Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avfallsprojekt 2008 Ett av åtta delprojekt under projektperioden 2008-2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avfallsprojekt 2008 Ett av åtta delprojekt under projektperioden 2008-2009."— Presentationens avskrift:

1 Avfallsprojekt 2008 Ett av åtta delprojekt under projektperioden 2008-2009

2 Projektgruppen Birgitta J-Sternerup, Klippan Andreas Karlsson, Länsstyrelsen Jenny Kristensson, Hörby Elisabeth Kron, Kävlinge Charlotte Leander, Länsstyrelsen Anders Lindén, Sjöbo Göran Jansson, Länsstyrelsen/Miljösamverkan Skånes projektledning

3 Varför arbetar vi med detta? Lagstiftningen inom avfallsområdet har genomgått stora förändringar på bara några få år. Krav på sortering vid källan och separat transport av brännbart avfall. Stora krav ställs på kunskap om det avfall som ska deponeras.

4 Vad är problemet? Kunskapen om alla nya regler saknas hos många avfallsproducenter. Även för tillsynsmyndigheterna (kommunerna och länsstyrelser) kan det finnas svårigheter att överblicka hela regelverket

5 Vad vill vi åstadkomma? Öka kunskapen hos tillsynsmyndigheter och ge dem redskap för att långsiktigt bedriva en effektiv och likartad tillsyn Kunskapsuppbyggnaden hos avfallsproducenterna om deras skyldigheter och öka lagefterlevnaden Medverka till att miljömålen uppnås

6 Hur löser vi detta? Tillsynsmaterial i form av lathundar och checklistor till tillsynsmyndigheterna Informationsmaterial och blanketter till verksamhetsutövare/avfallsproducenter För att få fart på tillsynen och underlätta erfarenhetsutbytet kommer en tillsynskampanj att genomföras.

7 Dagens program SYSAV-erfarenheter av avfall som inte är rätt sorterat och deklarerat Så ser det ut i övriga Skåne, Miljösam- verkan har genomfört en enkätförfrågan Genomgång av aktuell lagstiftning, framtaget projektmaterial och information om planerad tillsynskampanjen Sammanfattning och avslutning

8 Praktiska detaljer Paus kl 10.10 – 10.25 Lunch kl 12.00

9 Sammanfattning Krav på sortering och separat transport av brännbart avfall Omfattande krav på kunskap finns på avfall som ska deponeras Informationsmaterial till oss som TM, checklistor Informationsmaterial till avfallsproducenter/VU

10 Avslutning Allt material finns på: www.m.lst.se/m/miljosamverkan_skane/ www.m.lst.se/m/miljosamverkan_skane/ Inspirerade att medverka i tillsynskampanjen Miljömålen


Ladda ner ppt "Avfallsprojekt 2008 Ett av åtta delprojekt under projektperioden 2008-2009."

Liknande presentationer


Google-annonser