Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

732G22 Grunder i statistisk metodik FL3. 2 Standardavvikelse Spridningsmått som används i samma sammanhang som medelvärdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "732G22 Grunder i statistisk metodik FL3. 2 Standardavvikelse Spridningsmått som används i samma sammanhang som medelvärdet."— Presentationens avskrift:

1 732G22 Grunder i statistisk metodik FL3

2 2 Standardavvikelse Spridningsmått som används i samma sammanhang som medelvärdet

3 Normalfördelningsregeln 3

4 Snabbuppskattning av standardavvikelse 4

5 Standardavvikelse beräknat på frekvenstabell För ett slumpmässigt urval om 200 studenter vid Linköpings universitet har vi undersökt hur många av förra veckans dagar som man motionerade. 5 Antal motionsdagar (x) Antal personer (f)

6 Varians Kvadraten på standardavvikelsen (s 2 ). 6

7 Fraktiler  Kvartiler (första, andra, tredje)  Kvartilavstånd  Percentiler 7 Lådagram

8 När ska vi använda vilken metod? nominalskalaordinalskalaIntervall/kvotskala typvärde median (vissa fall medelvärde) medelvärde variationsvidd kvartilavst standardavv 8

9 Exempel En auktionsfirma sålde nitton färglitografier av en viss konstnär. Priserna inklusive provision blev a)Beräkna medianpris och kvartilerna (första och tredje) b)Illustrera materialet med ett lådagram c)Gör en uppskattning av standardavvikelsen med hjälp av största och minsta värdet d)Beräkna medelvärde och standardavvikelse e)Hur många av observationerna ligger mellan och ? 9

10 Exempel Ett företag har 28 anställda. De anställdas ålder har noterats enligt och åldersfördelningen beskrivs enligt a) Beräkna standardavvikelsen för de anställdas ålder, dels exakt med hjälp av rådata, dels baserat på frekvenstabellen. Jämför! b) Beräkna kvartilavståndet för de anställdas ålder, dels exakt med hjälp av rådata, dels baserat på frekvenstabellen. Jämför! c) Beräkna variationsvidden för de anställdas ålder, dels exakt med hjälp av rådata, dels baserat på frekvenstabellen. Jämför! 10 ÅlderAntal anställda Summa28


Ladda ner ppt "732G22 Grunder i statistisk metodik FL3. 2 Standardavvikelse Spridningsmått som används i samma sammanhang som medelvärdet."

Liknande presentationer


Google-annonser