Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontinuerligt kvalitetsarbete inom kardiologin i Södra regionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontinuerligt kvalitetsarbete inom kardiologin i Södra regionen."— Presentationens avskrift:

1 Kontinuerligt kvalitetsarbete inom kardiologin i Södra regionen

2 PROBLEMET?

3 FEM KRAV! SoS riktlinjer för hjärtsjukvård- implementering Skånsk livskraft-implementering RIKSHIA samordning Vertikal prioritering Minimera antalet grupper!

4 RIKTLINJER 1998-Nationella Riktlinjer för kranskärlssjukvård  EXPANSION! 2001-Nationella Riktlinjer för kranskärlssjukvård  Lite prioritering SoS riktlinjer för Hjärtsjukvård 2004  totalgrepp! SoS reviderad 2008

5 SoS riktlinjer för hjärtsjukvård Alla vanligt förekommande hjärtsjukdomar Vetenskaplig värdering Hälsoekonomisk analys Rangordningslistor Organisatoriska och ekonomiska aspekter Principiella etiska resonemang

6 Implementering av riktlinjer Nationellt prioriteringscentrum Linköping Södra regionen-studieobjekt

7 VAD HAR VI FÖR RESURSER?

8 Regionala Medicinska Rådet hjärta/kärl-RMR Bildades 1999-försöksverksamhet Medlemmar från alla sjukhus i Södra Regionen-15 sjukhus 4-5 ggr per år Kärl-adjungerad grupp

9 Regionala Medicinska rådets arbetsuppgifter Gemensamma medicinska riktlinjer Utveckla vårdprogram Konsekvensanalys-ekonomi Kvalitetsutveckling-kvalitetsregister Förberedande remissinstans,spec uppdrag Nätverk-”SPESAK” Klinisk forskning och utveckling Etik

10 TRE PARALLELLA UPPGIFTER med viss synergi SoS riktlinjer-implementering Skånsk livskraft-implementering Regiongemensamma riktlinjer

11 Hur få ihop detta? Symposier? Arbetsgrupper? Östergötlandsmodellen? Västra Götalandsmodellen? Annat?

12 Det kan hänga ihop… RMR är ett specialistnätverk Finns en röd tråd,en grund—SoS riktlinjer

13 AUDIT Útarbeta enkel metodik för återkommande site visits Korrelera med SoS riktlinjer inkl prioriteringar Utarbeta regiongemensamma riktlinjer Analysera skillnader Rapportera till RMR Referensgrupp till Region Skåne/Landsting via RMR

14 AUDITMETOD ”SPUR”-modell Återkommande SoS riktlinjer basen Strukturerad intervju Vårdkedjetänkande Återkoppling

15 Praktiskt… SoS riktlinjer basen Enkätbaserad 2 tim besök med rundvandring

16 Förutsättningar Södra regionperspektiv-politiskt stöd Finansiering både i tid och pengar- Administrativ hjälp-tjm

17 AUDITGRUPPER Kvalitetsregister identifierade problemen→ Ischemisk hjärtsjukdom Förmaksflimmer

18 Resultat ischemisk hjärtsjukdom Bristfällig kontakt med primärvård Bristande samverkan mellan sjukhus →åtgärdspaket Parallella organisationer-akutkliniker Prehospital hjärtsjukvård välfungerande Samstämmigheten till SoS riktlinjer varierande mellan sjukhusen→ joursystem Ett 24 tim PCI sjukhus

19 FRAMTIDA AUDIT Andra runda Rehabilitering ? Sek prev? Hjärtsvikt?

20 Nu till förmaksflimmer….


Ladda ner ppt "Kontinuerligt kvalitetsarbete inom kardiologin i Södra regionen."

Liknande presentationer


Google-annonser