Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översiktsplan 2011 Översiktplanen är obligatorisk Översiktplanen är inte bindande Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översiktsplan 2011 Översiktplanen är obligatorisk Översiktplanen är inte bindande Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen."— Presentationens avskrift:

1 Översiktsplan 2011 Översiktplanen är obligatorisk Översiktplanen är inte bindande Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön Projektdirektiv antaget av Kommunstyrelsen 28 september 2009

2 Hållbar framtid i Nacka Översiktplan 2011 1 Förslag till översiktsplan Inledning Vision Utmaningar och målområden Stadsbyggnadsstrategier Mark- och vattenanvändningen 2 Översiktsplanens underlag (allmänna intressen) 3 Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning

3 Utmaningar och målområden Ett effektivt och klimatanpassat transportsystem En attraktiv och hållbar byggd miljö Värna natur och vatten för rekreation och biologisk mångfald Mångfald och trygghet i livets alla skeden Starkt näringsliv, bra handelsutbud och gott om mötesplatser i hela Nacka Ett regionalt tänkande i planeringen

4 Stadsbyggnadsstrategier Skapa en tätare och blandad stad på västra Sicklaön Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka Utveckla lokala centra och deras omgivning Planera, förvalta och utveckla den blå och gröna strukturen

5 Skapa en tätare och blandad stad på västra Sicklaön

6 Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka

7 Utveckla lokala centra och deras omgivning

8 Planera, förvalta och utveckla den blå och gröna strukturen

9 Mark- och vattenanvändningen Generella riktlinjer Områdesvisa riktlinjer Säkerställande av riksintressen Uppfyllelse av miljökvalitetsnormer Skiss till mark- och vattenanvändningen

10 Skiss till Mark- och vattenanvändningen

11 Tidplan för samråd KSAU12 oktober KS25 oktober (beslut om samråd) Samråd15 november – 31 januari (11 v) Seminarium i februari? KSMars (samrådsredogörelse)


Ladda ner ppt "Översiktsplan 2011 Översiktplanen är obligatorisk Översiktplanen är inte bindande Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen."

Liknande presentationer


Google-annonser