Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

732G22 Grunder i statistisk metodik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "732G22 Grunder i statistisk metodik"— Presentationens avskrift:

1 732G22 Grunder i statistisk metodik
FL3 732G22 Grunder i statistisk metodik Detta är en generell mall för att göra PowerPoint presentationer enligt LiUs grafiska profil. Du skriver in din rubrik, namn osv på sid 1. Börja sedan skriva in din text på sid 2. För att skapa nya sidor, tryck Ctrl+M. Sidan 3 anger placering av bilder och grafik. Titta gärna på ”Baspresentation 2008” för exempel. Den sista bilden är en avslutningsbild som visar LiUs logotype och webadress. Om du vill ha fast datum, eller ändra författarnamn, gå in under Visa, Sidhuvud och Sidfot. Linköpings universitet

2 Standardavvikelse Spridningsmått som används i samma sammanhang som medelvärdet Linköpings universitet

3 Normalfördelningsregeln
Normalfördelningsregeln Linköpings universitet

4 Snabbuppskattning av standardavvikelse
Snabbuppskattning av standardavvikelse Linköpings universitet

5 Standardavvikelse beräknat på frekvenstabell
Standardavvikelse beräknat på frekvenstabell För ett slumpmässigt urval om 200 studenter vid Linköpings universitet har vi undersökt hur många av förra veckans dagar som man motionerade. Antal motionsdagar (x) 1 2 3 4 5 6 7 Antal personer (f) 21 25 36 41 37 28 8 Linköpings universitet

6 Varians Kvadraten på standardavvikelsen (s2). 2017-04-09
Linköpings universitet

7 Fraktiler Kvartiler (första, andra, tredje) Kvartilavstånd Percentiler
Fraktiler Kvartiler (första, andra, tredje) Kvartilavstånd Percentiler Lådagram Linköpings universitet

8 När ska vi använda vilken metod?
När ska vi använda vilken metod? nominalskala ordinalskala Intervall/kvotskala typvärde median (vissa fall medelvärde) medelvärde variationsvidd kvartilavst standardavv Linköpings universitet

9 Exempel En auktionsfirma sålde nitton färglitografier av en viss konstnär. Priserna inklusive provision blev Beräkna medianpris och kvartilerna (första och tredje) Illustrera materialet med ett lådagram Gör en uppskattning av standardavvikelsen med hjälp av största och minsta värdet Beräkna medelvärde och standardavvikelse Hur många av observationerna ligger mellan och ? Linköpings universitet

10 Exempel Ett företag har 28 anställda. De anställdas ålder har noterats enligt och åldersfördelningen beskrivs enligt a) Beräkna standardavvikelsen för de anställdas ålder, dels exakt med hjälp av rådata, dels baserat på frekvenstabellen. Jämför! b) Beräkna kvartilavståndet för de anställdas ålder, dels exakt med hjälp av rådata, dels baserat på frekvenstabellen. Jämför! c) Beräkna variationsvidden för de anställdas ålder, dels exakt med hjälp av rådata, dels baserat på frekvenstabellen. Jämför! Ålder Antal anställda 25-29 6 30-34 5 35-39 3 40-44 45-49 2 50-54 55-59 60-64 1 65-69 Summa 28 Linköpings universitet


Ladda ner ppt "732G22 Grunder i statistisk metodik"

Liknande presentationer


Google-annonser