Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi FÖRELÄSNING 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi FÖRELÄSNING 2."— Presentationens avskrift:

1 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi FÖRELÄSNING 2

2 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Jordbrukssamhälle Industrisamhälle IT/Kunskapssamhälle övergång välfärdssamhälle servicesamhälle civilsamhälle folkbildningen “föds” rötterna i ungdomsföreningar nykterhetsrörelsen arbetarrörelsen väckelserörelser folkbildningens och förenings- verksamhetens glansperiod folkbildning och förenings- verksamhet i kris ? nya typer av “rörelser” Folkbildningen på 1900-talet Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006

3 Vuxenutbildningens historia och filosofi FÖRÄNDRING Samhälleliga och sociala strukturer Arbete FOLK- RÖRELSER Förenings- verksamhet FOLKBILDNING Studiemässig Självstyrd FOLKSTYRE Rösträtt i repre- sentativ demokrati Dugligt medborgarskap Välfärdsstat Arbetarinstitut Folkhögskolor Studiecentraler Ett agrart samhälleIndustrisamhälle

4 Vuxenutbildningens historia och filosofi MEDBORGAR- STYRE Deliberativ & direkt demokrati FÖRÄNDRING Samhälleliga och sociala strukturer Arbete NYA SOCIALA RÖRELSER Social, kritisk, politisk, etisk inlärning Socialt medborgarskap Medborgarsamhälle Arbetarinstitut Folkhögskolor Studiecentraler Platser & omgiv- -ningar för lärande och kunskap IndustrisamhälleInformationssamhälle

5 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Likheter de övergripande strukturerna förändras - arbete (relationen fritid och arbete), organisationer/företag, geografi/internationalism (världen krymper), synsättet på tiden, familjestruktur (identitet) osäkerhet inför det nya - negativa reaktioner - destruktivism, polarisering förändringar i värdesystem, ideologierna friheten, öppenheten ökar (?) kollektivism som reaktion på en ökande individualism decentralisering - verksamhet på lokal nivå andlighet Olikheter vid första övergången inga vuxenutbildningsorganisationer samhällsystemet outvecklat, på osäker grund förändringstakten - förändringens synlighet inlärningsbehovet vi vet mera idag, kan mera ?? jämlikhet mellan könen framtidstron Likheter och olikheter vid de två övergångsperioderna Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006

6 Vuxenutbildningens historia och filosofi Från Marthor till ATTAC Kvinno-, ungdoms-, nykterhets- eller idrottsrörelsen (lokalt, nationellt) En enskild folkbildningsorganisation Andelslagsverksamhet, en lokal arbetarförening, Den frivilliga brandkåren, Folkhälsan, Svenska folkskolans vänner, Arbetets Vänner ….. Kriterie: grundats, kommit igång med verksamheten i slutet av 1800- talet/början av 1900-talet och verkar ännu Hur ser man på människan? Varför och på vilket sätt skall människor lära sig? Vad skall de lära sig? Vad skall man åstadkomma? Vilket är syftet – målet? rörelse till rörelse - rörelse inom rörelse

7 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Tuomisto, J. 1999. Kansanliikkeistä koulutukseksi Ideologiska trender under 1800-talet som kommer till uttryck a)i de sociala rörelsernas verksamhet b)i folkupplysning- och folkbildningsarbete ~ upplysningsidéen - betonar kunskap och rationellt tänkande i utveck- landet av individen och samhället. Sprids till Finland under 1800-talet ~ nationalism och uppkomsten av nationalstater (ett folk, en nation) ~ socialistisk ideologi resulterar i uppkomsten av arbetarrörelsen kring sekelskiftet (höja bildningsnivån hos arbetarbefolkningen) ~ liberalismen inom vilken man arbetade för mindre kontroll och styrning av det ekonomiska systemet Först folkskolan och -undervisningen, därefter det fria folkupplysningsarbetet Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006

8 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Tuomisto, J. 1999. Kansanliikkeistä koulutukseksi Friheten i det fria folkbildningsarbetet? Obligatorisk folkskola Utantillinlärning av katekesen Förryskningsåtgärder De bildades filantropiska upplysningssträvanden Det fria bildningsarbetets frihet som ett motljus Statsmakten Att fungera på vuxenutbildningsmarknaden Förverkliga deltagares egna intiativ IDAG Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006

9 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Vapaa sivistystyö – Folkbildning – Folkeoplysning Vapaus fri och frivillig Kansa folk Sivistys valistus bildning - upplysning Att bli och växa som människa och medborgare Arbete

10 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Förebild Esikuva Bli någon Vapaus johonkin Bilda, skapa, forma Muotoutua, kehittää, luoda Bli något Vapautta jostakin Bildning som en självstyrd aktivitet med utgångspunkt i den egna personligheten Nyskapande aktivitet av processkaraktär Jämlikhet elitism inifrån utifrån Bred allmänbildning yrkesmässig specialisering


Ladda ner ppt "Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi FÖRELÄSNING 2."

Liknande presentationer


Google-annonser