Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

William Sandqvist Typtenta Ellära IF1330 vt2009 8 uppgifter om totalt 30p. Godkändgräns 15p. Bonus från web-uppgifterna 6p. Giltighetstid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "William Sandqvist Typtenta Ellära IF1330 vt2009 8 uppgifter om totalt 30p. Godkändgräns 15p. Bonus från web-uppgifterna 6p. Giltighetstid."— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se Typtenta Ellära IF1330 vt2009 8 uppgifter om totalt 30p. Godkändgräns 15p. Bonus från web-uppgifterna 6p. Giltighetstid 1 år. Betygsgränser: ( 13 < Fx < 15 ) F < 15 15 < E < 18 18 < D < 21 21 < C < 24 24 < B < 27 27 < A < 30 (36) Grafräknare tillåten. Inga övriga hjälpmedel. Formelblad medföljer tentamen.

2 William Sandqvist william@kth.se 1. (Ö-häfte 1.5) 2p

3 William Sandqvist william@kth.se 1. (Ö-häfte 1.5) 2p Svar: R4 är paralellkopplad med en ”kortslutningstråd” och medtages därför inte.

4

5 William Sandqvist william@kth.se 2. (Ö-häfte 7.1) 2p E1 = 5V R1 = 1  E2 = 21V R2 = 2  E3 = 4V R3 = 2  R4 = 15 

6 William Sandqvist william@kth.se Web-uppgiften Alla har fått var sin egen unik web-uppgift att lösa! Mycket nöje! Lycka till!

7 William Sandqvist william@kth.se 2. (Ö-häfte 7.1) 2p Svar: E1 = 5V R1 = 1  E2 = 21V R2 = 2  E3 = 4V R3 = 2  R4 = 15  Kirchoffs strömlag ger: Kirchoffs spänningslag runt två maskor ger: På matrisform: Uppställning 3p. Rätt svar 1p.

8

9 William Sandqvist william@kth.se 3. (Ö-häfte 9.3) 6p 10  5=50 Elektronikprefix [V] [k  ] [mA]

10 William Sandqvist william@kth.se Till sist … Spänningsdelningslagen:

11

12 William Sandqvist william@kth.se 4. (Ö-häfte 10.11) 2p Det magnetiska flödet i kretsen har med en fluxmeter uppmätts till 50  Wb. Järnkärnan har kvadratiskt tvärsnitt med arean 1 cm 2. Det magnetiska flödets medelväg är i järnet 1 dm och i luften 2 mm (streckad linje). Vid den aktuella flödestätheten har järnet permabilitetstalet k m = 1500. a) Hur stor kraft [Newton] verkar på ledaren när strömmen I är 10 A? b) Hur stor magnetomotorisk kraft F m [Ampervarv] behövs det för att erhålla den aktuella flödestätheten?

13 William Sandqvist william@kth.se 4. (Ö-häfte 10.11) 2p Svar: a)Hur stor kraft [Newton] verkar på ledaren när strömmen I är 10 A? l = 1 cm = 0,01 m

14 William Sandqvist william@kth.se 4. (Ö-häfte 10.11) 2p Svar: b) Hur stor magnetomotorisk kraft F m [Ampervarv] behövs det för att erhålla den aktuella flödestätheten?

15

16 William Sandqvist william@kth.se 5. (Ö-häfte 11.3) 4p a) Vilken tidkonstant  har uppladdningsförloppet?

17 William Sandqvist william@kth.se exponentialfunktionen Stigande kurvaFallande kurva

18 William Sandqvist william@kth.se exponentialfunktionen Stigande kurvaFallande kurva Bra att veta: Efter tiden t = , en tidkonstant, får vi e -1 = 0,37 då återstår 37% av förloppet, dvs 63% har klarats av. Efter tiden t = 5· , fem tidkonstanter, återstår mindre än 1% av förloppet. För tekniska ändamål brukar det kunna anses att förloppet då är avslutat. Snabbformel (ger direkt funktionen för en stigande/fallande kurva): x 0 = storhetens begynnelsevärde x  = storhetens värde efter lång tid  = förloppets tidkonstant

19 William Sandqvist william@kth.se ”Hela swinget genom resten” En vanlig frågeställning vid exponentiella förlopp är: Hur lång tid t tar det att nå till x ?

20

21 William Sandqvist william@kth.se 5. (Ö-häfte 11.3) 4p b) Hur lång tid tar det tills spänningen över en av kondensatorerna nått 3 V? Vi omformulerar frågan till ”hur lång tid tar det innan spänningen över ersättningskondensatorn nått 6 V ?”

22

23 William Sandqvist william@kth.se Aktiv, reaktiv och skenbar effekt P är den aktiva, verkliga effekten. Om P är positiv tillförs kretsen effekt. Enheten är W, watt. S är skenbar effekt, spänning och ström utan hänsyn tagen till fasvridning. Enheten är (oegentligt) VA, volt-ampere. Q är reaktiv effekt. Detta är en ren ”räknestorhet”, som ger ett mått på effektpendlingen under en period. En induktiv krets har positivt Q och sägs förbruka reaktiv effekt, medan en kapacitiv krets har negativt Q och sägs avge reaktiv effekt. Enheten är (oegentligt) VAr, volt-ampere- reaktivt.

