Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strukturfondspartnerskapet i Västsverige 26 september 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strukturfondspartnerskapet i Västsverige 26 september 2014."— Presentationens avskrift:

1 Strukturfondspartnerskapet i Västsverige 26 september 2014

2 Program 2007-2013 God kvantitativ måluppfyllelse sedan tidigare 93 pågående projekt Varav ca 50 förstudier –På väg mot genomförande –Samverkan och klustring –Förankring

3 Program 2014-2020 Fondsamordning Ökat resultatfokus Tidplan Kommande utlysning

4 Fondsamordning Gemensam lansering (TVV, ESF, LST/SJV) Samordning av förenklingsåtgärder En modell för strategisk samordning utifrån regionens prioriterade områden

5 Ökat resultatfokus Resultatbaserat arbetssätt påverkar –Mobilisering, utlysningar, ansökningar, beredning –Prioritering och beslut –Löpande stöd och granskning –Avslut och utvärdering Införs tillsammans med förenklingsåtgärder –Enhetskostnader –Schablonkostnader –Klumpsummor

6 Projektens potential att nå programmets önskade effekter Programmets effektmål Projektägarens egenintresse Det finns litet intresse hos projektägare att driva projekt – få ansöker Projektet uppnår enbart värde för projektägarens organisation. Projekt med störst potential att uppnå programmets önskade effekter genomförs – en kombination av programmets och projektägarens intresse

7 Tidplan (preliminär) Nov Kommissionen godkänner Socialfondsprogrammet Dec Övervakningskommittén fastställer regional handlingsplan Dec/JanUtlysning publiceras Maj/Juni Prioritering/beslut om nya projekt Sept/OktStart nya projekt

8 Kommande utlysning i Västsverige - tänkbara inriktningar Programområde 1: 101 mnkr (preliminär uppgift) 1.SME 2.Vård- och omsorgssektorn 3.Mångfald/anti-diskriminering/jämställdhet Programområde 2: 195 mnkr (preliminär uppgift) 1.Genomförandeprojekt för förstudierna 2.Insatser för nyanlända och/eller personer med psykisk ohälsa 3.TLN Youth Mobility (samtidiga utlysningar i flera EU-länder för projekt med ungdomsmobilitet)

9 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Strukturfondspartnerskapet i Västsverige 26 september 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser