Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- en del av svensk idrott LOK-stöd – Ansökan En del av svensk idrott.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- en del av svensk idrott LOK-stöd – Ansökan En del av svensk idrott."— Presentationens avskrift:

1 - en del av svensk idrott LOK-stöd – Ansökan En del av svensk idrott

2 Innehåll 1.Välkomna 2.Presentation av IdrottOnline 3.LOK-stödsregler 4.Medlemsregister 5.Behörigheter 6.LOK-stöds modulen 7.Vem gör vad i föreningen 8.Strategi för nya systemet 9.9. Avslutning

3 - en del av Svensk Idrott Förbundens administrativa verktyg Förbundens webbverktyg Föreningens webbverktyg och administrativa verktyg med bl.a. LOK- stöd, medlemsregister, e-bokföring

4 ETT personregister så att man som person inom svensk idrott endast kan finnas EN gång ETT gemensamt administrativt, kommunikativt system som både förening och förbund kan samarbeta i ETT på Idrottens egna behov skapat system Varför är IdrottOnline nummer ETT?

5 IdrottOnline idag Över 12 000 föreningar Över 13 000 arbetsrum 60 förbund är inne i systemet 2,5 miljoner personnummersatta medlemmar

6 Fördelarna med IdrottOnline Min sida – en inloggning till alla mina uppgifter Gemensamt nyhetsflöde inom idrotten Automatisk information mellan förening och idrott t.ex. resultat och aktiviteter Möjligheter att dela kalendrar Ett medlemsregister för hela idrotten LOK-stödredovisning kopplat till medlemsregister Idrottsförening och förbund använder samma webbvertyg

7 IdrottOnline Klubb IdrottOnline Förbund Publika webbplatserWebbaserad idrottsadministration Idrottens tävlingssystem - serielottning - domartillsättning - söka arrangemang - resultat - statistik - licenser - live sändningar - avgiftshantering m.m. RF tjänster LOK-stöd Idrottslyft Elit Utbildningsmodul Års/föreningsrapporter Community IdrottOnline Administration Det gemensamma inom alla idrotter T.ex. Medlemsregister Personregister Export Allt hänger ihop

8 Innehåll 1.Välkomna 2.Presentation av IdrottOnline 3.LOK-stödsregler 4.Medlemsregister 5.Behörigheter 6.LOK-stöds modulen 7.Vem gör vad i föreningen 8.Strategi för nya systemet 9.9. Avslutning

9 Lok-stödsregler

10 Statligt lokalt aktivitetsstöd Beslutade av Riksidrottsstyrelsen (RS) (1997-12-08 och 2008-12-11 och reviderade 2002- 11-22, 2003-12-02, 2006-10-03 och 2008-12-11) Riksidrottsförbundet (RF) är myndighet i frågan (Vissa regler gäller för hantering) Riksidrottsförbundet centraliserade LOK-stödet 2004 som tidigare administrerades av DF

11 Bidragsberättigade föreningar Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i Specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF) Ex. Roma IF erbjuder ungdomar olika idrottsaktiviteter antingen på motionsnivå eller tävlingsnivå / seriespel i fotboll, friidrott, ishockey, simning, varpa och innebandy. Alltså dom betalar medlemsavgift till respektive SF ex Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet o.s.v.

12 Villkor för bidrag Bidrag får man för sammankomster och deltagartillfällen. Det ska vara idrottslig verksamhet för barn & ungdomar. Ex. En sammankomst är varje gång man har en träning / tävling och deltagartillfälle är varje gång som ”Lisa eller Kalle” är på sin träning.

13 Villkor forts.. Man får bidrag för max 30 deltagare per sammankomst. En sammankomst ska pågå minst 60 minuter.

14 Villkor forts.. En sammankomst: Ska vara en ledarledd gruppaktivitet. Ledare ska vara utsedd av föreningen och får lägst vara 13 år. Man måste vara minst 3 st bidragsberättigade deltagare utöver ledaren.

15 Deltagare Bidragsberättigade deltagare är: Barn och ungdomar 7 - 20 år Ledare i åldern 13-20 år En deltagare får bara räknas en gång per dag & idrott Men samma person får räknas flera gånger om hon är ledare i någon eller flera grupper Ex. Lotta är 15 år och ledare för en grupp simmare med 7 & 8 åringar som tränar måndagar kl.17-18. Samma dag så tränar Lotta själv simning mellan 19-20.

16 Deltagare forts.. För deltagare och ledare inom idrott för funktionshindrade (handikappidrott) finns ingen övre åldersgräns.

17 Närvaroredovisning Vid varje bidragsberättigad sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. På aktiviteterna (fd.närvarokort) ska dessa uppgifter fyllas i: föreningens namn, idrott, typ av aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata och närvaro.

18 Närvaroredovisning forts… Redovisningen ska skrivas under av ansvarig ledare. Digitalt sker detta av föreningen utsedd firmatecknare/LOK-ansvarig.

19 Redovisningsperioder 1/1-30/6 med ansökningsdatum senast den 15/8 (vårtermin) 1/7-31/12 med ansökningsdatum senast den 15/2 (hösttermin)

20 Redovisningsperioder En av styrelsen utsedd firmatecknare/LOK-ansvarig ska godkänna aktiviteterna. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag

21 Utbetalning Bidraget betalas ut till föreningens plus- eller bankgiro (EJ bankkonto). Utbetalning sker 2 gånger per år med början den 1/9 för vårens period och med början den 1/3 för höstens.