24 William Sandqvist william@kth.se 6. (Ö-häfte 14.1) 4p Z 40W Lysrör 220 V, 50 Hz, 0,41 A och 48 W. Urladdningsröret R, reaktor L. Beräkna Z

25 William Sandqvist william@kth.se Lysrörsarmaturen (14.1) R 40W Lysrör 220 V, 50 Hz, 0,41 A och 48 W. Beräkna R All effekt utvecklas i resistorerna.

26 William Sandqvist william@kth.se Lysrörsarmaturen (14.1) L 40W Lysrör 220 V, 50 Hz, 0,41 A och 48 W. Beräkna L

27 William Sandqvist william@kth.se Lysrörsarmaturen (14.1) cos  40W Lysrör 220 V, 50 Hz, 0,41 A och 48 W. Beräkna cos 

28 William Sandqvist william@kth.se Lysrörsarmaturen (14.1) Effekt kan beräknas då spänning och ström är i fas.

29 William Sandqvist william@kth.se Lysrörsarmaturen (14.1) Fasvridningen mellan spänning och ström innebär att en del av den ström I som elverket levererar inte används till den aktiva effekten. Den onödiga strömdelen orsakar också den över- föringsförluster. Elbolagens tariffer innehåller därför straff- avgifter för dåligt cosfi.

30 William Sandqvist william@kth.se Faskompensering (14.1) Genom att bygga in en kondensator C, så kommer pendlingen av reaktiv effekt att ske lokalt utan överföringsförluster. Endast den nödvändiga strömmen I’ levereras. Strömmen I L är densamma som den tidigare strömmen I.

31 William Sandqvist william@kth.se Faskompensering (14.1)

32 William Sandqvist william@kth.se Faskompensering (14.1) Pris c:a 50:-

33 William Sandqvist william@kth.se Effekt-triangel (14.1) Effekt-triangel. Utan och med faskompensering.

34 William Sandqvist william@kth.se Effekt-triangeln P och Q är ”vinkelräta” (sin+cos) så S är därför hypotenusa i en rätvinklig triangel – effekt-triangeln. Har man flera effektförbrukare kan man addera P och Q enligt: Obs! Q från kondensatorer ska adderas med minustecken.

35

36 William Sandqvist william@kth.se 7. (Ö-häfte 15.5) 4p En parallellresonanskrets matas från en strömgenerator som levererar 80 mA vid resonans- frekvensen f 0 =20 kHz. a) Kontrollera att spolens Q >10. Räkna om serieresistansen r till parallellresistans R. b) Hur stor blir den resulterande impedansen (källa+resonans- krets) vid resonans­frekvensen? c) Beräkna strömmarna I Lr och I C. d) Vilka värden har L och C ? e) Beräkna resulterande Q-värde och bandbredd.

37 William Sandqvist william@kth.se Bekvämare formler Om Q är högt gör man inget större fel om man fördelar bandbredden lika på båda sidor om f 0.

38 William Sandqvist william@kth.se Serie- eller Parallellresistor Vid handräkning brukar man för enkelhets skull använda formlerna för den ideala resonanskretsen. ( Vid högt Q och nära resonansfrekvensen blir avvikelserna obetydliga ). Överslagsmässigt ( vid Q >10 ) är de två kretsarna ”utbytbara”. ( Gäller approximativt för Q >10 ) Alternativ definition av Q med R P.

39

40 William Sandqvist william@kth.se 7. (Ö-häfte 15.5) 4p Svar: a) Q-värde och parallellresistans: b) Z ERS = ? Z ERS = 450||450 = 225 .

41 William Sandqvist william@kth.se 7. (Ö-häfte 15.5) 4p Svar: c) I C och I LR = ? Beräkna U.

42 William Sandqvist william@kth.se 7. (Ö-häfte 15.5) 4p Svar: d) Beräkna L och C.

43 William Sandqvist william@kth.se 7. (Ö-häfte 15.5) 4p Svar: e) Beräkna Q TOT och resulterande BW.

44

45 William Sandqvist william@kth.se 8. (Ö-häfte 16.3) 6p a)Ställ upp ett uttryck för I C (U, , R, C). b)Ställ upp överföringsfunktionen I C /U beloppsfunktion och fasfunktion. c) Vilken filterkaraktär har överförings- funktionen, LP HP BP BS ? d)Vilken gränsfrekvens har överförings- funktionen?

46 William Sandqvist william@kth.se 8. (Ö-häfte 16.3) 6p

47 William Sandqvist william@kth.se 8. (Ö-häfte 16.3) 6p Svar a)

48 William Sandqvist william@kth.se 8. (Ö-häfte 16.3) 6p Svar b) I C /U

49 William Sandqvist william@kth.se 8. (Ö-häfte 16.3) 6p Svar c) LP HP BP BS?

50 William Sandqvist william@kth.se 8. (Ö-häfte 16.3) 4p Svar d) Gränsfrekvens? Vid gränsfrekvensen ”väger nämnarens realdel och imaginärdel lika”.

51


Ladda ner ppt "William Sandqvist Typtenta Ellära IF1330 vt2009 8 uppgifter om totalt 30p. Godkändgräns 15p. Bonus från web-uppgifterna 6p. Giltighetstid."

Liknande presentationer


Google-annonser