Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Meritportföljen i fokus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Meritportföljen i fokus"— Presentationens avskrift:

1 Meritportföljen i fokus
PrISA Process – Individ – Samverkan –Arbetslinje – Meritportföljen i fokus

2 Vad är en meritportfölj?
En produkt som på ett strukturerat och överskådligt sätt tydliggör individens kunskaper, färdigheter och förmågor En process präglad av reflektion och analys Genom att individen får möjlighet att reflektera över sina kunskaper och förmågor ökar också insikten om den egna kompetensen

3 Effekten för verksamheterna
Möta en individ som påbörjat etableringsprocessen Ta vid en redan påbörjad process Levande dokument som växer med individens utveckling Ett dokument som individen äger och ansvarar för (undanröjer problem med sekretess) Möjligheter till samverkan mellan verksamheter Leder mot gemensamt mål egenförsörjning

4 Effekten för individen
Deltagaren: • får en fördjupad självinsikt (styrkor, svagheter) • får ökat självförtroende (vad kan jag?) • ökar sin förmåga att (på svenska) kommunicera kring sina erfarenheter och färdigheter är förberedd på att gå mot egenförsörjning

5 Effekten för individen
En genomarbetad meritportfölj: kan ligga till grund för validering av individens kompetens innebär att vägledare, arbetsförmedlare m fl får tillgång till ett bra underlag vid samtal och planering gällande utbildning och/eller arbete underlättar för individen vid anställningsintervjuer.

6 Meritportföljen Från Asyl - Etablering
Bosättningsfunktionen Arbetsförmedlingen Uppehålls-tillstånd Etablering Humanus Asyl Migrationsverket Mottagningsenheten Kommunen 2 mån 6 mån Samhällsorientering Meritportföljen SFI Intro samtal Meritportföljen Aktivieringsamtal Meritportföljen Arbetar med Meritportföljen i svenskundervisningen kr för varje mottagen person om man har 3-årig överenskommelse PUT-samtal Meritportföljen Arbetar utifrån utökat bosättningsunderlag Arbetar med Meritportföljen inom ramen för Etableringsamtal Min framtid – individens interaktiva stödverktyg till Meritportföljen

7 Kontaktuppgifter: Carina Jarhall Tel: 010-4855366
Åsa Vahlström Tel:


Ladda ner ppt "Meritportföljen i fokus"

Liknande presentationer


Google-annonser