Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beslutsstöd i IdrottOnline en väg till en starkare idrott ? ”Siffror ljuger inte, om vi bara kan tolka dem”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beslutsstöd i IdrottOnline en väg till en starkare idrott ? ”Siffror ljuger inte, om vi bara kan tolka dem”"— Presentationens avskrift:

1 Beslutsstöd i IdrottOnline en väg till en starkare idrott ? ”Siffror ljuger inte, om vi bara kan tolka dem”

2 Utmaningar Begrepp : Förening Sektion SF-förening Aktiv i idrott Föreningens organisationstillhörighet Ordförande Deltagartillfälle Utbildningstimme

3 Beslutstöd i IOL Definition av begreppet: Medlem Aktiv handling t ex betalar en medlemsavgift eller godkänner vidare medlemskap ifall igen avgift tas ut Betalt medlemskap Medlem enligt föreningens stadgar Betalt medlemsavgift i föreningen Alla som är medlemmar i föreningen Betalt medlemsavgift och har rösträtt på årsmötet Aktivt valt att få vara en del av förening/förbund

4 Beslutstöd i IOL Definition av begreppet: Aktiv i idrott Den som på något sätt varit delaktig i en förenings verksamhet Inte supportrar och inte stödjande medlem En aktivitet i idrottsförening per år som volontär, aktiv, årsmöte etc. Först indelat i SF-gren och sedan disciplin. Närvaro på minst en aktivitet arrangerad av föreningen. Aktiv på träning – alla åldrar (ej styrelse/föräldraengagemang) Utövat minst en aktivitet i förening på ett år. Räcker detta? Organisationsledare, aktivitetsledare och aktiva

5 Beslutstöd i IOL Definition av begreppet: Ordförande Ordförande i föreningens huvudstyrelse Behov av att söka/se ”sektionsordförande” – idrottsansvarig En per idrottsförening - den som är vald på årsmötet

6 Fler utmaningar Hur får vi aktuell och uppdaterad källdata? Nya krav från stat och kommun Har vi kompetens att hantera informationen, hur omvandlar vi det till utvecklingsplaner som gynnar ”vår idrott” tillsammans med alla andra som försöker utveckla ”sin idrott” …..???

7 Framtid Nyckeltal Kvalitetssäkrade siffror som är kvalitetssäkrade av idrotten själva Underlag för beslut Tävlingsstatistik Underlag för forskning Unika individer Befolknings- registret Jämförelse- förbund ”Gemensamma begrepp” Snabbt fånga upp förändringar Andra jämförelser t ex anläggningar

8 Prioriterade önskemål och medskick Antal aktiva Var finns idrotten geografiskt Förändringar/trender (ökar/minskar) Koppla antal mot befolkning utifrån ålder LOK-stöd och utbildningstimmar SISU:s arbete ute i föreningar Idrottslyftet Möjligheten att jämföra parametrar på flera föreningar Utveckla ett nytt CRM-system Att utvecklingen går mot ”kommunikationsnytta” Byt namn: Idrott i siffror eller Stöd till idrotten Prognos på hur det kan se ut Även finare åldersindelning över 40 år Datum när uppdateringen gjordes Förändringar sedan tidigare Ta fram en lista på fördelar och vinster. ”Whats in it for me”

9 Fortsättning: Prioriterade önskemål och medskick Antal aktiva per idrottsgren inom förbundet Anläggningar Nya aktiva/ledare för att kunna följa upp hur länge man är aktiv Samlad information som kan dras ut på ett excelark istället för att behöva använda Föreningsrapporten. Licenshistorik Viktigt att begreppen blir tydliga, annars kommer det att skapa en förvirring

10 En bild från idrotten….. som handlar om siffror

11 Andra bilder från idrotten

12 STORT TACK FÖR MIG !! Mig når ni på pia.ahlgren@rf.se eller 0703526162pia.ahlgren@rf.se


Ladda ner ppt "Beslutsstöd i IdrottOnline en väg till en starkare idrott ? ”Siffror ljuger inte, om vi bara kan tolka dem”"

Liknande presentationer


Google-annonser