Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tord Hallberg 51 år, gift och bor på landet – (trodde att jag skulle ge mina barn en bra miljö). Pappa åt två tonåringar 20 och 15 år gamla, den en tränar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tord Hallberg 51 år, gift och bor på landet – (trodde att jag skulle ge mina barn en bra miljö). Pappa åt två tonåringar 20 och 15 år gamla, den en tränar."— Presentationens avskrift:

1 Tord Hallberg 51 år, gift och bor på landet – (trodde att jag skulle ge mina barn en bra miljö).
Pappa åt två tonåringar 20 och 15 år gamla, den en tränar den andra inte. Har varit tränare och ledare i idrott sedan 1972. Idrottslärare under 18 år. Ordförande i Upplands skolidrottsförbund, omstartad sedan 2 veckor. Ordförande i Tingan ( föräldradriven ungdomsgård i Örsundsbro) numera kommunal. Skolchef på Kunskapsgymnasiet i Uppsala

2 Förståelse - fyra gyllene regler som hjälper mig i mitt ledarskap.
Det är inte problemet som är problemet, det är hur du hanterar problemet som är problemet !! Om saker och ting inte blir som du tänkt dig har du inte ännu lärt dig tillräckligt mycket om det du ska göra!! Det är bara en idiot som gör samma sak om och om igen och förväntar sig en förändring!! Hävstångseffekter - att göra så lite som möjligt och få det att hända så mycket som möjligt.

3 Dagen tema - morgondagens arbete
Tonårsutvecklingen – vad sker när ett barn blir tonåring - svårigheter – möjligheter – hur blir det med idrotten? Idrottens betydelse för individen i samhället. Lyckat ledarskap.

4

5 Historia ungdomar förr och nu
Mer än bara fotboll!!!!!!!! Är det någon skillnad på att växa upp idag mot förr? Vad är det i så fall som förändrats och vad innebär idrotten i så fall.

6 Att leda nutidens barn och tonåringar
Bli sedda och hörda!!!!!!! Förhandlingskultur !!!!!!

7 Från tävling till upplevelse

8 Hur man engagerar människor
Mycket framgångsrik Mindre framgångsrik Vad är det som Är skillnaden?

9 -70-talets ungdomar sökte en
identitet -Idag vill ungdomarna vara unika -De vill bli synliggjorda för att bli unika – har du varit på TV finns du. 7

10 Ungdomar upp- lever att de har oändliga möjlig- heter. 8

11 Hur vill barn bli sedda? Man vill bli älskad I brist därpå beundrad
I brist därpå fruktad I brist därpå avskydd och föraktad Man vill inge någon slags känsla, själen ryser av tomrummet och vill ha kontakt till vilket pris som helst.

12 Nutidens barn - ungdomar
Regler kan ändras Individer är medbestämmande Upplevelse av självbestämmande Lust till socialt deltagande Krav på att bli sedd och hörd Försvagad auktoritetstro

13 Hur är det med idrotten idag och förr?
Förr 20 timmar aktivitet i veckan Nu 5 timmar aktivitet i veckan Vad får det för konsekvenser för människan

14 Vår hjärna är en ”belöningstörstare”
Belöningar är tillströmning av endorfiner och andra positiva hormoner. Vi skapar detta genom fysisk aktivitet, alkohol, sex, mat, dataspel, rökning, choklad, droger, få beröm utsätta oss för fara eller äventyr mm.

15 Känsla av sammanhang (KASAM) Beskrivs enklast med hjälp av tre begrepp
- Vad är det som gör att vissa klarar sig bra trots stora påfrestningar? Känsla av sammanhang (KASAM) Beskrivs enklast med hjälp av tre begrepp Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet

16 Begriplighet Förutsägbarhet. Förklaring. Struktur, regler. Regelbundenhet. Förståelse. Upplysning. Benämningar, språk.

17 Hanterbarhet Resurser. Bemästra. Kunskap. Tillit. Möjligheter. Påverka. Trygghet. Kontroll. Optimism.

18 Meningsfullhet Framtidstro. Gemenskap. Engagemang. Lust. Glädje. Delaktighet. Intresse. Sammanhang. Motivation.

19 Rangordning Meningsfullhet Hanterbarhet Begriplighet
Utan mening hjälper inget, utan en neråtgående spiral är att vänta, Mening utan god hanterbarhet eller begriplighet kan räcka långt. Hanterbarhet Kan påverkas och övas upp, förberedelser. Begriplighet Genetiska egenskaper, träning…

20 Från Riskfaktorer till Friskfaktorer
Söker systematiskt efter förbättrande faktorer i stället för de orsaks-sammanhang som är negativa för individen.

21 Betydelsefulla friskfaktorer
Goda nätverk Vänrelationer Positiva föräldrar barn – barn föräldrar relationer Struktur, stabilitet i miljön God social / emotionell kapacitet / kompetens Positivt självförtroende (ej omnipotent) Självständighet Delaktighet Framgångsrik coping Hobbies och intressen Inre kontroll Optimism och framtidstro Humor Hjälpa andra

22 God social kompetens Beredd till samarbete med andra
Lugnt, vänligt uppträdande Socialt öppen

23 Amygdala

24 Möjliga grundreaktioner
Fly (flykt, undvikande) Fight (aggressivitet) Freez (passivitet)

25 Amygdala - Inlärning Vissa faror verkar vara nedärvda, andra inlärda
Amygdala utvecklas hela tiden, nya faror registreras, det som inte längre är farligt avtar. ”Fel” inlärningar kan läras om

26 Positiv förväntan Om man ser en pojke i ett äppelträd
ska man inte misstänka att han knycker äpplen, utan att han tagit sig upp för att binda fast ett äpple som lossnat. Harry Hjörne

27 Delaktighet Att känna sig delaktig i det som sker omkring en, ökar känslan av sammanhang.

28 Därför är tonåringar fullständigt omöjliga!!!!!!!!???????
Tonåringars centrum för logiskt tänkande har ännu inte börjat utvecklas. Vi blir vuxna först i 20 –års åldern En tonårings hjärna är ett biokemiskt kaos. Vi utvecklas olika snabbt Centrum för ilska och rädsla växer snabbast under tonårstiden. Unga tänker med känslor - vuxna med förnuft. Tonåringen registrerar inte hur arg pappan är Ta det lugnt och avvakta. Historien visar att majoriteten av tonåringar blir normala människor.