22 Pengar - statligt 24 kr per sammankomst 8 kr per deltagare Det minsta som betalas ut. Blir det sen pengar över gör man en extrautbetalning.

23 Pengar - kommunalt Är olika i varje kommun, kolla hur dina kommunala regler ser ut.

24 Granskning och Kontroll RF:s LOK-stödsgrupp kontrollerar ansökans riktighet. Då begärs närvarokort, stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt medlemsmatrikel. ”Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna begärda handlingar kan medföra att en förening avstängs från bidrag. Även återbetalning kan krävas (SFS 1999:1177)”.

25 Överklagande LOK-gruppens beslut angående LOK-stöd kan överklagas och vara ställd till LOK-stödsnämnden. RF:s LOK-stödsgrupp Ånghammargatan 4 721 33 VÄSTERÅS

26 Kontrollrutiner Riktigheten i ansökan granskas. Kontrollföreningar väljs ut. Material begärs från uttagna föreningar. Revision av årsmöteshandlingar och stadgar genomförs.

27 Innehåll 1.Välkomna 2.Presentation av IdrottOnline 3.LOK-stödsregler 4.Medlemsregister 5.Behörigheter 6.LOK-stöds modulen 7.Vem gör vad i föreningen 8.Strategi för nya systemet 9.9. Avslutning

28 Vad behöver min förening göra? 1.Aktivera föreningens IdrottOnline Klubb. 2.Lägg till personer/roller i medlemsregistret. ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig och sätt behörigheten administratör för webbsidan som ansökan görs ifrån. 3.Lägg till person/er i medlemsregistret som har till uppgift att löpande mata in uppgifter och sätt behörigheten redaktör.

29 Medlemsregistret – logga in

30 Lägg till ny medlem

31

32 Sök upp medlem

33 Tilldela roll Klicka på personen

34 Tilldela roll

35 Välj kategori och roll

36 Innehåll 1.Välkomna 2.Presentation av IdrottOnline 3.LOK-stödsregler 4.Medlemsregister 5.Behörigheter 6.LOK-stöds modulen 7.Vem gör vad i föreningen 8.Strategi för nya systemet 9.9. Avslutning

37 Behörigheter

38

39 Innehåll 1.Välkomna 2.Presentation av IdrottOnline 3.LOK-stödsregler 4.Medlemsregister 5.Behörigheter 6.LOK-stöds modulen 7.Vem gör vad i föreningen 8.Strategi för nya systemet 9.9. Avslutning

40 Behörig person loggar in på föreningens IOK. Logga in

41 Öppna ansökan

42 Registrering i webbformulär Deltagartillfällen Ledartillfällen Sammankomster

43 Behörig person loggar in på föreningens IOK. Logga in Nu ska ansökan skickas in

44 Kontroll och prognos

45 Kvitto

46 Tilläggsansökan

47 Innehåll 1.Välkomna 2.Presentation av IdrottOnline 3.LOK-stödsregler 4.Medlemsregister 5.Behörigheter 6.LOK-stöds modulen 7.Vem gör vad i föreningen 8.Strategi för nya systemet 9.9. Avslutning

48 Träffar efter kursen Kort introduktion av medlemsregistret, kalenderfunktion och LOK stödsmodul Presentera de strategiska vägval som föreningen har gjort i samband med första träffen. I övrigt diskutera följande frågor:

49 Strategiska vägval Hur vill vår förening använda IdrottOnline? Både som en hemsida/informationskanal och ett administrativt verktyg, eller enbart som LOK-stödsrapporteringsverktyg? Hur har vi/vill vi ha medlemsregistret i föreningen? Frågan vi måste ta ställning till är om vi skall ha fullständigt medlemsregister i IOK eller bara lägga in de ansvariga för LOK-stödsansökan (LOK-stödsfirmatecknare, Ordförande och Kassör)? Är det fler ledare i föreningen som ska kunna fylla i LOK-stödsaktiviteter och därmed behöver läggas in i medlemsregistret och ges rätt behörighet för att kunna logga in? Vilka grupper har vi? Hur ser vår LOK-stödsverksamhet ut? Vem eller vilka från vår förening skall gå på kurskvällen? Och hur skall de sedan sprida kunskapen vidare i klubben? (LOK-stödsansarig, särskild utbildare för övriga i klubben, någon från styrelsen…….)

50 Vem gör vad i föreningen? Vilka ledare ska jobba med LOK-stödsredovisningen? Ar det bra att alla kan göra detta eller skall vi ha några få som summerar aktiviteterna i LOK-stödsmodulen? Vilken info behöver LOK-ansvariga ha från ledarna?

51 Frågor och funderingar

52 Information om LOK-stöd www.idrottonline.se - manualer - Frågor & Svar www.rf.se - regler / blanketter - LOK-stödsinformation - kontaktuppgifter Ditt Distriktsidrottsförbund - information / hjälp av LOK-stödsansvariga

53 Tack och lycka till ! - en del av Svensk Idrott


Ladda ner ppt "- en del av svensk idrott LOK-stöd – Ansökan En del av svensk idrott."

Liknande presentationer


Google-annonser