar väldigt mycket om materia och materiella förflyttningar. Vi blir först ganska handfallna när allt detta går upp i rök.

14 Kroppen, miljön och tänkandet Kroppsliga signaler och omgivande miljö har inverkan på tänkandet. Vad för nya sätt att tänka kommer Cyberspace att uppfordra?

15 Informationsteknologi som infrastruktur den moderna informationsteknologin är en infrastruktur inte bara för produktion. Ännu mycket viktigare är den som infrastruktur för konsumtion, rekreation, utbildning och kultur Om infrastruktur förstås som en relativt stabil bas som ger villkoren för samhällets övriga verksamhet, så är det alltså inte hårdvaran - datorerna, kablarna, fiberoptiken, osv - som är den egentliga infrastrukturen. Det är procedurer och institutioner som med större rätt kan kallas infrastruktur. Immateriella saker.

16 Koordinationsproblem skojiga historien med bilen (Janlert s98)

17 Dags att slappna av? kanske är det dags att ge upp det gamla idealet om att ha ett totalt grepp om allt, en encyklopedisk överblick Det är faktiskt inte nödvändigt att finna den optimala platsen att bo på, den optimala maten, den bästa partnern i hela världen, osv - det räcker med bra nog. Man tar sig framåt genom lokal optimering.

18 Benedikts principer exklusionsprincipen den maximala exklusionsprincipen principen om maximal objektidentitet (corollary till ovanstående) likgiltighetsprincipen skalningsprincipen transitprincipen principen om personlig synlighet principen om gemensamma egenskaper


Ladda ner ppt "Det speciella med Cyberspace Cyberspace är (Janlert s80-) en total värld en gemensam värld en objektiv värld en aktiv och interaktiv värld en värld med."

Liknande presentationer


Google-annonser