29 Tonåringen vill släppa handen,
men det måste finnas en hand att släppa.

30 Varför? Samhällskostnad för ett barn som gjort alkoholistkarriär är 11,5 miljoner när barnet nått vuxen ålder. (Bremberg 2004) Om man hjälper ett barn av så blir det en samhällsekonomisk vinst.

31 Varför? Samhällskostnaden för någon som gjort brottskarriär som ung är ca 20 miljoner när barnet nått vuxen ålder. (Cohen et al 1998) Om man hjälper ett barn av så blir det en samhällsekonomisk vinst.

32 Psykologi individen Fysiologi Kunskap om Hur grupper fungerar Lyckat ledarskap Kunskaper om sig själv Kunskap om Idrotten Taktik mm Kunskap om tonårsutveckling

33 Ledarskap Kan vem som helst bli en bra ledare
Vad är att vara en bra ledare Hur blir jag en bättre ledare Framgångsrika organisationer hur gör de.

34

35 Tränar rollen  ”En tränare måste kunna skapa respekt utan att höja rösten, det finns en del tränare som kan få respekt genom sin kunskap”    Kille 

36 Mina erfarenheter av idrott!!!!!

37 Hur blir jag en bra ledare?
5 saker som du tror är viktiga för att lyckas som ledare.

38 Varför misslyckas man som ledare
67 % pga. i brister i ledarskap 17 % pga brister i idrottskunskap 12 % Hinner inte eller familjen eller annat.

39 Viktigaste egenskaperna för att lyckas

40 Ledarskap Att vara ledare är att ha följare, att vara chef är att du av någon anledning får bestämma. Det är viktigt att resan blir både socialt trevlig och att vi uträttar något som vi både är vinnare av. Man gör en kulturanalys

41 Ledarskap Hur blir man en bra ledare?
Man tar reda på vad alla förstår och vilka mål och drömmar de har Man har en Vision Man har mål Man talar om hur man ska nå dit Man utvärderar hur det går Man gödslar med beröm Man firar framgångar Man ser till att ha ett nätverk Man utvecklar sig själv hela tiden Man är lyhörd på gruppen

42 Ledarskap Du måste ta reda på vad barnet är
Möt barnet där barnet är Du måste ta reda på vad barnet är Du måste förstå hur barnet tänker Du måste förstå vad barnet förstår Det handlar om att få barnet att växa

43 Hur är det att vara idrottsledare idag
Hur är det att vara idrottsledare idag mot att vara det för 15 år sedan? Vad är det som i så fall har förändrats?

44 Interpersonell Förmåga att genomskåda andra
Upptäcka skillnader mellan människor Uppfatta temperament, känslor och intentioner. Kan upptäcka känslor och behov hos andra som är dolda för dem själva.

45 Ledarskapet Barn gör inte som man säger utan som man gör.
Det är därför viktigt hur du uppträder. Hur påverkas barnen om en vuxen rusar ut på planen och skäller ut domaren?

46 Ledarens uppgift är att skapa intresse.
Det är viktigt att visa att man själv inte är perfekt.

47 Psykiska kvaliteter Motivation Prestation 1 Berömda Klandrade 2
Ignorerade 3 Avskilda 4 Tid

48 Ledarskap Firomodellen

49 Viktiga råd för att lyckas som ledare.
Jobba mest med dig själv minst med andra. Ta reda varför ungdomarna finns där Se alla –varje träning Tala med alla Fråga alla – ofta Var som en ”Mumsmums” Ge ansvar Lyft alla från den nivå de befinner sig Ha gärna någon som har till uppgift att tala om för dig hur du är som ledare.

50 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot bestämda mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. OM jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på högmod och egentligen vill jag bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon. Sören Kirkegaard Dansk filosof

51 Ett barn….. Ett barn som får mycket kritik lär sig att……Fördöma
Ett barn som får möta fientlighet lär sig att…… Slåss Ett barn som görs till åtlöje utvecklar…….Osäkerhet Ett barn som ständigt får uppleva skam utvecklar……..Skuldkänslor Ett barn som behandlas med tolerans lär sig…………Generositet Ett barn som får uppmuntran utvecklar sin…..Självkänsla Ett barn som bemöts med vänskap lär sig känna……Förtroende Ett barn som lär sig rent spel lär sig…………..Rättvisa Ett barn som accepteras och respekteras känner………….Trygghet

52 Den stora frågan blir!!!!!!!!! Vad kan vi tillsammans göra för att skapa ett samhälle som är bra för våra barn och ungdomar att växa upp i? Hur skulle samhället se ut om inte det fanns idrottsföreningar med frivilliga ledare som engagerade sig i ungdomarna? Fråga inte vad kan samhället föra för mig utan vad kan jag göra för samhället. Finns det frågor som vi kan samarbete kring.

53 Slut


Ladda ner ppt "Tord Hallberg 51 år, gift och bor på landet – (trodde att jag skulle ge mina barn en bra miljö). Pappa åt två tonåringar 20 och 15 år gamla, den en tränar."

Liknande presentationer


Google-annonser