Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

William Sandqvist Typtenta Ellära IF1330 vt2009 8 uppgifter om totalt 30p. Godkändgräns 15p. Bonus från web-uppgifterna 6p. Giltighetstid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "William Sandqvist Typtenta Ellära IF1330 vt2009 8 uppgifter om totalt 30p. Godkändgräns 15p. Bonus från web-uppgifterna 6p. Giltighetstid."— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist Typtenta Ellära IF1330 vt uppgifter om totalt 30p. Godkändgräns 15p. Bonus från web-uppgifterna 6p. Giltighetstid 1 år. Betygsgränser: ( 13 < Fx < 15 ) F < < E < < D < < C < < B < < A < 30 (36) Grafräknare tillåten. Inga övriga hjälpmedel. Formelblad medföljer tentamen.

2 William Sandqvist 1. (Ö-häfte 1.5) 2p

3 William Sandqvist 1. (Ö-häfte 1.5) 2p Svar: R4 är paralellkopplad med en ”kortslutningstråd” och medtages därför inte.

4

5 William Sandqvist 2. (Ö-häfte 7.1) 2p E1 = 5V R1 = 1  E2 = 21V R2 = 2  E3 = 4V R3 = 2  R4 = 15 

6 William Sandqvist Web-uppgiften Alla har fått var sin egen unik web-uppgift att lösa! Mycket nöje! Lycka till!

7 William Sandqvist 2. (Ö-häfte 7.1) 2p Svar: E1 = 5V R1 = 1  E2 = 21V R2 = 2  E3 = 4V R3 = 2  R4 = 15  Kirchoffs strömlag ger: Kirchoffs spänningslag runt två maskor ger: På matrisform: Uppställning 3p. Rätt svar 1p.

8

9 William Sandqvist 3. (Ö-häfte 9.3) 6p 10  5=50 Elektronikprefix [V] [k  ] [mA]

10 William Sandqvist Till sist … Spänningsdelningslagen:

11

12 William Sandqvist 4. (Ö-häfte 10.11) 2p Det magnetiska flödet i kretsen har med en fluxmeter uppmätts till 50  Wb. Järnkärnan har kvadratiskt tvärsnitt med arean 1 cm 2. Det magnetiska flödets medelväg är i järnet 1 dm och i luften 2 mm (streckad linje). Vid den aktuella flödestätheten har järnet permabilitetstalet k m = a) Hur stor kraft [Newton] verkar på ledaren när strömmen I är 10 A? b) Hur stor magnetomotorisk kraft F m [Ampervarv] behövs det för att erhålla den aktuella flödestätheten?

13 William Sandqvist 4. (Ö-häfte 10.11) 2p Svar: a)Hur stor kraft [Newton] verkar på ledaren när strömmen I är 10 A? l = 1 cm = 0,01 m

14 William Sandqvist 4. (Ö-häfte 10.11) 2p Svar: b) Hur stor magnetomotorisk kraft F m [Ampervarv] behövs det för att erhålla den aktuella flödestätheten?

15

16 William Sandqvist 5. (Ö-häfte 11.3) 4p a) Vilken tidkonstant  har uppladdningsförloppet?

17 William Sandqvist exponentialfunktionen Stigande kurvaFallande kurva

18 William Sandqvist exponentialfunktionen Stigande kurvaFallande kurva Bra att veta: Efter tiden t = , en tidkonstant, får vi e -1 = 0,37 då återstår 37% av förloppet, dvs 63% har klarats av. Efter tiden t = 5· , fem tidkonstanter, återstår mindre än 1% av förloppet. För tekniska ändamål brukar det kunna anses att förloppet då är avslutat. Snabbformel (ger direkt funktionen för en stigande/fallande kurva): x 0 = storhetens begynnelsevärde x  = storhetens värde efter lång tid  = förloppets tidkonstant

19 William Sandqvist ”Hela swinget genom resten” En vanlig frågeställning vid exponentiella förlopp är: Hur lång tid t tar det att nå till x ?

20

21 William Sandqvist 5. (Ö-häfte 11.3) 4p b) Hur lång tid tar det tills spänningen över en av kondensatorerna nått 3 V? Vi omformulerar frågan till ”hur lång tid tar det innan spänningen över ersättningskondensatorn nått 6 V ?”

22

23 William Sandqvist Aktiv, reaktiv och skenbar effekt P är den aktiva, verkliga effekten. Om P är positiv tillförs kretsen effekt. Enheten är W, watt. S är skenbar effekt, spänning och ström utan hänsyn tagen till fasvridning. Enheten är (oegentligt) VA, volt-ampere. Q är reaktiv effekt. Detta är en ren ”räknestorhet”, som ger ett mått på effektpendlingen under en period. En induktiv krets har positivt Q och sägs förbruka reaktiv effekt, medan en kapacitiv krets har negativt Q och sägs avge reaktiv effekt. Enheten är (oegentligt) VAr, volt-ampere- reaktivt.

