Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund & utveckling - Vad har hänt under de senaste 10 åren? Vad händer nu? Varför? Hur? Digitala lärresurser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund & utveckling - Vad har hänt under de senaste 10 åren? Vad händer nu? Varför? Hur? Digitala lärresurser."— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund & utveckling - Vad har hänt under de senaste 10 åren? Vad händer nu? Varför? Hur? Digitala lärresurser

2 Kartläggning, 20-tal djupintervjuer, ht 2008 Visionärer Pedagogik, ”jordnära” kontakter Faktainsamling, kunskap Internationellt perspektiv Teknik och media Marknadsundersökning

3 Resultat av undersökningen Content Box Fristående – ej knuten till befintligt varumärke/serie Digitaliserade läromedelspaket Befintliga tryckta läromedelspaket som till viss del digitaliseras. Nya läromedelspaket som bygger på tryckt + digital komponent Kommunikationsverktyg/webbverktyg Teknisk lösning för interaktiva/kommunikativa moment i läromedel – elever, lärare, föräldrar och författare kommunicerar. Ett flexibelt arbetsverktyg med möjlighet att individualisera, både för lärare och elev. Ny avdelning Digitala Medier from januari 2009 http://www.nok.se/Digitala-medier/Startsida-Digitala-medier/www.nok.se/Digitala-medier/Startsida-Digitala-medier

4 Fokusfrågor Vilka särskilda behov kommer att tillfredsställas med digitalisering? Vilka delar av läromedlet skapar mervärde för eleven av att digitaliseras? Hur kan vi möta elevernas olika lärstilar och inlärningstakt? Hur kan det material som lärare och elever producerar själva tas tillvara? Arbetssätt Natur & Kultur har ett nära samarbete med lärare från olika skolor bl a Björknässkolan, Kunskapsskolan och KTH. http://www.nok.se/Digitala-medier/Startsida-Digitala-medier Skolorna kommer att kunna abonnera eller köpa hela ”ämnespaket” eller delar av. Ett antal lärobjekt och mallar inom resp. ämne är klara i oktober 2009. http://www.nok.se/Digitala-medier/Startsida-Digitala-medier Produktion av digitala lärresurser

5 Matte 4000 IST –lärarstöd, http://www.nok.se/nok/laromedel/digitala-larresurser/ SOL IST –lärarstöd Kemi, år 7-9 – i samarbete med Kunskapsskolan Engelska för högstadiet (år 7) – samarbete med Björknässkolan Historia, år 4-5 – samarbete med Björknässkolan Svenska för högstadiet – samarbete med Björknässkolan Svenska som andraspråk, Svenska till max, http://www.nok.se/nok/laromedel/Digitala-laromedel/Demo-textbok-1-stm/ Läsa till max i samarbete med Vocab http://www.nok.se/Digitala-medier/Samarbeten/VOCAB/ http://www2.vocab.se/vocabtool/flash/myv_shell.swf http://www.nok.se/nok/laromedel/digitala-larresurser/ http://www.nok.se/nok/laromedel/Digitala-laromedel/Demo-textbok-1-stm/www.nok.se/Digitala-medier/Samarbeten/VOCAB http://www2.vocab.se/vocabtool/flash/myv_shell.swf Pågående digitala projekt -09

6 Varför? - Att öka intresset hos gymnasieungdomar för teknisk och naturvetenskaplig utbildning - Att överbrygga gymnasium – högskola - Att tillsammans systematiskt utvärdera ny teknik och pedagogiska modeller i lärprocessen. Hur? - Att samarbeta kring utveckling av digitala läromedel inom matematik, fysik och kemi. KTH bidrar med ämnes- och teknikkompetens. N&K bidrar med kompetens om utveckling av läromedel. Start under ht 2009, matematik, kurs D eller E. Samarbete med KTH

7 Anmäl dig till Natur & Kulturs nyhetsbrev! Vi kommer varje månad att bjuda dig på - Information om nyutkomna läromedel. - Inbjudan till frukostmöten, temadagar och andra aktiviteter. - Intressanta och praktiska undervisningstips från författare och lärare. kirsti.jolma@nok.se, tel. 076-546 86 27 Tack för idag! Trevlig sommar! kirsti.jolma@nok.se Vill du veta mer och/eller intresserad av ett samarbete? http://www.nok.se/Digitala-medier/Startsida-Digitala-medier/


Ladda ner ppt "Bakgrund & utveckling - Vad har hänt under de senaste 10 åren? Vad händer nu? Varför? Hur? Digitala lärresurser."

Liknande presentationer


Google-annonser