Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aff, Avtal för fastighetsförvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aff, Avtal för fastighetsförvaltning"— Presentationens avskrift:

1 Aff, Avtal för fastighetsförvaltning
Sortering av den information som är nödvändig för avtalsförhållande. Med AFF kan man skapa ett tydligt FFU Att båda parter förstår vad som överenskommit. Att båda förstår vad som händer om något går fel. Punkt 2: Syfte AFF – Avtal för fastighetsförvaltning Aff är fastighetsbranschens egen avtalsstruktur. Aff används för att handla upp fastighetsförvaltning som exempelvis drift, underhåll och administration samt för verksamhetsknutna tjänster som reception, växel och IT. Aff består av styrande och stödjande dokument som hjälp för dig som ska upphandla tjänsterna. Exempel på När/hur vi använder AFF dokument

2 Lagar mm Lagar Författning Förordning Bestämmelser
PBL, BBR, Miljöbalken, jordabalken AFS 2009:2 AB04, ABT 06, ABK mm Lagar: Miljöbalken, PBL, BBR, Jordabalken Författningar (Lag, förordning och andra bindande regler enligt kapitel 8 regeringsformen): EX. AFS 2009:2 Förordning: Ex. Bestämmelse från regeringen. Förordningar har kraft av riksdagens lagar men är underordnad dessa. Bestämmelser: (Allmämma bestämmelser är avsedda att användas vid byggnads och anläggningsarbete. Bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till ekonomisk optimal riskfördelning. Beskriver avtalsförhållande mellan entreprenör och beställare. Ex. AB04, ABT 06, ABK mm Kallas i sverige olika standardavtal inom branchorganisationer.

3 AFF-dokumenten innehåller en standardiserad lösning för hur denna typ av information uttrycks och sorteras. Standardisering kallas för allmänna bestämmelser Med Aff slipper man alltså arbetet med att formulera det man vill ha utfört och minimerar risken för att missförstånd uppstår.

4 Bygg- och förvaltningsprocesserna
Projektering Produktion Förvaltning Har inte tillräcklig hänsyn tagits till förvaltningsskedet vid projektering, kommer förvaltningen av byggnaden till stor del bestå att problemlösning snarare än viktmakthållande och utveckling

5 En Bostadsrättsförening
400 lägenheter Anlitade hjälp för förvaltning Minskade förvaltningskostnader Risker

6 AFF är en mötesplats för förvaltnings- och servicebranschens gemensamma utvecklingsfrågor och har - förutom Aff- dokumenten - sitt fokus på standardisering, nyckeltal och ”benchmarking” utvecklingsfrågor och kompetensutveckling. AFF verkar för kvalitet och kompetens inom fastighetsförvaltning och Facility Management och Facility Services.

7 ABFF 04 Allmänna bestämmelser för förvaltningsentreprenader 04
Innehållet är resultatet av en förhandling mellan representanter för beställare och förvaltnings- & serviceentreprenörer. ABFF reglerar övergripande affärsfrågor som entreprenadens omfattning, utförande, organisation, tider etc. Dess motsvarighet inom byggandet är AB 04 och ABT 06.

8 Aff är uppdelad i 6 olika deltjänster.  
Teknisk fastighetsförvaltning - innebär service, underhåll och felavhjälpande av till exempel el, luft-behandlings-,styr & regler-, värme & sanitets-, kyl- och säkerhetssystem. Administrativ fastighetsförvaltning – upphandling av exempelvis administrativa arbetsuppgifter som ekonomi.   Verksamhetsanknutna tjänster -  upphandling av tjänster för den verksamhet som finns inom en organisation (outsourcing), t ex telefonväxel, reception, datasystem. Städning av fastigheter Förvaltning av utemiljö   Fastighetsförvaltning för mindre entreprenader – upphandling av tillsyn, skötsel och städning av fastigheter under 3 basbelopp för exempelvis bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsbolag.

9 Svensk byggtjänst item=2


Ladda ner ppt "Aff, Avtal för fastighetsförvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser