Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurskraven – Historia 2a

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurskraven – Historia 2a"— Presentationens avskrift:

1

2 Kurskraven – Historia 2a
Eleven kan redogöra för förändringsprocesser och händelser under olika tidsperioder samt föra olika tolkningar av dom. Dessutom kan eleven redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven kan med använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Förändringsprocesser = kedja av aktiviteter Exempel: Orsaken till att Ludvig XVI skulle öka skatterna (förklara) berodde på… och resulterade i enandet av Nationalförsamling som i sin tur ledde till… Maktkampen mellan Europas stormakter och den industriella revolutionen resulterade i att man ville expandera sitt imperier av följande skäl…, vilket i sin tur resulterade i… Orsakerna till att nationalismen spred sig över Europa efter den Franska revolutionen berodde på…, vilket resulterade i…

3 Kurskraven – Samhällskunskap 2
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven samhällsvetenskapliga begrepp. Eleven diskuterar orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge argument för sina ståndpunkter. Exempel: Hur kom den ökade nationalismen i 1800-talets Europa att resultera i motsättningar mellan folkgrupper? Den ökade nationalismen berodde på… och resulterade i ett ”vi-och-dom-tänk”, något som i sin tur… Hur kommer det sig att ett annars väldigt splittrat Indien enades och motsatte sig det brittiska imperiet? Orsakerna till den brittiska koloniseringen hade grundat sig i …, vilket resulterade i ett förtryck av människorna. Konsekvenserna blev att Indierna enades och för tillfället lade man sig de religiösa olikheterna åt sidan för att kämpa för sin befrielse, som i sin tur resulterade i…

4 Skapa en övergripande förståelse…
Genom att knyta samman händelseförlopp genom orsaker och konsekvenser så skapar du en övergripande bild, som i sin tur resulterar i att du kan argumentera och framföra en slutsats! Händelse: Johan glömde sin plånbok (med busskort) när han skulle till bussen -> skolan -> provet. Orsak (till att glömma plånboken): Johan hade suttit uppe hela natten och pluggat till provet, vilket gjorde att han var trött och ofokuserad. Konsekvens: Johan missade bussen och provet, vilket i sin tur gjorde att han fick göra provet nästa vecka, då han redan hade ett annat prov. Johan blev stressad och kunde inte sova om nätterna. På dagarna var han för trött för att plugga, vilket resulterade i att han fick ett ”F” på omprovet. Slutsats: Planera din tid väl! Sitt aldrig uppe på nätterna och plugga. Argumentation för att Johan glömde plånboken: Om du inte sover på nätterna blir du trött och ofokuserad. Det blir lättare att glömma saker, något som i sin tur kan ge besvärliga konsekvenser…

5 Skapa en övergripande förståelse…
Det här tänkandet har du redan i dig och vi använder det ständigt i vardagen, men du måste lära dig applicera det i studierna 

6 Skapa en övergripande förståelse…
Händelse: Den franska revolutionen Kortsiktiga orsaker: Dåliga skördar hade resulterat i missväxt. Ludvig XVI ville öka skatterna under ståndsriksdagen. Inspiration från den amerikanska revolutionen och det amerikanska frihetskriget Långsiktiga orsaker: Privilegiesamhället hade resulterat i missnöje hos både de lägre ständerna (skattefrihet) och de högre ständerna (begränsad påverkan av centralmakten). Liberalismens och upplysningstidens idéer hade gjort att man började ifrågasätta feodalsamhället och den absoluta monarkin. Kortsiktiga konsekvenser: Folk hade ingen mat, de blev hungriga, fattiga och arga! Den amerikanska revolutionen gav dem hopp och det började pratas om att folket skulle enas och kämpa mot auktoriteten = folket enas och nationen stärks. Revolution startas! Långsiktiga konsekvenser: Ludvig XVI hade tappat stöd från de högre ständerna. Långa perioder med krig hade resulterade i ekonomisk katastrof. Upplysningstidens idéer och liberalismen uppmanade och uppmuntrade till ett annorlunda samhällssystem. Nationalismen (etnonationalismen) blev stark i Frankrike och kom senare att spridas till Europa, något som resulterade i att Europas folkgrupper ville slå sig fria kejsardömen/kungariken och skapa nationalstater (skotten i Sarajevo och första världskriget), eller att man enades på grund av en gemensam identitet (Tyskland) för att skydda sig mot andra starka nationer Slutsats: Ignorera inte folkets röster! Arbeta tillsammans för ett bättre samhälle.

7 Skapa en övergripande förståelse…
Uppgift: Förklara varför nationalismen växte i Europa under 1700-, och 1900-talet Orsaker: Det feodala systemet med privilegier baserat på vilket stånd man tillhörde resulterade i ett orättvist samhälle. Folket var missnöjda och man menade att alla ska vara jämställda. Den idéhistoriska strömningen… kritiserade den absoluta monarkin, vilket gjorde att kungens makt ifrågasattes. Istället dominerade liberalismens tankar om de… Folket menade att det var viktigt att enas för att ta vara på sin…, men även för att försvara sig mot… Konsekvenser: Folkgrupper i Europa enades i en etnonationalistisk anda försökte skapa nationalstater genom att stå upp mot auktoriteten. Nationalsånger och flaggor fick symboliska betydelser för… Nationalismen både enade och splittrade Europas befolkning på grund av… och det resulterade i flera konsekvenser, nämligen… Slutsats: Nationalismen växte i 1700-, 1800-, 1900-talets Europa för att…

8 Den amerikanska revolutionen
Tänk alltid utifrån kort- och långsiktiga orsaker och konsekvenser… Storbritanniens höga skatter i Nordamerika ledde till följande kortsiktiga konsekvenser… och långsiktiga konsekvenser… Politiskt ideologiskt nytänkande i form av liberalism och upplysningstidens idéer resulterade i att man ifrågasatte det gamla kolonialväldet, något som i sin tur resulterade i… Statsnationalismen blev den typ av nationalism som utövades i Nordamerika eftersom… och det resulterade i… Orsaken till att Frankrike skickade hjälpande trupper till Nordamerika berodde på en lång rivalitet mellan Storbritannien och Frankrike, konsekvenserna blev…

9 Imperialismen och kolonisering
Tänk alltid utifrån kort- och långsiktiga orsaker och konsekvenser… Den industriella revolutionen och maktkampen mellan nationalstaterna resulterade i att man ville utvidga sina imperier, någon som resulterade i… Kolonisering är orsaken av nationalismens strävan att utveckla den egna nationalstaten och dess intressen genom att… Imperialism och kolonisering behövde inte alltid vara någonting negativt som resulterade i förtryck och elända, utan det gav ibland följande positiva konsekvenser (tänk modern imperialism)… Befrielsenationalismen enade det förtryckta folket med målet att slå sig fria från kolonisatörerna. <- fortsätt utveckla…

10 Behöver du hjälp med plugget?
Har du någon fråga? Är det något du behöver en extra förklaring till att förstå? Skicka ett mail till Jag kommer svara på ALLA mail inom 24 timmar 


Ladda ner ppt "Kurskraven – Historia 2a"

Liknande presentationer


Google-annonser