Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beräkningsvetenskap II/NV2 Lina von Sydow. Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Beräkningsvetenskap – vad är det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beräkningsvetenskap II/NV2 Lina von Sydow. Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Beräkningsvetenskap – vad är det?"— Presentationens avskrift:

1 Beräkningsvetenskap II/NV2 Lina von Sydow

2 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Beräkningsvetenskap – vad är det? Beräkningsvetenskapens studieobjekt är de metoder som behövs för att utföra kvalificerade datorberäkningar. Fokus är på metodutveckling, men det finns också en nära koppling till olika tillämpningar. Ämnet beräkningsvetenskap är tvärvetenskapligt och har gränsytor mot matematik, datavetenskap och olika tillämpningar, huvudsakligen inom naturvetenskap och teknik.

3 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Exempel på tillämpningar: Sylarnas fjällstation - bild av dagens situation

4 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Simulering av snödrift för ett av ombyggnadsförslagen http://www.fluent.com/about/news/newsletters/04v13i1/a8.htm

5 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Hur ska vi bygga brännkammaren så att inte allt exploderar?

6 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Figuren visar hur Östersjöområdet ska fördelas över olika processorer i en parallell- dator då isutbredningen ska beräknas.

7 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se + = Var i genomet finns gener som påverkar exempelvis storlek?

8 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Vad händer i ett flygplan när blixten slår ner?

9 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Hur sprider sig den medicin som injiceras i ögat mot exempelvis starr?

10 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Hur ska broar (och andra byggnader) konstrueras för att undvika katastrof? Bildsekvensen visar hur Tacoma Bridge förstörs (1940).

11 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se

12 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se I vilken ordning ska träffarna visas? http://www.mai.liu.se/~laeld/

13 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Från ”verklighet” till simulering Verklighet Matematisk modell Numerisk metod Dataprogram Simulering Är resultatet tillräckligt ”bra”. Om inte – förbättra något led.

14 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Kursupplägg: Kursen indelad i tre block. Varje block består av:  Inledande laboration  Föreläsningar och workouts  Inlämningsuppgift

15 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Datorexperiment som åskådliggör vad som är möjligt att göra med hjälp av beräkningar. Skall väcka nyfikenhet. Inledande laboration

16 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Föreläsningar:  ”som vanligt”. Workouts  räknestugor för att komma igång med eget arbete under kursens gång.  Obligatorisk redovisning genom antingen  Muntlig redovisning under workoutpasset eller  Skriftlig redovisning som lämnas in samma dag som workoutpasset. Föreläsningar/workouts

17 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se ”Knyter ihop säcken”. Teoretiska uppgifter som behandlar de experiment som genomfördes under laborationen. Uppgifterna löses med metoder som presenteras och övas under föreläsningar och workouts. Uppgifterna kan lösas i grupper om 2-3 studenter. Redovisas skriftligt via ping-pong. Inlämningsuppgifter

18 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se För alla som får 5p för kursen ingår förutom ovanstående ett projektarbete. Arbetet genomförs i grupper om 2- 3 studenter. Handledning kommer ske vid två tillfällen. Projektet redovisas muntligt och i en skriftlig rapport. Projektarbete

19 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Kursplanering v. 35 L1Introduction Lab1Simulation L2Linear alg. + PDEs W1Linear alg. + PDEs L3Finite differences for time-dependent PDEs v. 36 L4Finite differences for time-dependent PDEs W2Finite differences for time-dependent PDEs P1Project - Introduction L5Finite differences for elliptic PDEs W3Finite differences for elliptic PDEs v.37 Lab2Iterative methods, eigenvalues and eigenvectors L6Iterative methods W4Iterative methods v. 38 P2Project - supervision L7Eigenvalues and eigenvectors W5Eigenvalues and eigenvectors v. 39 P3Project - supervision Lab3Least squares, Boundary value ODEs and FFT L8Least squares W6Least squares v. 40 L9Boundary value ODEs and FFT W7Boundary value ODEs and FFT P4Project – final presentation v. 41 L10Repetition, old exam W8Old exam Arbete hemma inklusive Inlämningsuppgift 1 Inlämningsuppgift 1 in! Arbete hemma inklusive Inlämningsuppgift 2 Inlämningsuppgift 2 in! Inlämningsuppgift 3 in! Arbete hemma inklusive Inlämningsuppgift 3 Skriftlig tentamen 14/10!


Ladda ner ppt "Beräkningsvetenskap II/NV2 Lina von Sydow. Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Beräkningsvetenskap – vad är det?"

Liknande presentationer


Google-annonser