Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Lärcentrets stöd för studerande och stöd för studierådgivningen STUDS-mötet 10.12.2008 Tove Forslund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Lärcentrets stöd för studerande och stöd för studierådgivningen STUDS-mötet 10.12.2008 Tove Forslund"— Presentationens avskrift:

1 1 Lärcentrets stöd för studerande och stöd för studierådgivningen STUDS-mötet 10.12.2008 Tove Forslund tove.forslund@abo.fitove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/www.abo.fi/lc/

2 2 Lärcentret jobbar alltid i samarbete med andra. Samarbetsparterna i studierådgivningsfrågor är främst fakultetskanslierna och egenlärarna, övriga studieförvaltningen, biblioteket och datacentralen.

3 3 Nybörjar- rådgivning vid ÅA – ett samarbete personlig rådgivning egenlärare tutorer studierådgivare (Lärcentret, HF, TkF/IT-avd., PF, SVF, amanuens vid MNF) studiechefer + övrig fakultetspersonal tekniska verktyg MinPlan studieplan kurser Webbstöd - ex. studierådgivning Akademiska studiefärdigheter 1-3 sp IT-kurser (IT-verktygslådan, fakultetskurser) HFs studieorientering 2 sp TFs Kommunikationsfärdigheter 3 sp ESFs studieorientering 1 sp Studieorienteringsveckan studentpsykolog studentpräst Studentkåren + föreningar Kommunikationskurser (CSK) Informationssökning (ÅAB)

4 4 Lärcentrets stöd för studerande och för rådgivning av studerandena Studierådgivning/Johanna Nybörjarrådgivning inkl. studieorienteringen Kurser i allmänna färdigheter för studerande –IT-verktygslådan –Nätkurser Akademiska studiefärdigheter 1-3 sp –Graduklubben –Övriga kurser Stödmaterial för studerande (på webben) Egenlärarverksamheten Allmänt användarstöd för MinPlan –E-guider för MinPlan

5 5 Introduktion till studierna Koordinering av studieorientering (inkl. koordinering av tutorverksamheten) Bidrag i HF:s, ESF:s och TF:s studieorienteringskurser (sp) Föreläsningar i studieteknik för åk 1 (alla åbo-fakulteter) ÅAB: introduktion i informationssökning för åk 1 (HF, ESF och TF) DC: introduktion i ÅA:s IT-miljö för åk 1 (alla fakulteter)

6 6 IT-verktygslådan Vid HF och TF: IT-baspaketet i Word, Ppt och excel (12 h) som en del av studieorienteringen (1 sp) Vid ESF: I företagsekonomi och sociologi har Word, Excel och PPt bakats in i grundstudierna i undervisningen Kontaktperson: Johanna Quiroz-Schauman, larcentret@abo.fi

7 7 Akademiska studiefärdigheter 1-3 sp Helt nätbaserad kurs Målgrupp: första årets studerande –Valbar kurs 1-3 sp vid ESF, MNF och TkF –Kan kompensera ”HFs studieorientering” (2 sp), ”ESFs studieorientering” (1 sp) och delar av SVF:s ”Introduktion till IKT och informationskompetens” (5 sp) Erbjuds sedan våren 2007; tredje gången våren 2009 period 3; i fortsättningen ev. också på hösten Arbetsformer/teknik: Moodle, nätföreläsningar, seminarium i desktopvideokonferens ConnectPro, blogg, individuella uppgifter, nätdiskussioner, självrättande test Innehåll: Se MinPlan eller http://www.abo.fi/student/akadstudkurs http://www.abo.fi/student/akadstudkurs Kontaktperson: Johanna Hedenborg, larcentret@abo.fi larcentret@abo.fi

8 8

9 9 ”Akademiska studiefärdigheter” 1-3 sp forts. Övningsuppgifter om bl.a. –Vad är plagiering och hur undvika det, referensteknikens betydelse –Att fundera över och utveckla sina egna lärstrategier –test av och reflektion över egen inlärningsstil, analys av egna starka och svaga sidor och hur förbättra svaga sidor –Tidsplanering –Hur förbättra läs- och anteckningsteknik –Studieteknik för nätstudier –Formulera sökargument för infosökning –Söka i databaser –Söka via NELLI –Redigera sparade träffar och skapa bevakning i NELLI –Logga in via VPN-tunnel, använda moodles funktioner och ConncectPro Kursmaterialet, bl.a. http://www.abo.fi/student/webbmaterialhttp://www.abo.fi/student/webbmaterial

10 10 Gradustöd http://www.abo.fi/student/gradu http://www.abo.fi/student/gradu Graduvägen – stödmaterial för skrivprocessen (kand-, gradu-, diplomarbete) Inkl. Gradumall (template för word) Graduklubben för kand.- och pro gradu skribenter Kontaktperson: Johanna Quiroz-Schauman, larcentret@abo.fi

11 11 STUDS-gruppens initiativ (olika kurser enligt behov varje år) –”Kreativitet –”Lärstilar” Samarbete med TY och TSE –Gradudag med Juha Hakala Övrigt –Kvotplatser på seminariet ”Pedagogisia verkkoja kokemassa” –Samarbete med logopederna hösten 2008: kortkurser i röstergonomi Övriga kurser i allmänna färdigheter

12 12 Stödmaterial Graduvägen http://www.abo.fi/student/graduhttp://www.abo.fi/student/gradu Webbmaterial om studieteknik: www.abo.fi/student/studieteknik/ www.abo.fi/student/studieteknik/ Studierådgivningens webb http://www.abo.fi/student/studieradgivning http://www.abo.fi/student/studieradgivning Serviceguide för studerande http://www.abo.fi/student/vemgorvad http://www.abo.fi/student/vemgorvad Stödsidor för tutorverksamheten https://www.abo.fi/student/fortutorer https://www.abo.fi/student/fortutorer

13 13 Lärcentrets stöd för rådgivning: egenlärarverksamheten Koordinering av egenlärarverksamheten (samarbete med fakulteterna) –Deltar i och/eller tar initiativ till fakultetsvisa egenlärarträffar –Ordnar introduktion för nya egenlärare 2 ggr/år –Ordnar öppna seminarier för egenlärarna och övriga rådgivare (1-2 ggr/år) –Dokumentering av verksamheten på www.abo.fi/personal/egenlarare www.abo.fi/personal/egenlarare –Läsårsschema för egenlärarverksamheten –Utvärderar verksamheten –Kontaktperson: Tove Forslund

14 14 Allmänt användarstöd för MinPlan minplan@abo.fi Kurser för personalen E-guider för MinPlan http://www.abo.fi/student/minplanmanualer http://www.abo.fi/student/minplanmanualer


Ladda ner ppt "1 Lärcentrets stöd för studerande och stöd för studierådgivningen STUDS-mötet 10.12.2008 Tove Forslund"

Liknande presentationer


Google-annonser