Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PrISA Process – Individ – Samverkan –Arbetslinje 2008-10-01 – 2010-09-30 Meritportföljen i fokus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PrISA Process – Individ – Samverkan –Arbetslinje 2008-10-01 – 2010-09-30 Meritportföljen i fokus."— Presentationens avskrift:

1 PrISA Process – Individ – Samverkan –Arbetslinje 2008-10-01 – 2010-09-30 Meritportföljen i fokus

2 Vad är en meritportfölj? En produkt som på ett strukturerat och överskådligt sätt tydliggör individens kunskaper, färdigheter och förmågor En process präglad av reflektion och analys Genom att individen får möjlighet att reflektera över sina kunskaper och förmågor ökar också insikten om den egna kompetensen

3 Effekten för verksamheterna Möta en individ som påbörjat etableringsprocessen Ta vid en redan påbörjad process Levande dokument som växer med individens utveckling Ett dokument som individen äger och ansvarar för (undanröjer problem med sekretess) Möjligheter till samverkan mellan verksamheter Leder mot gemensamt mål egenförsörjning

4 Effekten för individen Deltagaren: får en fördjupad självinsikt (styrkor, svagheter) får ökat självförtroende (vad kan jag?) ökar sin förmåga att (på svenska) kommunicera kring sina erfarenheter och färdigheter är förberedd på att gå mot egenförsörjning

5 Effekten för individen En genomarbetad meritportfölj: kan ligga till grund för validering av individens kompetens innebär att vägledare, arbetsförmedlare m fl får tillgång till ett bra underlag vid samtal och planering gällande utbildning och/eller arbete underlättar för individen vid anställningsintervjuer.

6 Kommunen Etablering Meritportföljen Från Asyl - Etablering Meritportföljen Från Asyl - Etablering Migrationsverket Mottagningsenheten Uppehålls -tillstånd Arbetsförmedlingen Humanus Intro samtal Meritportföljen Aktivieringsamtal Meritportföljen Arbetar med Meritportföljen i svenskundervisningen Samhällsorientering Meritportföljen SFI Meritportföljen 6 mån Asyl Bosättningsfunktionen Arbetar utifrån utökat bosättningsunderlag Arbetar med Meritportföljen inom ramen för Etableringsamtal 2 mån PUT-samtal Meritportföljen Min framtid – individens interaktiva stödverktyg till Meritportföljen

7 Kontaktuppgifter: Carina Jarhall Tel: 010-4855366 Email: carina.jarhall@atvidaberg.se Åsa Vahlström Tel: 010-4858813 Email: asa.vahlstrom@migrationsverket.se


Ladda ner ppt "PrISA Process – Individ – Samverkan –Arbetslinje 2008-10-01 – 2010-09-30 Meritportföljen i fokus."

Liknande presentationer


Google-annonser