Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STARTSIDA. SHE:s affärsidé Vi strävar efter att vara en långsiktig, modern, hållbar energi- och datakommunikationskoncern inom i huvudsak Sala och Heby.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STARTSIDA. SHE:s affärsidé Vi strävar efter att vara en långsiktig, modern, hållbar energi- och datakommunikationskoncern inom i huvudsak Sala och Heby."— Presentationens avskrift:

1 STARTSIDA

2

3 SHE:s affärsidé Vi strävar efter att vara en långsiktig, modern, hållbar energi- och datakommunikationskoncern inom i huvudsak Sala och Heby kommuner.

4 Sala-Heby Energi AB Elproduktion Värmeproduktion och distribution Entreprenad, främst i formen av intreprenad Energiprodukt- och tjänsteförsäljning Kundservice Sala-Heby Energi Elnät AB Elnätverksamhet Sala-Heby Energi Bredband AB Bygga, äga och driva ett snabbt bredband för Internet, TV och telefoni

5 SHE är certifierade inom: Miljö (ISO 14001:2004) Arbetsmiljö (AFS 2001:1) Kvalité (ISO 9001:2000 )

6 Historik Kemikalier Nuvarande hantering startade med inventering 2004 Vad hade vi för kemikalier? Varifrån och hur köptes dessa? Hur hanterades dessa i verksamheterna? Hur många kemikalier hade vi?

7 Utgångsläge Ca 300 kemikalier fanns registrerade, ett stort antal fanns utöver dessa Dessa köptes från ca 70 olika leverantörer Många köptes in via kringresande försäljare Verksamheterna använde liknande produkter, men ofta från olika leverantörer Vi har inte godtagbar kontroll över kemikalierna

8 Vad gjorde vi? Vi tog kontakt via brev med registrerade leverantörer och beskrev problemen Vi ville ha endast en leverantör (om möjligt) Vi ville ha hjälp med hanteringen av SDB och samordning av produkter inom verksamheterna.

9 Resultat AGA Gas AB Sicourcetjänst Inventering, utrensning och genomgång av kemikalier Inköpsrutiner strukturerades upp, en motpart. Kemisk kunskap via Chemical manager Ca 140 kemikalier i nuläget Statistik Kemiråd

10 Hur jobbar vi idag Rutin för kemikaliehantering som innehåller: –Beställningsrutin –Hämtning av aktuella SDB, Skyddsblad och Miljöblad –Hanteringsföreskrifter Processchema Kemikaliehantering

11 Process för kemikaliehantering BEHOV KEMIKALIE LISTA BESTÄLLNING AGA LEVERANSANVÄNDNING KVITTBLIVNING KEMI RÅD FARLIGT AVFALL ansvarig avrop JA NEJ

12 Produktinformation http://sisource.aga.com

13 Sammanfattning Bra verktyg för att följa upp kostnader, mängder, aktuella SDB-data Målprogram för kemikalier 2007-2009 Vi behöver inte bli påtvingade kemikalier vi inte behöver Ökad intern kunskap Kunnig support gällande riskanalyser m.m.

14


Ladda ner ppt "STARTSIDA. SHE:s affärsidé Vi strävar efter att vara en långsiktig, modern, hållbar energi- och datakommunikationskoncern inom i huvudsak Sala och Heby."

Liknande presentationer


Google-annonser