Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars-Erik Lundin Trafikplanerare cykel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars-Erik Lundin Trafikplanerare cykel"— Presentationens avskrift:

1 Lars-Erik Lundin Trafikplanerare cykel
VISION Attraktiv cykelstad för alla Lars-Erik Lundin Trafikplanerare cykel Presentera mig. Har sedan slutet av 1980-talet sysslat med bl a cykelförslag/planering i Göteborg. Har sedan ca 5 år sedan ansvaret för den fysiska cykelutbyggnaden i Göteborg. Skall kort berätta hur vi arbetar med Cykel i Göteborg. Både vår vision o strategi för vårt cykelarbete i Göteborg utgår från ”Attraktiv cykelstad för alla”.

2 Attraktiv Tillgång till cykelbanor
Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar ”Flow” dvs behöver inte stanna i onödan, kontinuitet i cykelbanorna, tydlig vägvisning Goda möjligheter till parkering Lättillgänglig service Detta menar vi är attraktivt för cyklisterna. Det skall givetvis finnas cykelbanor-stråk nära där du bor. Cykelbanorna skall hänga ihop. Där du inte redan hittar skall cykelvägvisningen hjälpa dig att hitta rätt.

3 Cykelstad en tydlig vilja att medborgarna ska cykla
En tydlig profilering på cykel i stadsrummet, ex Lånecyklar, publika pumpar. Europeisk samverkan i cykelfrågor Göteborg Stad som arbetsgivare skall profilera cykeln Lätt att kombinera cykeln med övriga transportslag I Europa är vi med i det sk Carma-projektet. Det finns cykelpooler. Det finns möjlighet att köpa subventionerade cyklar och cykelservice. Cykelparkeringar vid större kollektivtrafikhållplatser.

4 STRATEGI Attraktiv Kundens fokus Cykelstad För alla
Cykeln ska vara ett konkurrenskraftigt transportalternativ för resor till och från arbete/skola samt för korta resor i närområdet. För alla Bygga separerade cykelbanor och hastighetssäkra gator för att ge alla förutsättningar för att kunna cykla tryggt och trafiksäkert. Attraktiv återkopplar till bild 2. För alla menas trafikmogna från ca 12 års ålder.

5 Göteborgs cykelnät 470 km övergripande cykelbanor 150 km övergripande fysiskt fartsäkrade (max 30 km/h) 150 km lokala cykelbanor Summa 770 km Här har vi vår Cykelnätskarta som tillhör gällande Cykelprogram/plan. Göteborg är ca 4 mil från söder till norr och 3 mil från väster till öster. Delvis kuperat. Vi bygger ut vårt övergripande cykelnät i princip enligt gällande Cykelprogram/plan. Vi bygger fn ca 1 mil nya cykelbanor och fartsäkrar (max 30 km/h) 3-5 km blandtrafikgator per år.

6 Förhöjd gång- och cykelöverfart
I Göteborg har vi sedan länge valt att fartdämpa våra gator med fysiska farthinder för att uppnå bra trafiksäkerhet. Vi har fn byggt ca 2800 st farthinder, de flesta olika typer av vägbulor, på vårt gatunät. Nu återstår ca 950 st tillstyrkta farthinder att bygga ut enligt bl a den analys vi gjorde i slutet av 1990-talet. Jag får erkänna att jag är skyldig till mer än 1000 av dessa. Tänket med farthinder/trafiksäkerhet går igen även när vi bygger våra cykelbanor då vi generellt bygger förhöjda gång- och cykelbanor där dessa korsar bilkörbanor. Då förhöjda GC-överfarter byggs tvärs huvudgator har vi sedan länge en väl utvecklat samrådsförfarande med bl a Räddningstjänsten och Västrafik.

7 Fartdämpad blandtrafikgata
Där våra övergripande cykelstråk går på blandtrafikgator fartdämpas dessa gator med vägbulor ca c/c 75 m samt utmärks med våra sidomarkeringsskärmar 30 + cykelsymbol.

8 Separering gående och cyklister
I Göteborg bygger vi våra cykelbanor för alla cyklister (12 års ålder och uppåt) varför vi valt att lägga dem i gångbanenivå skiljda från biltrafiken. För ökad trygghet gående-cyklister i tätbebyggelse separerar vi gående och cyklister med en grund ränndal eller en målad heldragen linje samt symboler på resp bana. Samråd om detta har skett med funktionshindrades – och pensionärsorganisationer.

9 Farliga hinder Vi tillåter i princip inga hinder (stolpar, btg-grisar, gångslussar o dyl) på eller vid sidan av våra cykelbanor av trafiksäkerhetskäl. Vi håller sedan några år på med ett projekt som går ut på att rensa våra övergripande cykelbanor från hinder både på banan och upp till 1m vid sidan av banan. Det enda undantaget är när det blir omfattande biltrafik på cykelbanan. Då sätter vi en låsbar bilspärr med reflexskärm på del av cykelbanan. Idag har vi kanske kvar 10 hinder som på bilden på våra övergripande cykelbanor.

10 Inte bara cykelbanor I vårt cykelarbete ingår även mycket annat som t ex publika cykelpumpar, lånecyklar, cykelparkering, cykelvägvisning, påverkanskampanjer.

11 Skadade och dödade cyklister
Under 2000-talet har vi i Göteborg halverat våra skadade och dödade cyklister enligt sjukhusrapporterna (STRADA). Det kan även nämnas att på 1990-talet var de sjukhusrapporterade cykelolyckorna ca 600 st/år. Detta innebär att de sjukhusrapporterade cykelolyckorna sedan mitten av 1990-talet minskat med ca 4/5-delar i Göteborg. Källa: STRADA, sjukhusrapporter


Ladda ner ppt "Lars-Erik Lundin Trafikplanerare cykel"

Liknande presentationer


Google-annonser