24 William Sandqvist 6. (Ö-häfte 14.1) 4p Z 40W Lysrör 220 V, 50 Hz, 0,41 A och 48 W. Urladdningsröret R, reaktor L. Beräkna Z

25 William Sandqvist Lysrörsarmaturen (14.1) R 40W Lysrör 220 V, 50 Hz, 0,41 A och 48 W. Beräkna R All effekt utvecklas i resistorerna.

26 William Sandqvist Lysrörsarmaturen (14.1) L 40W Lysrör 220 V, 50 Hz, 0,41 A och 48 W. Beräkna L

27 William Sandqvist Lysrörsarmaturen (14.1) cos  40W Lysrör 220 V, 50 Hz, 0,41 A och 48 W. Beräkna cos 

28 William Sandqvist Lysrörsarmaturen (14.1) Effekt kan beräknas då spänning och ström är i fas.

29 William Sandqvist Lysrörsarmaturen (14.1) Fasvridningen mellan spänning och ström innebär att en del av den ström I som elverket levererar inte används till den aktiva effekten. Den onödiga strömdelen orsakar också den över- föringsförluster. Elbolagens tariffer innehåller därför straff- avgifter för dåligt cosfi.

30 William Sandqvist Faskompensering (14.1) Genom att bygga in en kondensator C, så kommer pendlingen av reaktiv effekt att ske lokalt utan överföringsförluster. Endast den nödvändiga strömmen I’ levereras. Strömmen I L är densamma som den tidigare strömmen I.

31 William Sandqvist Faskompensering (14.1)

32 William Sandqvist Faskompensering (14.1) Pris c:a 50:-

33 William Sandqvist Effekt-triangel (14.1) Effekt-triangel. Utan och med faskompensering.

34 William Sandqvist Effekt-triangeln P och Q är ”vinkelräta” (sin+cos) så S är därför hypotenusa i en rätvinklig triangel – effekt-triangeln. Har man flera effektförbrukare kan man addera P och Q enligt: Obs! Q från kondensatorer ska adderas med minustecken.

35

36 William Sandqvist 7. (Ö-häfte 15.5) 4p En parallellresonanskrets matas från en strömgenerator som levererar 80 mA vid resonans- frekvensen f 0 =20 kHz. a) Kontrollera att spolens Q >10. Räkna om serieresistansen r till parallellresistans R. b) Hur stor blir den resulterande impedansen (källa+resonans- krets) vid resonans­frekvensen? c) Beräkna strömmarna I Lr och I C. d) Vilka värden har L och C ? e) Beräkna resulterande Q-värde och bandbredd.

37 William Sandqvist Bekvämare formler Om Q är högt gör man inget större fel om man fördelar bandbredden lika på båda sidor om f 0.

38 William Sandqvist Serie- eller Parallellresistor Vid handräkning brukar man för enkelhets skull använda formlerna för den ideala resonanskretsen. ( Vid högt Q och nära resonansfrekvensen blir avvikelserna obetydliga ). Överslagsmässigt ( vid Q >10 ) är de två kretsarna ”utbytbara”. ( Gäller approximativt för Q >10 ) Alternativ definition av Q med R P.

39

40 William Sandqvist 7. (Ö-häfte 15.5) 4p Svar: a) Q-värde och parallellresistans: b) Z ERS = ? Z ERS = 450||450 = 225 .

41 William Sandqvist 7. (Ö-häfte 15.5) 4p Svar: c) I C och I LR = ? Beräkna U.

42 William Sandqvist 7. (Ö-häfte 15.5) 4p Svar: d) Beräkna L och C.

43 William Sandqvist 7. (Ö-häfte 15.5) 4p Svar: e) Beräkna Q TOT och resulterande BW.

44

45 William Sandqvist 8. (Ö-häfte 16.3) 6p a)Ställ upp ett uttryck för I C (U, , R, C). b)Ställ upp överföringsfunktionen I C /U beloppsfunktion och fasfunktion. c) Vilken filterkaraktär har överförings- funktionen, LP HP BP BS ? d)Vilken gränsfrekvens har överförings- funktionen?

46 William Sandqvist 8. (Ö-häfte 16.3) 6p

47 William Sandqvist 8. (Ö-häfte 16.3) 6p Svar a)

48 William Sandqvist 8. (Ö-häfte 16.3) 6p Svar b) I C /U

49 William Sandqvist 8. (Ö-häfte 16.3) 6p Svar c) LP HP BP BS?

50 William Sandqvist 8. (Ö-häfte 16.3) 4p Svar d) Gränsfrekvens? Vid gränsfrekvensen ”väger nämnarens realdel och imaginärdel lika”.

51


Ladda ner ppt "William Sandqvist Typtenta Ellära IF1330 vt2009 8 uppgifter om totalt 30p. Godkändgräns 15p. Bonus från web-uppgifterna 6p. Giltighetstid."

Liknande presentationer


Google-annonser