Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenutbildningens historia och filosofi FÖRELÄSNING 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenutbildningens historia och filosofi FÖRELÄSNING 2."— Presentationens avskrift:

1 Vuxenutbildningens historia och filosofi FÖRELÄSNING 2

2 Folkbildningen på 1900-talet
Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Folkbildningen på 1900-talet välfärdssamhälle civilsamhälle servicesamhälle Jordbrukssamhälle Industrisamhälle IT/Kunskapssamhälle övergång övergång folkbildningen folkbildningens folkbildning och “föds” och förenings- rötterna i verksamhet i kris ? ungdomsföreningar förenings- nykterhetsrörelsen verksamhetens nya typer av arbetarrörelsen glansperiod “rörelser” väckelserörelser

3 Vuxenutbildningens historia och filosofi
FÖRÄNDRING Samhälleliga och sociala strukturer Arbete Ett agrart samhälle Industrisamhälle Välfärdsstat FOLKSTYRE Rösträtt i repre- sentativ demokrati FOLK- RÖRELSER Förenings- verksamhet FOLKBILDNING Studiemässig Självstyrd Arbetarinstitut Folkhögskolor Studiecentraler Dugligt medborgarskap

4 Vuxenutbildningens historia och filosofi
Industrisamhälle FÖRÄNDRING Samhälleliga och sociala strukturer Arbete Informationssamhälle Medborgarsamhälle MEDBORGAR- STYRE Deliberativ & direkt demokrati NYA SOCIALA RÖRELSER Social, kritisk, politisk, etisk inlärning Platser & omgiv- -ningar för lärande och kunskap Arbetarinstitut Folkhögskolor Studiecentraler Socialt medborgarskap

5 Likheter och olikheter vid de två övergångsperioderna
Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Likheter och olikheter vid de två övergångsperioderna Likheter de övergripande strukturerna förändras - arbete (relationen fritid och arbete), organisationer/företag, geografi/internationalism (världen krymper), synsättet på tiden, familjestruktur (identitet) osäkerhet inför det nya - negativa reaktioner - destruktivism, polarisering förändringar i värdesystem, ideologierna friheten, öppenheten ökar (?) kollektivism som reaktion på en ökande individualism decentralisering - verksamhet på lokal nivå andlighet Olikheter vid första övergången inga vuxenutbildningsorganisationer samhällsystemet outvecklat, på osäker grund förändringstakten - förändringens synlighet inlärningsbehovet vi vet mera idag, kan mera ?? jämlikhet mellan könen framtidstron

6 Vuxenutbildningens historia och filosofi
Från Marthor till ATTAC rörelse till rörelse - rörelse inom rörelse Kvinno-, ungdoms-, nykterhets- eller idrottsrörelsen (lokalt, nationellt) En enskild folkbildningsorganisation Andelslagsverksamhet, en lokal arbetarförening, Den frivilliga brandkåren, Folkhälsan, Svenska folkskolans vänner, Arbetets Vänner ….. Kriterie: grundats, kommit igång med verksamheten i slutet av 1800-talet/början av 1900-talet och verkar ännu Hur ser man på människan? Varför och på vilket sätt skall människor lära sig? Vad skall de lära sig? Vad skall man åstadkomma? Vilket är syftet – målet?

7 Kansanliikkeistä koulutukseksi
Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Tuomisto, J Kansanliikkeistä koulutukseksi Ideologiska trender under 1800-talet som kommer till uttryck i de sociala rörelsernas verksamhet i folkupplysning- och folkbildningsarbete ~ upplysningsidéen - betonar kunskap och rationellt tänkande i utveck- landet av individen och samhället. Sprids till Finland under 1800-talet ~ nationalism och uppkomsten av nationalstater (ett folk, en nation) ~ socialistisk ideologi resulterar i uppkomsten av arbetarrörelsen kring sekelskiftet (höja bildningsnivån hos arbetarbefolkningen) ~ liberalismen inom vilken man arbetade för mindre kontroll och styrning av det ekonomiska systemet Först folkskolan och -undervisningen, därefter det fria folkupplysningsarbetet

8 Vuxenutbildningens historia och filosofi
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Tuomisto, J Kansanliikkeistä koulutukseksi Friheten i det fria folkbildningsarbetet? Obligatorisk folkskola Utantillinlärning av katekesen Förryskningsåtgärder Statsmakten Det fria bildningsarbetets frihet som ett motljus De bildades filantropiska upplysningssträvanden Att fungera på vuxenutbildningsmarknaden Förverkliga deltagares egna intiativ IDAG

9 Att bli och växa som människa och medborgare
Vuxenutbildningens historia och filosofi Vapaa sivistystyö – Folkbildning – Folkeoplysning Kansa folk Arbete Sivistys valistus bildning - upplysning Vapaus fri och frivillig Att bli och växa som människa och medborgare

10 Vuxenutbildningens historia och filosofi
Förebild Esikuva Bli någon Vapaus johonkin Bilda, skapa, forma Muotoutua, kehittää, luoda Bli något Vapautta jostakin Bildning som en självstyrd aktivitet med utgångspunkt i den egna personligheten Nyskapande aktivitet av processkaraktär Jämlikhet <-> elitism inifrån <–> utifrån Bred allmänbildning <-> yrkesmässig specialisering


Ladda ner ppt "Vuxenutbildningens historia och filosofi FÖRELÄSNING 2."

Liknande presentationer


Google-annonser