Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrning och ledarskap på lokal och regional nivå Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 15 hp. Gun Hedlund, lektor i statsvetenskap, Örebro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrning och ledarskap på lokal och regional nivå Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 15 hp. Gun Hedlund, lektor i statsvetenskap, Örebro."— Presentationens avskrift:

1 Styrning och ledarskap på lokal och regional nivå Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 15 hp. Gun Hedlund, lektor i statsvetenskap, Örebro universitet, 2009-11-05

2 Fragmentering eller integration? Forskarnas frågor: Storlek, demokrati och/eller effektivitet, olika slags regionalisering (funktionell, institutionell, kulturell), makt. Praktikens frågor: Vad är politik och vad är implementering? Revirstrider åt alla håll? Hur koordinera och arbeta strategiskt?

3 Styrning över vad? Oklara mål om tillväxt och regional utveckling Bred eller snäv definition av tillväxt? ( Näringsdep. Ds 1999:32 eller reg.beslut 6/9 2007 nr 16. Bilaga 1. N2007/7152/RT, Näringsdep.) Regional utveckling - vad menas?

4 Dominerande diskurs Odlas olika myter/föreställningar? Tillväxt definierad som genomsnittlig inkomst i ett län/region (ex. Båstad) Innovation och entreprenörskap (ex. nyföretagande) Inkluderande process (Hudson & Rönnblom 2003, Hedlund 2008, Hedfeldt & Hedlund 2009).

5 Föreställningar och ideal Partnerskap Depolitisering Konsenus Inkludering Teknisk-ekonomisk rationalitet Ambivalens inför offentlig sektor

6 Vem/vad styr regional utveckling? Är EU frånvarande i forskning och praktik? (jmfr Finland och Norge). 9 personer centrala aktörer (Stegman Mccallion 2008) Starka idéer (innovation, ”snäv” tillväxt, arenor, kluster). De inkluderade

7 Är detta strategiskt tillväxtarbete? Jakten på nya ord och idéer Verkliga innovationer upptäcks ej Samordning RTP och strukturfonder? Näringslivet tackar nej Offentliga tjänstemän leker näringsliv Brist på tillit till idéer om välfärd (ideologisk bias).

8 Olika röster om regional utveckling Almi hade inte kompetens att bedöma min produkt (avvek från normen) Säg invandrare och du tänker problem (Livstycket) Här har jag vuxit som människa (Miljövårdscentrum) Vi kan inte bevisa att EU:s strukturfonder skapar tillväxt (prof. Gianfranco Vieste).


Ladda ner ppt "Styrning och ledarskap på lokal och regional nivå Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete 15 hp. Gun Hedlund, lektor i statsvetenskap, Örebro."

Liknande presentationer


Google-annonser