Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Avses ett område som: lämpligt för utvecklingen av landsbygden av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Avses ett område som: lämpligt för utvecklingen av landsbygden av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning."— Presentationens avskrift:

1 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Avses ett område som: lämpligt för utvecklingen av landsbygden av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften a) i eller i närheten av tätorter b) kust eller kustskärgårdsområden om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse inte ett kust- eller kustskärgårdsområde från Norge till Forsmark, Ölands kust och Höga kusten utpekas i ÖP 7 kap 18 e § MB

2 LIS-områden utpekas i ÖP Kommunen undersöker lämpliga LIS Samråd: Länsstyrelsen verkar för att LIS är förenlig med 7 kap. 18 e § Utställning: Länsstyrelsen avger granskningsyttrande 4 kap 5 och 9 §§ PBL

3 Differentierat strandskydd Landsbygdsutvecklingsområden… kan pekas ut. kan pekas ut restriktivt kan inte pekas ut 7 kap 18 e § MB


Ladda ner ppt "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Avses ett område som: lämpligt för utvecklingen av landsbygden av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning."

Liknande presentationer


Google-annonser