Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012-11-22 Inger Krekula Strategisk översiktsplan Ett nytt begrepp? PBL 1987:10 PBL 2010:900 -bestämmelser om ÖP:s innehåll -ett led i kommunens utvecklings-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012-11-22 Inger Krekula Strategisk översiktsplan Ett nytt begrepp? PBL 1987:10 PBL 2010:900 -bestämmelser om ÖP:s innehåll -ett led i kommunens utvecklings-"— Presentationens avskrift:

1 2012-11-22 Inger Krekula Strategisk översiktsplan Ett nytt begrepp? PBL 1987:10 PBL 2010:900 -bestämmelser om ÖP:s innehåll -ett led i kommunens utvecklings- strategi.

2 Vad är nytt? Tydliggör sambandet mellan det regionala utvecklings- arbetet och den kommunala översiktsplanen; 3 kap. 5§ Av översiktsplanen (ÖP)ska framgå Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyntill och samordna ÖP med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. 3 kap. 9§ När kommunen upprättar ett förslag till ÖP eller ändring i planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen samt med de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering….

3 …..vad är nytt, forts…. Tydligare (och enklare?) möjligheter att hålla översiktsplanen aktuell; 3 kap. 23§ En ÖP kan ändras för viss del av kommunen, fördjupning eller för hela kommunen genom ett tillägg för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse. 3 kap. 27§ Kommunfullmäktige ska minst minst en gång under mandattiden ta ställning till ÖP:s aktualitet. 3 kap. 28§ Länsstyr. ska minst en gång under mandattiden redovisa sina synpunkter avseende statliga och mellan- kommunala intressen som kan ha betydelse för ÖP:s aktualitet. Detta ska redovisas i en sammanfattande redogörelse för hur synpunkterna förhåller sig till ÖP.


Ladda ner ppt "2012-11-22 Inger Krekula Strategisk översiktsplan Ett nytt begrepp? PBL 1987:10 PBL 2010:900 -bestämmelser om ÖP:s innehåll -ett led i kommunens utvecklings-"

Liknande presentationer


Google-annonser