Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges lantbruksuniversitet Inst för skoglig resurshushållning Bedömning av uppfyllelse av miljökvalitetsnormer och relation till gränsvärden Sören Holm,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges lantbruksuniversitet Inst för skoglig resurshushållning Bedömning av uppfyllelse av miljökvalitetsnormer och relation till gränsvärden Sören Holm,"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges lantbruksuniversitet Inst för skoglig resurshushållning Bedömning av uppfyllelse av miljökvalitetsnormer och relation till gränsvärden Sören Holm, SLU

2 Sveriges lantbruksuniversitet Inst för skoglig resurshushållning Ett komplex 1.Bevarandestatus. 2.Målformulering. 3.Bedömning av måluppfyllelse. 4.”Regelverk”.

3 Sveriges lantbruksuniversitet Inst för skoglig resurshushållning Bevarandestatus A.”Biologisk” tolkning. B.Population(er). C.Faktorer, parametrar (variabler), indikatorer.

4 Sveriges lantbruksuniversitet Inst för skoglig resurshushållning Bedömning av måluppfyllelse A.Per delmål och delpopulation. B.Tidsperiod. C.Som helhet.

5 Sveriges lantbruksuniversitet Inst för skoglig resurshushållning ”Regelverk” A.Hårda data och bedömningar. B.Hierarkier. C.m.m.

6 Sveriges lantbruksuniversitet Inst för skoglig resurshushållning Bevarandestatus & Målformulering Relevant Operativt Rimligt 1. Det ska vara möjligt att använda statistisk metodik (hypotesprövning). 2. Det ska inte krävas orimligt stora sampel (styrkeberäkningar).

7 Sveriges lantbruksuniversitet Inst för skoglig resurshushållning Bedömning av måluppfyllelse 1.Samplingdesign (provtagning). 2.Beslut. Användning av hypotesprövning och konfidensintervall. Policy. 3.Sannolikheter för felklassificeringar. 4.Utnyttja ”förklarande” data. 5.Multivariata prövningar (?)

8 Sveriges lantbruksuniversitet Inst för skoglig resurshushållning Generellt och övrigt Val av referensvärden (år), klassgränser etc. Analys av varianskomponenter (i olika sammanhang). Spatiala och temporala korrelationer (modeller). ”Sammanvägningar” (multivariata metoder och ”tänkande”).


Ladda ner ppt "Sveriges lantbruksuniversitet Inst för skoglig resurshushållning Bedömning av uppfyllelse av miljökvalitetsnormer och relation till gränsvärden Sören Holm,"

Liknande presentationer


Google-annonser