Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Man lär så länge man lever

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Man lär så länge man lever"— Presentationens avskrift:

1 Man lär så länge man lever
Inlärning Man lär så länge man lever

2 Inlärning Den process där människan upplever omvärlden och genom den skapar upplevelser och erfarenheter som påverkar och ändrar beteenden Man lär så länge man lever Endast ett fåtal beteenden är medfödda och styrda av instinkter

3 Inlärning Olika psykologiska inriktningar har olika syn på inlärning
Psykoanalytiker – omedvetna önskningar Humanistisk – längtan att nå självförverkligande Beteende – förstärkning, betingning Social – miljöns och omgivningens påverkan

4 Beteendeperspektivet
Klassisk inlärning Pavlovs hundar Stimulus och respons Obetingad stimuli (maten) Obetingad respons (saliv) Betingad stimuli (klockan) Betingad respons (saliv)

5 Klassisk inlärning - Betingning
En uppsjö av våra beteenden har vi lärt oss genom betingning Barn är extra känsliga för betingning Barn som besöker läkare, har ont och blir rädd, kopplar sedan vit rock till rädsla och blir rädd för vita rockar Fobier Klassisk inlärning även kopplat till positiva omständigheter

6 Beteendeperspektivet
Instrumentell inlärning När vi upptäcker att beteenden ger utdelning så strävar vi efter att upprepa dem Positiv förstärkning Negativ förstärkning Bestraffning

7 Socialinlärning Påverkan från miljön, omgivningen och social relationer Imitationsinlärning härmning Modellinlärning Dra slutsatser från andras beteenden

8 Inlärning Motivation Aktivitet Konstlad motivation
Användning av kunskapen nu Vidga sina vyer Aktivitet Få tillfälle att träna, använda kunskapen

9 Inlärningsstilar Visuell Auditiv Kinestetisk

10 Inlärningstester eket/tester/

11 http://www. nobelprize
/laureates/1904/pavlov-bio.html klassisk-betingning/


Ladda ner ppt "Man lär så länge man lever"

Liknande presentationer


Google-annonser