Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

732G22 Grunder i statistisk metodik FL3. 2 Standardavvikelse Spridningsmått som används i samma sammanhang som medelvärdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "732G22 Grunder i statistisk metodik FL3. 2 Standardavvikelse Spridningsmått som används i samma sammanhang som medelvärdet."— Presentationens avskrift:

1 732G22 Grunder i statistisk metodik FL3

2 2 Standardavvikelse Spridningsmått som används i samma sammanhang som medelvärdet

3 Normalfördelningsregeln 3

4 Snabbuppskattning av standardavvikelse 4

5 Standardavvikelse beräknat på frekvenstabell För ett slumpmässigt urval om 200 studenter vid Linköpings universitet har vi undersökt hur många av förra veckans dagar som man motionerade. 5 Antal motionsdagar (x)01234567 Antal personer (f)21253641372884

6 Varians Kvadraten på standardavvikelsen (s 2 ). 6

7 Fraktiler  Kvartiler (första, andra, tredje)  Kvartilavstånd  Percentiler 7 Lådagram

8 När ska vi använda vilken metod? nominalskalaordinalskalaIntervall/kvotskala typvärde median (vissa fall medelvärde) medelvärde variationsvidd kvartilavst standardavv 8

9 Exempel En auktionsfirma sålde nitton färglitografier av en viss konstnär. Priserna inklusive provision blev 6800 5600 5600 10200 6100 4400 5300 8700 4600 5800 7500 7500 4200 5100 12700 5800 6800 7300 4200 a)Beräkna medianpris och kvartilerna (första och tredje) b)Illustrera materialet med ett lådagram c)Gör en uppskattning av standardavvikelsen med hjälp av största och minsta värdet d)Beräkna medelvärde och standardavvikelse e)Hur många av observationerna ligger mellan och ? 9

10 Exempel Ett företag har 28 anställda. De anställdas ålder har noterats enligt 25 26 26 26 29 29 32 33 33 33 34 35 35 37 42 42 42 44 44 46 49 50 50 52 57 57 63 69 och åldersfördelningen beskrivs enligt a) Beräkna standardavvikelsen för de anställdas ålder, dels exakt med hjälp av rådata, dels baserat på frekvenstabellen. Jämför! b) Beräkna kvartilavståndet för de anställdas ålder, dels exakt med hjälp av rådata, dels baserat på frekvenstabellen. Jämför! c) Beräkna variationsvidden för de anställdas ålder, dels exakt med hjälp av rådata, dels baserat på frekvenstabellen. Jämför! 10 ÅlderAntal anställda 25-296 30-345 35-393 40-445 45-492 50-543 55-592 60-641 65-691 Summa28


Ladda ner ppt "732G22 Grunder i statistisk metodik FL3. 2 Standardavvikelse Spridningsmått som används i samma sammanhang som medelvärdet."

Liknande presentationer


Google-annonser