Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INLÄRNING Man lär så länge man lever. Inlärning  Den process där människan upplever omvärlden och genom den skapar upplevelser och erfarenheter som påverkar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INLÄRNING Man lär så länge man lever. Inlärning  Den process där människan upplever omvärlden och genom den skapar upplevelser och erfarenheter som påverkar."— Presentationens avskrift:

1 INLÄRNING Man lär så länge man lever

2 Inlärning  Den process där människan upplever omvärlden och genom den skapar upplevelser och erfarenheter som påverkar och ändrar beteenden  Man lär så länge man lever  Endast ett fåtal beteenden är medfödda och styrda av instinkter

3 Inlärning  Olika psykologiska inriktningar har olika syn på inlärning  Psykoanalytiker – omedvetna önskningar  Humanistisk – längtan att nå självförverkligande  Beteende – förstärkning, betingning  Social – miljöns och omgivningens påverkan

4 Beteendeperspektivet  Klassisk inlärning  Pavlovs hundar  Stimulus och respons  Obetingad stimuli (maten)  Obetingad respons (saliv)  Betingad stimuli (klockan)  Betingad respons (saliv)

5 Klassisk inlärning - Betingning  En uppsjö av våra beteenden har vi lärt oss genom betingning  Barn är extra känsliga för betingning  Barn som besöker läkare, har ont och blir rädd, kopplar sedan vit rock till rädsla och blir rädd för vita rockar  Fobier  Klassisk inlärning även kopplat till positiva omständigheter

6 Beteendeperspektivet  Instrumentell inlärning  När vi upptäcker att beteenden ger utdelning så strävar vi efter att upprepa dem  Positiv förstärkning  Negativ förstärkning  Bestraffning

7 Socialinlärning  Påverkan från miljön, omgivningen och social relationer  Imitationsinlärning  härmning  Modellinlärning  Dra slutsatser från andras beteenden

8 Inlärning  Motivation  Konstlad motivation  Användning av kunskapen nu  Vidga sina vyer  Aktivitet  Få tillfälle att träna, använda kunskapen

9 Inlärningsstilar  Visuell  Auditiv  Kinestetisk

10 Inlärningstester  eket/tester/ eket/tester/ 

11  /laureates/1904/pavlov-bio.html  klassisk-betingning/   


Ladda ner ppt "INLÄRNING Man lär så länge man lever. Inlärning  Den process där människan upplever omvärlden och genom den skapar upplevelser och erfarenheter som påverkar."

Liknande presentationer


Google-annonser