Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strukturfondspartnerskapet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strukturfondspartnerskapet"— Presentationens avskrift:

1 Strukturfondspartnerskapet
i Västsverige 26 september 2014

2 Program 2007-2013 God kvantitativ måluppfyllelse sedan tidigare
93 pågående projekt Varav ca 50 förstudier På väg mot genomförande Samverkan och klustring Förankring

3 Program 2014-2020 Fondsamordning Ökat resultatfokus Tidplan
Kommande utlysning

4 Fondsamordning Gemensam lansering (TVV, ESF, LST/SJV)
Samordning av förenklingsåtgärder En modell för strategisk samordning utifrån regionens prioriterade områden

5 Ökat resultatfokus Resultatbaserat arbetssätt påverkar
Mobilisering, utlysningar, ansökningar, beredning Prioritering och beslut Löpande stöd och granskning Avslut och utvärdering Införs tillsammans med förenklingsåtgärder Enhetskostnader Schablonkostnader Klumpsummor

6 Projektens potential att nå programmets önskade effekter
effektmål Projekt med störst potential att uppnå programmets önskade effekter genomförs – en kombination av programmets och projektägarens intresse Det finns litet intresse hos projektägare att driva projekt – få ansöker Projektet uppnår enbart värde för projektägarens organisation. Projektägarens egenintresse

7 Tidplan (preliminär) Nov Kommissionen godkänner Socialfondsprogrammet Dec Övervakningskommittén fastställer regional handlingsplan Dec/Jan Utlysning publiceras Maj/Juni Prioritering/beslut om nya projekt Sept/Okt Start nya projekt

8 Kommande utlysning i Västsverige - tänkbara inriktningar
Programområde 1: 101 mnkr (preliminär uppgift) SME Vård- och omsorgssektorn Mångfald/anti-diskriminering/jämställdhet Programområde 2: 195 mnkr (preliminär uppgift) Genomförandeprojekt för förstudierna Insatser för nyanlända och/eller personer med psykisk ohälsa TLN Youth Mobility (samtidiga utlysningar i flera EU-länder för projekt med ungdomsmobilitet)

9 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Strukturfondspartnerskapet"

Liknande presentationer


Google-annonser