Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Single European Railway Committee (SERAC) Branschrådet 2013-05-28 Åsa Tysklind.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Single European Railway Committee (SERAC) Branschrådet 2013-05-28 Åsa Tysklind."— Presentationens avskrift:

1 Single European Railway Committee (SERAC) Branschrådet 2013-05-28 Åsa Tysklind

2 Bakgrund SERAC ersätter Developing European Railways Committee (DERC) Förordning 2011/182 med regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter Artikel 62 i direktiv 2012/34 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde Forum för frågor avseende reglering av marknaden

3 SERAC Nätverket för Regleringsmyndigheter Rail Market Monitoring WG (RMMS) Godskorridor arbetsgruppen

4 SERAC Kommissionen ska anta sexton genomförandeakter och fyra delegerade akter Medlemsstaterna får information och röstar om förslagen till genomförandeakter

5 SERAC Internationella järnvägsfrågor Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) Organisation for Co-Operation between Railways (OSJD) South East European Transport (SEETO) United Nations Economic Commission for Europe(UNECE)

6 Omvärld Nederländerna, Tyskland, Österrike, Italien, Danmark och Sverige har agerat gemensamt för större transparens i regelframtagningen

7 Reglering – tidplan Villkoren för förfaranden och kriterier för ramavtal Artikel 42 (8) Åtgärder för fastställande av förfaranden för beräkning av direkt kostnad Artikel 31 (3) – 16 juni 2015 Förfaranden för att fastställa en differentiering av infrastrukturavgiften enligt tidplanen för införande av ERTMS Artikel 32 (4) – 16 juni 2015

8 Fortsatt arbete SERAC möte 14 juni 2013 – information om arbetsplanen för kommande reglering


Ladda ner ppt "Single European Railway Committee (SERAC) Branschrådet 2013-05-28 Åsa Tysklind."

Liknande presentationer


Google-annonser