Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den japanska traditionella religionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den japanska traditionella religionen."— Presentationens avskrift:

1 Den japanska traditionella religionen.
Shinto Den japanska traditionella religionen.

2 Shinto Shinto kan definieras som kamis väg. Kami är själva livsprincipen. Förf. definierar Shinto som den traditionella inhemska religiösa praktiken liksom också världsåskådningen baserad på Kami. Det är ”den nationella religionen” praktiserad av japaner. Shinto kan klassificeras i tre breda grupper som alla kan interrelatera, Shrine Sinto som består främst av dyrkan av kami i lokala tempel. Sektshinto är 13 olika grenar som uppstod på 1800-talet och grundades p g a personliga upplevelser av grundarna. Folklig Shinto är förknippad med olika folkliga trosuppfattningar kombinerade med shinto.

3 Shintos Historia Det finns en religionsförhistoria som är dåligt känd i Japan. På 600/700-talen e.v.t. uppträder Shinto som religion, då som gammal Shinto dvs innan på verkan från buddhismen och Konfucianismen. Kami står för något som är övernaturligt och heligt. Gammal kami bestod av naturgudomligheter, antropomorfiska gudomligheter och gudomligheter som stod för vissa begrepp. Den viktigaste kami var dock ujigami som beskyddar klanen.

4 Forts. Historia I början fanns inga kultplatser, men det utvecklades snart tempel där gudarna fanns och utsattes för dyrkan. När Japan enades på 600-talet blev Amaterasu Omikami, tidigare skyddsgud för den kejserliga klanen, till en skyddsgudomlighet för hela nationen Japan. Från 700-talet blev det buddhistiska inflytandet på Shinto märkbart. Kami blev till beskyddare av Buddhismen och shintogudomar dyrkades i buddhistiska tempel. Kami blev till buddhistiska gudar och placerades i gudavärlden i den buddhistiska kosmologin. Det fanns omkr. år 1000 en buddhistisk shinto och den stod för hälften av alla shinto tempel på 1800-talet. Det utvecklades även en konfuciansk shinto i den tidiga Edo-perioden ( ).

5 Forts. Historia En rörelse för att återuppliva den gamla Shinto på börjades på 1700-talet. Man ska lita på kami som styr människorna och världen. Kejsaren är en ättling till Amaterasu. Sekterna i Shinto utvecklades senare och kan indelas i 5 grupper (s.286), bl a med dyrkan av heliga berg. Heliga texter är inte enhetliga eftersom det inte finns någon enhetlig Shinto kanon. Det närmaste man kommer är en samling från 720. Den japanska mytologin är mycket centrerad kring Amaterasu som är en gudinna som beskyddar kejsaren och landet.

6 Trosföreställningar i Shinto.
Kamibegreppet är centralt, det är en kraft, men ses oftast som en polyteistisk företeelse. Kami kan svara på böner. Mänskligheten är Kamis barn. Människan har i sig gudomligheten från kami. De etiska idealen är uppriktighet och ärlighet. Det är en gruppinriktad etik, icke-individualistisk. I kulten finns mängder av ritualer. Många rites-de-passage som börjar med ett besök i templet för den nyfödde. 80 % av bröllopen i Japan är Shintobröllop. Buddhismen har däremot hand om begravningarna. Många i Japan kan sägas både ägna sig åt Shinto och Buddhism. Det finns många festivaler i Shinto, strukturen kan återges i elva punkter.

7 Shintotempel finns över hela Japan och det typiska är ingångsporten som är det mest storslagna.
I nutiden finns en rad olika organisationer inom Shinto för ungdomar och andra grupper. Shintos funktion kan indelas i två kategorier: 1) man söker livets mening och lösningar på sociala och familjeproblem. 2) Man understöder folket i deras strävan att tillhöra samhället på alla nivåer, det sociala sammanhanget. Shinto är i nutiden mycket utbredd i Japan, t ex har tempel Shinto 75 miljoner anhängare. Det finns 13 Shintosekter. Shinto har oftast inga problem att leva tillsammans med de andra många religionerna i Japan.


Ladda ner ppt "Den japanska traditionella religionen."

Liknande presentationer


Google-annonser